Filtr

Hrozí nedostatek biomasy pro výrobu tepla

Biomasa vystupuje jako fenomén po celé období od začátku využívání obnovitelných zdrojů energie. Má různé formy, z nichž nejdůležitějších je biomasa tuhá či pevná, využívaná pro vytápění budov. Je důležitá zejména pro drobné spotřebitele a obecní kotelny, protože může významně nahradit postupně se zdražující a méně dostupné uhlí.

Kategorie: Nezařazené

Naděje se nenaplňují

Rok se s rokem schází a opět nastává čas bilancování a hodnocení. Osobní bilance jsou věcí každého z nás. Já se chci uplynulému období věnovat z hlediska obnovitelných zdrojů energie v České republice. A hodnocení to bude radostné a povzbudivé…

Kategorie: Nezařazené

Obsah 6/11

Rozhovor Rozvoj využití obnovitelných zdrojů budí rozpaky Brněnské výstaviště připravuje veletrh o biomase Biomasa Rostlinná biomasa slouží k uskladnění energie Hrozí nedostatek biomasy pro výrobu tepla Topinambur lze využít k mnoha účelům Obnovitelné zdroje Politická ekonomie a potravinová krize Bioplynové stanice Bioplynové elektrárny jsou efektivní i bez dotace Reportáž...

Kategorie: Nezařazené

Elektrárna ve znamení budoucnosti

Zemědělský podnik Agras Želatovice, a. s., hospodaří na výměře asi 2700 ha zemědělské půdy v katastrech jedenácti obcí východně od Přerova. Hospodaření je úspěšné, ale vývoj na trhu nutí zemědělské podniky diverzifikovat výrobu a hledat další zdroje příjmů. V Agrasu se rozhodli pro stavbu velké bioplynové stanice.

Kategorie: Nezařazené

Perspektivní jsou zelené technologie

V posledních týdnech je v naší energetice docela horko: Vláda kritizovala rozhodnutí Německa uzavřít jaderné elektrárny. Za pochodu se mění pravidla podpory obnovitelných zdrojů. Připravuje se nová energetickou koncepce. A předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR byl zvolen Mirek Topolánek…

Kategorie: Nezařazené

Energetika v evropském kontextu

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uspořádalo sdružení pěti asociací oboru obnovitelných zdrojů energie (OZE) mezinárodní seminář věnovaný otázkám rozvoje moderní energetiky na evropské úrovni. Program semináře se věnoval zejména problematice obnovitelných zdrojů energie, jaderné energetiky, energetické bezpečnosti a aktuálním legislativním procesům v ČR a v EU. ...

Kategorie: Nezařazené

Základní způsoby využití solárního tepla

Slunce jako nevyčerpatelný zdroj energie je u nás v poslední době poměrně negativně spojován hlavně s fotovoltaikou. A poněkud se zapomíná, že v podmínkách ČR má možná ještě větší perspektivu využití slunce jako zdroje tepla. Jaké jsou základní termické solární soustavy a jaké u nás mají parametry? ...

Kategorie: Nezařazené

Zkušenosti se spoluspalováním biomasy

Teplárna Komořany společnosti United Energy, a. s., je držitelem licence na výrobu a rozvod tepelné energie a výrobu a obchod s elektřinou. Výroba a rozvod tepla se uskutečňuje v podstatě ve veřejném zájmu: jsou zásobována města Most a Litvínov s přilehlými oblastmi. Palivo je z části tvořeno i biomasou....

Kategorie: Nezařazené

Nová norma na pelety pro maloodběratele

V posledních měsících roku vejde v platnost česká technická norma, která obsahuje novou evropskou normu na dřevní pelety pro maloodběratele. Nová specifikace charakterizuje palivo kategorií A1, A2 a B. Současně uvádí národní odchylku Francie a Itálie na vlastnosti a použití dřevních pelet v těchto zemích.

Kategorie: Nezařazené

Odborníci radí zájemcům o stavbu

Dotaz: Rád bych posoudil vhodnost lokality pro výstavbu MVE nedaleko Kolína. U ČHMÚ jsem si objednal data průtoků, avšak nevím si rady s určením spádu. Můžete mi tuto problematiku osvětlit, popřípadě poradit odborníky, na které se mohu obrátit?

Kategorie: Nezařazené