Filtr

Hodnocení zemních instalací tepelných čerpadel

Na jaře roku 2009 proběhl průzkum u majitelů tepelných čerpadel s plošnými zemními kolektory. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak se tyto zdroje tepla chovají na konci relativně studené zimy a zároveň zjistit, jak je to s rozšířenými mýty o vymražení země kolem kolektoru, ovlivnění vegetace, nutné letní odstávce a devastaci...

Kategorie: Nezařazené

Energetické dřeviny v právní úpravě

Jeden z principů udržitelného rozvoje se vztahuje k využívání přírodních zdrojů, a to souvisí i s využíváním obnovitelných zdrojů, které by mělo být racionální.1 Mezi obnovitelné zdroje patří biomasa, která bývá k energetickým účelům využívána spalováním. Proto jsou hojně využívány plantáže pro pěstování energetických plodin.

Kategorie: Nezařazené

Sluneční kolektory pro dům a zahradu

Nejen solární parky, ale i malé fotovoltaické instalace na rodinných domech jsou nyní ohroženy problémy s připojením na siť. Připojení kolektorů pro ohřev vody či vzduchu však zatím nic nebrání a také jde o velmi dobrou investici. Zájemcům představujeme tři možnosti zapojení v rodinném domě čí víkendové chalupě. ...

Kategorie: Nezařazené

Elektrárna chrání řeku i zvyšuje výkon

Malé vodní elektrárny sice vyrábějí čistou energii, ale ne vždy pozitivně ovlivňují své okolí a prostředí vodního toku, jehož energii využívají. Děje se tak zejména v potocích a malých říčkách, kde průtok vody kolísá často i okolo minimální hltnosti použitých turbin. Legislativci i projektanti proto hledají možnosti, jak vyjít přírodě...

Kategorie: Nezařazené

Je čas pro nový obor: Fytoenergetika

Tradiční úlohou našeho zemědělství je výroba potravin a údržba kulturní krajiny. V narůstající celosvětové konkurenci to ale k ekonomickému přežití již nestačí. Je třeba hledat další zdroje příjmů a výrobu diverzifikovat. Jednou z možností je produkce energie z obnovitelných zdrojů. Náhrada tradičních technologií ale není pro mnohé zemědělce snadná. ...

Kategorie: Nezařazené

Slova změnit v činy

Jednou z mála komodit, které našim zemědělcům v současnosti zajišťují stabilní tržby s rentabilitou, jsou bioplynové stanice. Dobrou příležitostí by mohla být také fotovoltaika.

Kategorie: Nezařazené

Obsah 2/10

Rozhovor                                                                                                        Je čas pro nový zemědělský obor: Fytoenergetika                                             Reportáž                                                                                                         Pro menší kompostárny i provozy s vysokým výkonem                                      Biomasa                                                                                                          Vývoj a perspektiva využití biomasy ve střední Evropě - 2                                 Kotle na spalování celých balíků slámy a sena                                                    Zařízení pro měření teplot kompostu                                                                  Bioplynové stanice                                                                                         Další možnosti energetického využití bioplynu                                                    Chemická analýza...

Kategorie: Nezařazené

Nechte pracovat Slunce

Společnosti Kverneland Group Czech s.r.o. a Topagri s.r.o. znají hlavně naši zemědělci jako dovozce a prodejce kvalitní zemědělské techniky z Norska, Finska a států západní Evropy. Vzhledem k propracované prodejní síti v České a Slovenské republice podložené nepřetržitým servisem se obě firmy rozhodly oslovit své zákazníky s novým projektem fotovoltaických...

Kategorie: Nezařazené

Výroba energetické štěpky z lesních zbytků

Mohlo by se zdát, že hodnota lesních zbytků po těžbě, malých stromů, pařezů a kořenů je nižší, než náklady na sběr, dopravu a zpracování. Díky pokročilým technologiím však i z této biomasy lze efektivně vyrobit dřevní štěpku a přispět k naplnění cílů Akčního pánu pro biomasu ČR.

Kategorie: Nezařazené

Některé aspekty pěstování plodin pro výrobu bioplynu

Výnosy a další využití zemědělských plodin jsou výsledkem podnikatelských aktivit zemědělců, které se promítají do struktury rostlinné výroby a soustavy pěstitelských opatření. V souvislosti s možným využití k výrobě bioplynu jsou z hlediska pěstitelských nároků a nákladovosti sledovány především kukuřice a travní porosty. ...

Kategorie: Nezařazené