Filtr

Energetické plodiny chrání půdu

Cíleně pěstované energetické plodiny jsou perspektivním zdrojem biomasy pro výrobu tepla a kapalných biopaliv. Současně mají význam i pro vlastní zemědělskou činnost: Jejich zařazením do osevního postupu se rozšiřuje druhová pestrost plodin a víceleté a vytrvalé plodiny chrání půdu před erozí.

Kategorie: Nezařazené

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Pro nakládání s odpady platí Směrnice Rady 1999/31/ES, z 26. dubna 1999, o skládkách odpadů a navazují novela našeho zákona o odpadovém hospodářství. Důraz je kladen na separaci využitelných a nebezpečných složek, ale také na úpravu, využívání a odstraňování zbytkových komunálních odpadů.

Kategorie: Nezařazené

Studie vytápění obce palivem z biomasy

Náš program „obnovy vesnice“ obsahuje i plány na modernizaci vytápění budov na bázi paliv z biomasy.Vedle centrálních výtopen na biomasu v surovém stavu (dřevní štěpka, balíky slámy), známých hlavně z Dánska a Rakouska, se začíná prosazovat i systém automatických topenišť na pelety. Ten je uplatňován například ve Švédsku, sousedním Bavorsku...

Kategorie: Nezařazené

Přibyl silnější bratr

Vedle mobilních štěpkovačů Eliet se zařadila do katalogu společnosti Agrocar také značka Jensen. „Potřebovali jsme doplnit nabídku o stroje, které zvládnou zpracování hmoty i větších průměrů. Eliet si dobře poradí s drobnějšími dřevinami, ale průměry přes 15 cm již jsou pro něj problém. Proto jsme se rozhodli pro Jensen a...

Kategorie: Nezařazené

Obecní kotelně slouží nový štěpkovač

Počátkem léta se Starém Městě pod Landštejnem na jihu Čech odehrála významná regionální událost. Před areálem zdejší centrální kotelny na biomasu převzal starosta obce František Schorný od Ing. Martina Hejlíčka, ředitele divize lesnické a komunální techniky společnosti Some Jindřichův Hradec, s. r. o., moderní bubnový štěpkovač Pezzolato. ...

Kategorie: Nezařazené

Provozní problém vyřešila kvalitní technologie

Počet bioplynových elektráren v České republice rychle roste. Současně se prohlubují zkušenosti dodavatelů i provozovatelů. Potencionální investor se tak může orientovat i podle tuzemských referencí. Kvalita technologie a životnost elektrárny, stejně jako trvalý maximální výkon a skutečná výše nákladů, se však prokáží až během několika let provozu.

Kategorie: Nezařazené

Výroba bioplynu pomáhá zemědělské prvovýrobě

Bioplynová stanice Závidkovice nedaleko Havlíčkova Brodu stojí vedle areálu firmy Provem, a. s. , a není to náhoda: Společnost Provem totiž provozuje velkovýkrmu a porodnu prasat, což přináší značnou produkci kejdy a problém s jejím skladováním. Bioplynová stanice kejdu odebírá a používá jako vstupní surovinu do fermentoru.

Kategorie: Nezařazené

Zkušební provoz předčil očekávání

Více než půlroční zkušenosti s provozem bioplynové stanice mají v Kralovické zemědělské, a. s. Za hodinu vyrobí něco přes 500 kW elektřiny a navíc vydá více než 600 přepočtených kilowatů tepelné energie. S ředitelem společnosti, Ing. Václavem Švarcem CSs., jsme hovořili o dosavadních zkušenostech s provozem i o tom, jak...

Kategorie: Nezařazené

Výroba syntézního plynu z pevné biomasy

V zemích jako Německo a Česká republika se může výroba kapalných biopaliv z řepkového oleje a obilí dostat do střetu s výrobou potravin. Německá firma Choren přišla s řešením: V roce 2009 otevřela závod, jehož výrobní program je založen na komerční technologii BtL (Biomas to Liquid). Sídlo továrny je v...

Kategorie: Nezařazené