Palivo z polí hoří efektivně a bez emisí

Nejlevnější palivo z rostlinné biomasy vzniká jako vedlejší produkt při pěstování a zpracování zemědělských plodin. Jsou to posklizňové zbytky, hlavně sláma z obilnin a olejnin, dřevní piliny, případně použitý papír apod. Jejich proměna v teplo probíhá v různých otopných systémech. Nejefektivnější jsou automatické kotle na dřevní nebo rostlinné pelety, případně na zrno nevhodné k jinému využití.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2015:

Rozdíl v konečném využití rostlinného paliva spočívá v různých otopných systémech, hodnocených podle účinnosti a vypouštěných emisí. Z automatických kotlů jsou zatím nejpočetnější skupinou s třetí emisní třídou, nejekologičtější však mají štítek s vyznačením 5. emisní třídy.

Do první ligy výrobců „pětkových“ kotlů patří rakovnická firma Petrojet Trade s. r. o. „Na počátku byla od roku 2009 spolupráce s výrobcem hořáků do kotlů, pro něhož jsme zajišťovali prodej, servis a opravy. Výrobci jsme poskytovali informace z trhu o možných zlepšeních jeho hořáků,“ říká obchodní ředitel Jindřich Sinkule.

Začátkem roku 2013 začala firma vlastní vývoj, loni v červnu náročnou certifikací podstoupilo třináct jejich nových výrobků u renomovaného Strojírenského zkušebního ústavu v Brně, který dělá kontrolní měření pro firmy vyrábějící obdobné kotle u nás i v ostatních evropských zemích. Teplovodní kotle, spalující dřevní pelety, získaly certifikát s vyznačením nejvyšší, tj. 5. emisní třídy. Kotle, spalující na stejném principu rostlinné palivo, byly zařazeny do 3. emisní třídy. Horší hodnocení způsobilo větší množství polétavého prachu. K jeho zachycení u budoucích kotlů pomůže až tzv. cyklon, zřízení, s nímž je možné získat vyšší, tedy čtvrtou nebo dokonce pátou emisní známku.

Nejmenší kotel, vhodný pro rodinné domy nebo menší živnostenské provozovny, je „třicítka“, která má plynule regulovatelný výkon od 9 do 30 kilowatt na dřevní pelety a výkonu do 25 kilowatt na rostlinné pelety. Výhodou je, když si uživatel ke kotli přidá akumulační nádrž s boilerem pro přípravu teplé užitkové vody. Kotel tak nejdříve natopí dům a následně vodu v akumulační nádrži. Tato kombinace výrazně zvyšuje efektivnost systému. V letním období, kdy je zapotřebí mít k dispozici pouze teplou užitkovou vodu, kotel nahřeje jen akumulační nádrž, ze které si uživatel čerpá teplou vodu.

Lépe je jednou vidět než mnohokrát slyšet. Proto má firma pro své kotle předváděcí „kotlovůz“, s nímž objíždí výstavy a veletrhy. O zájmu domácích odběratelů rozhodne ekonomika provozu. O zákazníky, zejména z řad zemědělců, jistě nebude nouze. Vždyť farmářům palivo vyroste na poli každý rok, po sklizni zrnin zůstává část nevyužité slámy, dalšími zdroji jsou zbytky z čističek zrnin. A prosazují se i tzv. energetické plodiny, pěstované na nuceném úhoru či půdě méně vhodné k pěstování potravinářských plodin.*

Ing. Zdeněk Kulhánek

Obrázky:

Jindřich Sinkule předvádí třicetikilowattový kotel s výměníkem tepla

Kontrola on-line – informační panel s výstupními parametry

Kotel spaluje různé druhy pelet a zbytků   

Předváděcí vůz na výstavě Aquatherm Nitra 2015 byl v obležení

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *