Filtr

Zelení, nebo modří?

Opravdu přispívají biopaliva ke zvýšení produkce skleníkových plynů? Jsou hlavní příčinou zdražování potravin? Skutečně škodí motorům? Právě tyto otázky se znovu objevily v médiích v souvislosti s rozhodnutím prezidenta republiky Václava Klause vetovat novelu zákona o ovzduší, kterou se navyšuje podíl bioložek v motorových palivech.

Kategorie: Nezařazené

Energetické, ekonomické a ekologické hodnoceni biopaliv

Komodity (biomasa) pro energetické využití se stávají významnou částí zemědělské produkce; jejich produkce a spotřeba je ovlivňována nejen ekonomickými a energetickými faktory, ale sami následně významně ovlivňují okolní životní prostředí a způsob využívání půdy. Cílem tohoto článku je ohodnotit, jak jsou biopaliva, používaná v ČR, vzhledem k těmto faktorům schopná...

Kategorie: Nezařazené

Chemická analýza v řízení bioplynových stanic

Současný rozvoj zemědělských bioplynových stanic v České republice přináší jejím provozovatelům nejen tolik žádanou stabilizaci jejich zemědělského podnikání, ale také poznání, že bioplynová stanice je standardní průmyslovou výrobou vyžadující kvalitní systém řízení a regulace na vysoké úrovni.

Kategorie: Nezařazené

Kotle na spalování celých balíků biomasy

Mezi regionální obnovitelné zdroje energie s velkým potenciálem patří zejména biomasa. Přesto, či právě proto, je třeba ji využívat s co největší účinností. Maximální efekt může přinést výroba tepla nebo kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET). Nutnou podmínkou je dostatek vhodné suroviny a kvalitní technologie pro spalování.

Kategorie: Nezařazené

Snížení ztrát elektrické energie v domácnostech

Teze, že nejlevnější je ta energie, která není spotřebována, je celkem známá a často používaná. Jenže prosazení úsporných opatření je kupodivu obtížné, a to nejen u spotřebitelů. Také pro dodavatele energií a technologií to zřejmě (a možná logicky) není hlavní priorita. Přitom možnosti úspor například elektřiny v domácnostech jsou nebývalé....

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení zemních instalací tepelných čerpadel

Na jaře roku 2009 proběhl průzkum u majitelů tepelných čerpadel s plošnými zemními kolektory. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak se tyto zdroje tepla chovají na konci relativně studené zimy a zároveň zjistit, jak je to s rozšířenými mýty o vymražení země kolem kolektoru, ovlivnění vegetace, nutné letní odstávce a devastaci...

Kategorie: Nezařazené

Energetické dřeviny v právní úpravě

Jeden z principů udržitelného rozvoje se vztahuje k využívání přírodních zdrojů, a to souvisí i s využíváním obnovitelných zdrojů, které by mělo být racionální.1 Mezi obnovitelné zdroje patří biomasa, která bývá k energetickým účelům využívána spalováním. Proto jsou hojně využívány plantáže pro pěstování energetických plodin.

Kategorie: Nezařazené

Sluneční kolektory pro dům a zahradu

Nejen solární parky, ale i malé fotovoltaické instalace na rodinných domech jsou nyní ohroženy problémy s připojením na siť. Připojení kolektorů pro ohřev vody či vzduchu však zatím nic nebrání a také jde o velmi dobrou investici. Zájemcům představujeme tři možnosti zapojení v rodinném domě čí víkendové chalupě. ...

Kategorie: Nezařazené

Elektrárna chrání řeku i zvyšuje výkon

Malé vodní elektrárny sice vyrábějí čistou energii, ale ne vždy pozitivně ovlivňují své okolí a prostředí vodního toku, jehož energii využívají. Děje se tak zejména v potocích a malých říčkách, kde průtok vody kolísá často i okolo minimální hltnosti použitých turbin. Legislativci i projektanti proto hledají možnosti, jak vyjít přírodě...

Kategorie: Nezařazené