Filtr

Domy uspoří energii i životní prostředí

V ekonomicky a ekologicky propojeném světě se ve všech oblastech stává důležitým tématem trvale udržitelný rozvoj. Ten ovšem není možný bez moderních technologií, které uspoří materiály i energie a ochrání životní prostředí. V České republice jsou rezervy zejména ve stavebnictví. Dva příklady z praxe ale dokládají, že to jde…

Kategorie: Nezařazené

Vývoj nekovového strednoteplotné solárneho kolektora

Kvapalinové solárne systémy predstavujú základnú skupinu zariadení slúžiacich na fototermálnu konverziu slnečného žiarenia s následným využitím tepelnej energie predovšetkým na ohrev vody. Ich hlavnou časťou sú solárne kolektory, pričom najrozšírenejším sú strednoteplotné ploché kolektory. Výskum v tejto oblasti prebieha aj v Centre obnoviteľných zdrojov energie, Fakulty BERG, Technickej univerzity v...

Kategorie: Nezařazené

Alternativou jsou energetické piloty

Energetické piloty jsou zvláštní primární zdroj energie pro tepelná čerpadla systém země-voda, popřípadě akumulátor tepla. K využití jsou zvlášť vhodné budovy, které musí mít hluboké základy z důvodu špatného podloží stavebního pozemku. Způsob funkce energetických pilot se především zakládá na fyzice specifické tepelné kapacity.

Kategorie: Nezařazené

Bioplyn přispěje ke stabilizaci družstva

Podobně jako jiné podniky se i Zemědělské družstvo Budišov na Třebíčsku rozhodlo pro výstavbu bioplynové stanice, která by měla přispět ke stabilizaci jeho příjmů. Provoz nového zařízení o výkonu 750 kilowattů (kW) byl zahájen zhruba v polovině září. V budoucnu by podnik chtěl zvýšit výkon až na tisíc kilowatů.

Kategorie: Nezařazené

Na podporu kapalných biopaliv

V médiích se objevují rozporuplné informace o vlivu biopaliv na životní prostředí a spotřebitel se dovídá, že natankováním biopaliva do nádrže svého automobilu riskuje explozi motoru. CZ Biom – České sdružení pro biomasu, proto začátkem roku 2011 spustí informační a osvětovou kampaň na podporu a širší uplatnění kapalných biopaliv v...

Kategorie: Nezařazené

Fotovoltaika v České republice – fakta a události

Rozhodnutí parlamentu o 26procentním zdanění všech fotovoltaických elektráren již od výkonu 30 kw může přivést stovky drobných podnikatelů do nelehké finanční situace a možná povede k jejich krachu. Instalace pod 200 kW totiž vyrábějí jen malý díl sluneční elektřiny a mají tudíž jen minimální dopad na zvýšení ceny elektřiny.

Kategorie: Nezařazené

Moderní bioplynová elektrárna

Rakouská firma ENSERV Energieservice je obchodní částí společnosti OÖ. GasWärme GmbH, což je dceřiná společnost nadnárodního koncernu Energie AG. V České republice postavila již pět bioplynových stanic, sedm je jich ve výstavbě a realizace dalších osmnácti je plánována. ...

Kategorie: Nezařazené

Zrušení patentu na výrobu pelet

Dne 19. 4. 2007 jsem na webu CZ - Biom uveřejnil článek s názvem Zemědělští výrobci pelet, braňte se „vynálezům“. V tomto článku jsem tvrdil, že patent Ing. Lubomíra Vernera (resp. firmy Ekover) s názvem Palivo na bázi rostlinných materiálů a způsob jeho výroby, který se týká pelet z biomasy...

Kategorie: Nezařazené

Politika územního rozvoje a OZE

Podle návrhu zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů a z vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla (o podporovaných zdrojích energie) by měly být ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí, které je součástí politiky územního rozvoje, posouzeny možnosti využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Kategorie: Nezařazené

Nový systém certifikace

Od ledna 2011 vstupuje na evropské úrovní v platnost nový systém certifikace motorových biopaliv. V České republice bude povinnost certifikace zakotvena v novele zákona o ochraně ovzduší, která nabývá účinnosti od 1. ledna 2011 s tím, že platnost zákona bude až od 1. července zmíněného roku. Certifikační organizace určuje Ministerstvo...

Kategorie: Nezařazené