Filtr

Financování zemědělských bioplynových stanic

GE Money Bank vnímá bioplynové stanice jako perspektivní oblast rozvoje a diverzifikace zemědělské výroby. S financováním výstavby zemědělských bioplynových stanic (BPS) začala již v létě 2007 a od té doby schválila 16 úvěrů tohoto typu. Jejich průměrná výše dosahuje 45 milionů Kč a splatnost se pohybuje nejčastěji kolem desti let....

Kategorie: Nezařazené

Technologie rychlé pyrolýzy

V současné době je diverzifikace energetických zdrojů a energetická nezávislost diskutovaným tématem. Perspektivním obnovitelným zdrojem energie v České republice je zejména biomasa: dostupný potenciál k roku 2010 je udáván ve výši asi 110 PJ. Využívání biomasy pro energetické účely má kladný vliv na životní prostředí, vykazuje nulový emisní faktor a...

Kategorie: Nezařazené

Správný výběr tepelného čerpadla

Koncem loňského roku bylo u nás instalováno asi 20 tisíc tepelných čerpadel různých systémů i značek. Kvalitní tepelné čerpadlo ušetří asi 45 až 55 % celkových ná¬kladů na provoz rodinného domu. Při výběru tepelného čerpadla se vždy poradíme s odborníky. Důležitá je nejen značka a cena, ale hlavně vhodnost zvoleného...

Kategorie: Nezařazené

Solární ohřev venkovních bazénů

Vyhřívané venkovní bazény jsou v rozvinutých zemích Evropské unie významnými spotřebiteli energie. Nebýt finanční krize, možná by ceny fosilních paliv a tím i náklady na ohřev vody nadále rostly. Solární systémy sice mají vyšší investiční náklady, jejich výhodou však je, že Slunce provozovateli nikdy nevystaví fakturu za dodanou energii. Solárním...

Kategorie: Nezařazené

Větrná energie: Svět, Evropa a my

Prosazování projektů na výstavbu větrných elektráren (VtE) v České republice má mnohá úskalí. Již několik let se investoři u nás setkávají s různými argumenty. Patří mezi ně i ten, že VtE se ve světě již nestaví a v zahraničí se prý od výstavby upustilo po zjištění, že jsou VtE k...

Kategorie: Nezařazené

Větrné elektrárny z pohledu obyvatel dotčených obcí

Otázka výstavby větrných elektráren (VtE) nadále názorově rozděluje českou laickou i odbornou veřejnost. V politických i odborných diskuzích se polemizuje o negativních dopadech jejich provozu na zdraví člověka, životní prostředí a krajinu, přičemž nad věcnými argumenty a objektivními fakty stále převažují spíše mýty, spekulace a často přehnané obavy. Článek prezentuje...

Kategorie: Nezařazené

Elektrárna u Kladna je v souladu s krajinou

Koncem ledna loňského roku se u obce Pchery nedaleko Kladna odehrálo velkolepé divadlo: Obří jeřáb pomalu vyzvedl do výše téměř devadesáti metrů gondolu větrné elektrárny těžkou sto dvacet tun a přesně ji usadil na tubus. Pak stejným způsobem umístil i rotor o průměru sto metrů. Byla instalována zatím největší větrná...

Kategorie: Nezařazené

Potenciál vodní energie v České republice

V České republice je z logických důvodů možné využít pouze mechanické energie řek a potoků. Dle aktuálních statistik ERÚ a MPO je v provozu si 1400 vodních elektráren. Celkový instalovaný výkon těchto zdrojů představuje 1,02 GW. To je sice v porovnání například s jedinou nově postavenou vodní elektrárnou v Číně...

Kategorie: Nezařazené

Malé vodní elektrárny versus ryby

Malé vodní elektrárny (MVE) vyrábějí "ekologicky" čistou či „zelenou“ energii, ale každá má také nepříznivý vliv na své okolí a na prostředí vodního toku, jehož energii využívá. Zejména to platí o potocích a malých říčkách, kde průtok vody kolísá často i okolo minimální hltnosti použitých turbin. Takových vod je u...

Kategorie: Nezařazené

Podpory energetické biomasy v gesci Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR se snaží přistupovat k podporám energetické biomasy koncepčně. Produkce a využívání energetické biomasy jsou tak podporovány několika cestami. Důležitým aspektem přitom zůstává sledování indikativních cílů EU pro obnovitelné zdroje energie. Česká republika jako člen EU se přitom musí řídit legislativou EU. Ta například nedovoluje subvenční duplicitu. MZe...

Kategorie: Nezařazené