Filtr

Originální technologie i způsob financování

V říjnu 2008 byla v Lípě u Havlíčkova Brodu uvedena do provozu první zemědělská bioplynová stanice s technologií EnviTec Biogas v České republice. Koncem roku 2009 se v bioplynové stanici Lípa konal den otevřených dveří s cílem předat účastníkům zkušenosti z ročního provozu.

Kategorie: Nezařazené

Výroba bioetanolu v České republice má problémy

Výroba a využití kapalných biopaliv v EU vychází z Evropské směrnice č. 2003/30/ES. Dílčí cílová hodnota stanovená v této směrnici pro Českou republiku, tj. 5,75 % biopaliv v pohonných hmotách v roce 2010, je v naší legislativě transponována především do zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Další rozvoj výroby...

Kategorie: Nezařazené

Zostavenie tepelnej bilancie kolektorového poľa

Tepelná bilancia predstavuje obraz prevádzky solárneho zariadenia a dejov odohrávajúcich sa pri procese ohrevu média v solárnom kvapalinovom ohrevnom systéme. Predmetom príspevku je predovšetkým poukázať na možnosti zostavenia tepelnej bilancie a rozdiely v ich interpretačnej hodnote, s čím súvisia možné dopady na proces dimenzovania solárneho zariadenia s plochými kvapalinovými solárnymi...

Kategorie: Nezařazené

Kauza: O „podpoře“ větrné energetiky v Čechách

Záměr postavit si větrnou elektrárnu jako záložní zdroj elektrické energie (mám na rodinném domu nainstalovány solární panely nejen na ohřev užitkové vody, ale i na přitápění) jsem rozvíjel už před lety. Po přijetí zákona o obnovitelných zdrojích a po důkladné analýze jsem začal pracovat na projektu malé větrné elektrárny (tubus...

Kategorie: Nezařazené

Domácí vodní elektrárna

Bezlopatková vodní turbína dokáže pracovat i s velmi malými vstupními energiemi. Je tedy schopna efektivním způsobem využít i mikroveličiny vodních zdrojů a přeměnit je na užitečný výkon. Jako zdroj elektrického proudu je užitečná zejména v odloučených oblastech nebo u rekreačních objektů bez elektřiny. Další možností je kombinace s ostatními zařízeními...

Kategorie: Nezařazené

Skrytým zdrojem financí jsou úspory energie

Rostoucí ceny energií zvyšují náklady spojené s jejich spotřebou. Rozšiřuje se tak prostor pro zavedení nových a skutečně efektivních energeticky úsporných opatření. K jejich využití jsou nutné znalosti technologií, praktické zkušenosti a investiční prostředky. To vše nabízí metoda EPC (Energy Performance Contracting).

Kategorie: Nezařazené

Energetické využití odpadů

S odpady lze nakládat různými způsoby. Jednou z možností, která je v poslední době stále častěji předmětem diskusí, je jejich energetické využití. Související právní úprava se mění za účelem snížení negativního vlivu nesprávného nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí

Kategorie: Nezařazené

Fotovoltaika v České republice na začátku roku 2010

Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat dalších až 1000 MWp, v extrémním případě i více. Energetický regulační úřad připravil novelu zákona, která by měla v následujících letech rozvoj fotovoltaiky omezit. Fotovoltaika patří spíš na střechy než na zemědělskou půdu. Je však třeba snížit...

Kategorie: Nezařazené