Filtr

Stanovení parametrů malých vodních elektráren

V předcházejícím článku k této problematice (Energie 21 č. 6/2008) autor popsal hydrologická data potřebná k rychlému orientačnímu posouzení vhodnosti vzdouvacího profilu vodního toku pro výstavbu malé vodní elektrárny. Po jejich vyhodnocení mohou následovat další kroky: bilance výroby a prodeje elektrické energie, ročních provozních nákladů a návratnosti investice.

Kategorie: Nezařazené

Obsah 3/09

Rozhovor: Na trhu se mohou prosadit jen funkční bioplynové stanice        Reportáž: Data s cenou zlata        Biomasa: Po sešupu opět na výsluní        Prvkové složení biomasy          V souladu s momentálními trendy         Pěstování topolů pro energetické účely – 2        Třídicí linky z Finska      Bioplynové stanice: Intenzifikace výroby bioplynu z rostlinných materiálů    Využití odpadního tepla z bioplynových stanic ...

Kategorie: Nezařazené

Data s cenou zlata

K předním německým dodavatelům zařízení na výrobu bioplynu se řadí společnost MT-Energie GmbH & Co. Přijali jsme pozvání do jejího nového sídla na okraji města Zeven v Dolním Sasku, zhruba čtyřicet kilometrů od Brém, a přijeli si pro podrobnosti.

Kategorie: Nezařazené

Tři mýty o fotovoltaice

Fotovoltaika se po letech přehlížení konečně stává součástí našeho života a to je dobře. Odmítavé reakce, ale i slepá důvěra, pramení obvykle z nedostatku informací. Je už asi lidskou vlastností, že nástup nového se snažíme co nejvíce zpomalit a mnohdy i zastavit. Také o fotovoltaice koluje na internetu mnoho mýtů....

Kategorie: Nezařazené

Tři mýty o fotovoltaice

Fotovoltaika se po letech přehlížení konečně stává součástí našeho života a to je dobře. Odmítavé reakce, ale i slepá důvěra, pramení obvykle z nedostatku informací. Je už asi lidskou vlastností, že nástup nového se snažíme co nejvíce zpomalit a mnohdy i zastavit. Také o fotovoltaice koluje na internetu mnoho mýtů....

Kategorie: Nezařazené

Prvkové složení biomasy

Ve městské výtopně ve Žluticích na Karlovarsku bylo během topné sezóny na počátku roku 2008 provedeno podrobné sledování spalovacích procesů. Přitom byl sledován také vliv prvkového složení spalované biomasy na provoz kotlů. Z výsledků chemických rozborů vyplynulo, že poměr zastoupení prvků i v podobných druzích biomasy je odlišný.

Kategorie: Nezařazené

Pěstování topolů pro energetické účely – 2

Mezi perspektivní rychle rostoucí dřeviny, cíleně pěstované pro energetické účely, patří zejména topoly. Cílem pěstování na plantážích je produkce co největšího množství biomasy z co nejmenší plochy. V první části článku se autor zabýval popisem technologií při zakládání plantáže a výsadbě topolů. V druhé části popisuje ochranu a ošetřování porostu....

Kategorie: Nezařazené

Po sešupu opět na výsluní

Až do roku 1921 sahají kořeny tradice rodinné akciové společnosti Rojek. První stránky historie začal popisovat zakladatel Josef Rojek, který uvedl na trh dřevoobráběcí stroje vlastní konstrukce. Slibný rozvoj firmy přerušil rok 1948. Mnohé stroje se značkou Rojek z období první republiky jsou dodnes funkční a používané především pro pevnou...

Kategorie: Nezařazené

Náš národní zájem

V debatách o Lisabonské smlouvě se pravidelně objevuje téma tzv. národních zájmů. Odpůrci smlouvy varují, že po jejím přijetí budou menší státy své národní zájmy uplatňovat jen obtížně. Zastánci naopak tvrdí, že Evropa již není založena na dominanci těch velkých. Nicméně nepopírají, že přiměřené prosazování zájmů je legální a z...

Kategorie: Nezařazené

Výroba pelet na Ukrajině

Výstavba a provozování výrobní linky v zahraničí má svoje specifika. Pro Ukrajinu a další státy bývalého Sovětského svazu to platí dvojnásob. Přesto některé české firmy zaměřily expanzi tímto směrem – a dnes svá zařízení provozují například právě na Ukrajině. Patří k nim i společnost GIP energy, a.s.

Kategorie: Nezařazené