Filtr

Třídicí linky z Finska

Rostoucí mzdové náklady na jedné straně a vyšší požadavky na kvalitnější zpracování odpadů na straně druhé jsou důležitými faktory při rozhodování o investici do automatizované technologické linky. Tyto linky investici i provozní náklady minimalizují a vyžadují jen malý počet pracovníků obsluhy.

Kategorie: Nezařazené

Intenzifikace výroby bioplynu z rostlinných materiálů

Problémem bioplynových stanic na rostlinnou biomasu je především nízká účinnost způsobená špatnou rozložitelností rostlinných materiálů. Tuto nevýhoda se dosud řeší hlavně prodlužováním doby zdržení ve fermentorech. To ale vede ke stavbě velkoobjemových fermentorů s vysokými požadavky na investice i na energii. Novou možností je aplikace anaerobních hub s vyšší celulázovou...

Kategorie: Nezařazené

Využití odpadního tepla z bioplynových stanic

Problematice výroby bioplynu se v Evropské unii věnuje stále větší pozornost. V Německu zaznamenal bioplyn dynamický nárůst. A jak se ukazuje, také Česká republika má pro jeho využití velký potenciál a každý rok tu vznikne několik desítek nových bioplynových stanic. O ekologických i ekonomických přínosech těchto zařízení nikdo nepochybuje. Stále...

Kategorie: Nezařazené

Stanovení parametrů malých vodních elektráren

V předcházejícím článku k této problematice (Energie 21 č. 6/2008) autor popsal hydrologická data potřebná k rychlému orientačnímu posouzení vhodnosti vzdouvacího profilu vodního toku pro výstavbu malé vodní elektrárny. Po jejich vyhodnocení mohou následovat další kroky: bilance výroby a prodeje elektrické energie, ročních provozních nákladů a návratnosti investice.

Kategorie: Nezařazené

Obsah 3/09

Rozhovor: Na trhu se mohou prosadit jen funkční bioplynové stanice        Reportáž: Data s cenou zlata        Biomasa: Po sešupu opět na výsluní        Prvkové složení biomasy          V souladu s momentálními trendy         Pěstování topolů pro energetické účely – 2        Třídicí linky z Finska      Bioplynové stanice: Intenzifikace výroby bioplynu z rostlinných materiálů    Využití odpadního tepla z bioplynových stanic ...

Kategorie: Nezařazené

Data s cenou zlata

K předním německým dodavatelům zařízení na výrobu bioplynu se řadí společnost MT-Energie GmbH & Co. Přijali jsme pozvání do jejího nového sídla na okraji města Zeven v Dolním Sasku, zhruba čtyřicet kilometrů od Brém, a přijeli si pro podrobnosti.

Kategorie: Nezařazené

Tři mýty o fotovoltaice

Fotovoltaika se po letech přehlížení konečně stává součástí našeho života a to je dobře. Odmítavé reakce, ale i slepá důvěra, pramení obvykle z nedostatku informací. Je už asi lidskou vlastností, že nástup nového se snažíme co nejvíce zpomalit a mnohdy i zastavit. Také o fotovoltaice koluje na internetu mnoho mýtů....

Kategorie: Nezařazené

Tři mýty o fotovoltaice

Fotovoltaika se po letech přehlížení konečně stává součástí našeho života a to je dobře. Odmítavé reakce, ale i slepá důvěra, pramení obvykle z nedostatku informací. Je už asi lidskou vlastností, že nástup nového se snažíme co nejvíce zpomalit a mnohdy i zastavit. Také o fotovoltaice koluje na internetu mnoho mýtů....

Kategorie: Nezařazené

Prvkové složení biomasy

Ve městské výtopně ve Žluticích na Karlovarsku bylo během topné sezóny na počátku roku 2008 provedeno podrobné sledování spalovacích procesů. Přitom byl sledován také vliv prvkového složení spalované biomasy na provoz kotlů. Z výsledků chemických rozborů vyplynulo, že poměr zastoupení prvků i v podobných druzích biomasy je odlišný.

Kategorie: Nezařazené