Filtr

Chytrá energie versus ty ostatní

Hlavním argumentem proti výstavbě větrných a fotovoltaických elektráren je narušení krajinného rázu. Jenže většina lidí chce současně rychlejší dopravu a kvalitnější telefon. Výsledkem jsou nové dálnice a vysílače mobilních operátorů. V těchto případech se ale o vlivu na krajinu diskutuje již méně. A jsou dokonce témata, o kterých se nemluví...

Kategorie: Nezařazené

Vláda začala pracovat

Letní měsíce obvykle velkým děním na politické scéně neoplývají. Pro Českou republiku to letos ale neplatí. Květnové volby vygenerovaly vládní koalici, ta sestavila vládu a noví ministři se ujali úřadů. A novináři začali být zásobováni informacemi o jejich záměrech a činech. Nás pochopitelně zajímaly hlavně ty, které se týkaly energetiky,...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 4/10

Rozhovor Pěstitelé energetických plodin potřebují větší podporu Reportáž Bioplynové stanice na zelené krmení Biomasa Logistika při energetickém využití rostlinné biomasy - 1 Postup při výběru zdroje tepla na biomasu Bioplynové stanice Proces výroby bioplynu vyžaduje kontrolu Jak postavit bioplynovou stanici a nepřijít o dotace Bioplynové stanice: Inovace a vývoj Biopaliva...

Kategorie: Nezařazené

Německo podporuje větrnou energetiku

Na konci minulého roku bylo v Německu dosaženo 25 777 MW instalovaného výkonu z větrné energie, což odpovídá více než 6,5 procentům německé spotřeby elektrické energie pro asi 25 miliónů obyvatel. Toto odvětví, které přímo zaměstnávajícího již takřka 90 tisíc lidí, přitom nemá více než 18 let od svého vzniku,...

Kategorie: Nezařazené

Chrastice rákosovitá pro energetické využití

Postoj části odborné i laické veřejnosti k využívání zemědělských plodin k energetickým účelům je u nás rozporný. Proto je důležité zkoušení nových metod, materiálů a postupů.V článku jsou stručně shrnuty hlavní výsledky pokusu s pěstováním a sklizní chrastice rákosovité, který se uskutečnil v letech 2007 až 2008 v rámci činnosti...

Kategorie: Nezařazené

Jsou připraveni na zvýšení podílu biosložek

Zemědělci i producenti biopaliv ještě na počátku května počítali s tím, že od 1. června se zvýší podíl biosložky v pohonných hmotách, a to u benzínů z dosavadních 3,5 procenta na 4,1 procenta a u motorové nafty z 4,5 procenta na šest procent. Alespoň tak to ukládá novela zákona o...

Kategorie: Nezařazené

Novelizace vyhlášky o podmínkách přípojení

Vyhláška ERÚ č. 81/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, vstoupila v platnost 1. dubna 2010. Připravil ji Energetický regulační úřad (ERÚ) ve spolupráci s distribučními společnostmi a provozovatelem přenosové soustavy. Hlavním důvodem novelizace byl vysoký podíl spekulativních rezervací pro připojení fotovoltaických...

Kategorie: Nezařazené

Ohlédnutí za seníky se solárními dosoušením

V souvislosti s nynějšími diskuzemi o využití sluneční energie je užitečné připomenout jednu významnou etapu našeho zemědělství – výrobu opravdu kvalitních objemových krmiv. Kromě vývoje metod silážování a senážování se výzkumníci před třiceti lety zabývali i dosoušením zavadlé píce ve velkokapacitních senících s využitím vzdušných solárních kolektorů.

Kategorie: Nezařazené

Jak efektivně využít digestát?

V současné době převládá názor, že digestát z bioplynových stanic je výborné organické hnojivo. Toto tvrzení je ale přinejmenším velmi nepřesné. Proto je s podivem, že je ve své marketingové komunikaci používají nejen výrobci technologie BPS, ale objevuje se i v dokumentech některých vysokých škol a státních orgánů.

Kategorie: Nezařazené