Filtr

V Evropské unii probíhá debata k biopalivům

Podíl energie z obnovitelných zdrojů musí do roku 2020 dosáhnout podle směrnice Evropské unie 20 procent. Přitom v dopravě má být podíl těchto zdrojů desetiprocentní. Předpokládá se, že v dopravě půjde převážně o biopaliva. Nebude ale mít jejich další rozvoj dopady na změny ve využití půdy?

Kategorie: Nezařazené

Potenciál zemědělských bioplynových stanic

Produkce bioplynu může řešit aktuální problémy v zemědělství: úbytek organické hmoty v půdě, zaměstnanost, závislost na energiích i hospodářskou situaci podniků. Do roku 2020 lze reálně odhadovat potenciál zemědělských bioplynových stanic v ČR v ekvivalentu 650 megawattů elektrického výkonu s tím, že nejčastěji zastoupené budou BPS o výkonu 500 až...

Kategorie: Nezařazené

Moderní kotle a kamna na pelety

Národní program snižování emisí si klade za cíl do roku 2014 radikálně snížit emise škodlivin v sektoru vytápění veřejných objektů a domácností. Hlavním zdrojem škodlivin jsou zastaralé zdroje tepla na pevná paliva. Ty ba měly být nahrazeny moderními zdroji, a to zejména na spalování biomasy. V tomto článku jsou popsány...

Kategorie: Nezařazené

Tepelná čerpadla na výstavě v Letňanech

Na letošní výstavě For Therm v Praze-Letňanech prezentovali výrobci tepelných čerpadel několik novinek pro vytápění rodinných domů, domácností a menších provozů. Jejich společným jmenovatelem byla kvalita, možnost kombinace s jinými zdroji tepla a lepší regulace výkonu.

Kategorie: Nezařazené

Nové normy pro specifikace, klasifikaci i zkoušení biomasy

Z pohledu technických norem je letošní rok pro biomasu pro spalování a výrobky z této biomasy rokem přelomovým. Završuje se několikaleté úsilí odborníků z evropské unie připravit nové evropské technické normy pro biomasu. Ty umožní řešení dosud nepřehledné situace v této oblasti: klasifikaci, specifikaci, názvosloví, zkušební metody a systém zajištění...

Kategorie: Nezařazené

Energeticky úsporné osvětlení domácností

V září roku 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské komise, které ukončilo dodávky některých světlených zdrojů na pulty prodejen, především klasických žárovek s příkonem 100 W. V září tohoto roku vstoupí v platnost další fáze nařízení a z trhu budou postupně stahovány klasické žárovky s příkonem nad 75 W.

Kategorie: Nezařazené

Kotel na slámu s ručním přikládáním

Na letošní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích se objevilo i několik zajímavých exponátů z oblasti využití energetické biomasy a dalších obnovitelných zdrojů energie. Například firma Step Trutnov, a. s., předvedla kotel na spalování celých kulatých i hranatých balíků biomasy s ručním přikládáním.

Kategorie: Nezařazené

První zkušenosti s ozdobnicí čínskou

Začátkem tohoto roku nabídla 1. písecká lesní a dřevařská, a. s., se sídlem v Brlohu nedaleko Písku zemědělcům osvědčené rakouské know how při pěstování ozdobnice čínské včetně sadby a vlastního sázení, odbytu za předem stanovenou cenu a celoročního poradenství. Z této nabídky je v současné době osázeno v České republice...

Kategorie: Nezařazené