Filtr

Zelená úsporám je problematický projekt

Čeká republika prodala část svých nevyčerpaných emisních kreditů Japonsku a získala pro tento rok přes 10 miliard korun. Bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík pak prosadil, že se tyto peníze vloží do Programu podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách. Podle některých odborníků ale jde o velmi problematický...

Kategorie: Nezařazené

Zdroje vodní energie

Celosvětové zdroje vodní energie jsou obrovské. Jejich největší potenciál se skrývá v oceánech v podobě energie tepelné. V ČR lze využít energii vodních toků obnovou a budováním tisíců malých a domácích elektráren. V energetické bilanci státu však tyto možné zdroje energie nehrají žádnou roli.

Kategorie: Nezařazené

Bioptima sklidila ovace

Třetí ročník Mezinárodního fóra o biomase a využití její energie Bioptima 2009, veletrhu, který usiluje o to, aby se z provincie Jaén a vlastně celého španělského autonomního společenství Andalusie, jehož je Jaén součástí, staly základny obnovitelné energie, uzavřel své brány se štítem.

Kategorie: Nezařazené

Časopis Energie 21

Vážení čtenáři a obchodní partneři, dvolte mi, abych vám touto cestou poděkoval za zájem o časopis Energie 21. Zájem, který v prvním roce existence časopisu dokonce předčil naše očekávání, je pro nás závazkem a povzbuzením i pro rok 2009.

Kategorie: Nezařazené

Emise při spalování biomasy

Rostoucí význam biomasy jako zdroje energie je dán snahou využít všechny dostupné zdroje. Obvykle jde o domácí zdroje, takže produkce a zpracování vytváří nové pracovní příležitosti a podporuje rozvoj podnikání. Spalování biomasy, pokud je náhradou za fosilní paliva, přispívá ke snižování produkce skleníkových plynů.

Kategorie: Nezařazené

Představujeme novou redakční radu

Mezníkem v životě Energie 21 bylo ustavení redakční rady. Zvýšila se prestiž časopisu a otevřel další prostor pro informace z výzkumu, školství, státní správy, ale i z výrobní a obchodní sféry. Členy nové redakční rady jsme představili čtenářům a současně jsme jim položili tři otázky k aktuálním ekonomickým problémům....

Kategorie: Nezařazené

Pěstování topolů pro energetické účely – 1.

Perspektivním obnovitelným zdrojem energie v našich podmínkách je cíleně pěstovaná biomasa. V sortimentu energetických rostlin jsou i rychle rostoucí dřeviny, například topoly. Cílem pěstování na produkčních plantážích je efektivní produkce co největšího množství biomasy z co nejmenší plochy. Výsadba je proto organizována do rovných řad v pravidelných vzdálenostech, což umožňuje...

Kategorie: Nezařazené

Nedoceněný zdroj energie: balíkovaná sláma

Nejvíce využívaným obnovitelným zdrojem energie je v současnosti biomasa. Ale i biomasu je třeba využívat s rozmyslem a co největší účinností. Pouhá výroba elektřiny spalováním čisté biomasy nebo spoluspalováním s uhlím není nejlepším řešením, i když pro investora nejjednodušším a ekonomicky zatím nejvýhodnějším (díky dotacím). Efektivnější je výroba tepla, případně...

Kategorie: Nezařazené

Bioplyn se vyrábí i z drůbežího trusu

Bioplynová elektrárna (BPE) ve Vejprnicích u Plzně je jedním z nových zařízení dodaných firmou Agri Fair, s. r. o., ze Stodu u Plzně. Koncepcí, technologií a provozem se ale od těch ostatních v něčem liší. Hlavní rozdíl je dán využitím netradiční vstupní suroviny: Jde o drůbeží trus, který má specifické...

Kategorie: Nezařazené