Filtr

Ropa vyrobená z plastového odpadu

Americká firma Envion zahájila provoz generátoru, který proměňuje plastový odpad vyrobený s použitím ropných derivátů zpět na ropu různé kvality. Generátor EOG je přitom schopný zpracovat za rok 10 000 tun odpadu a vyprodukovat z něj ropu s náklady 10 dolarů za barel, ačkoli cena surové ropy je dnes sedmkrát...

Kategorie: Nezařazené

Potřebujeme zákon o snižování exhalací a ekologickou daňovou reformu

Hnutí Duha patří bezesporu mezi naše nejvlivnější „zelené“ organizace. Peníze na svoji neziskovou činnost získává z grantů od českých i mezinárodních nadací, z různých státních zdrojů, příspěvků individuálních dárců a příjmů z publikací a poradenství. Názory lidí z Duhy mají mezi odbornou i laickou veřejností patřičný respekt. ...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 6/09

Rozhovor                                                                                                             Potřebujeme zákon o snižování exhalací a ekologickou daňovou reformu                    Reportáž                                                                                                             Peletárnou nahrazují produkci masa Biomasa                                                                                                              Nejúčinnější ekologický zdroj tepla pro vytápění rodinných domků                            Několik doporučení pro zájemce o kotel na pelety                                                     Proč se v ČR doposud nerozšířilo vytápění peletami?                                                 Výroba pelet z biomasy - technické a ekonomické aspekty                                        Efektivní spalování...

Kategorie: Nezařazené

Energetická výroba

V listopadu 2009 uspořádalo vydavatelství Profi Press v pražském Zámku Troja seminář Zemědělská politika 2010. O aktuálních problémech zemědělské prvovýroby zde hovořil prezident Agrární komory Jan Veleba, ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta shrnul klíčové úkoly MZe ČR v období do řádných voleb. O prioritách v agrární oblasti a představách o...

Kategorie: Nezařazené

Diskuse o programu Zelená úsporám

V časopisu Energie 21 číslo 3/2009 jsme uveřejnili informaci o programu Zelená úsporám. Současně jsme dali prostor kritickému názoru Petra Měchury v článku „Zelená úsporám je problematický projekt“. Na výhrady Petra Měchury reagoval v dalším čísle člen naší redakční rady Bronislav Bechník v článku „Zelená úsporám – opravdu tak problematický...

Kategorie: Nezařazené

Energetické plodiny chrání půdu

Cíleně pěstované energetické plodiny jsou perspektivním zdrojem biomasy pro výrobu tepla a kapalných biopaliv. Současně mají význam i pro vlastní zemědělskou činnost: Jejich zařazením do osevního postupu se rozšiřuje druhová pestrost plodin a víceleté a vytrvalé plodiny chrání půdu před erozí.

Kategorie: Nezařazené

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Pro nakládání s odpady platí Směrnice Rady 1999/31/ES, z 26. dubna 1999, o skládkách odpadů a navazují novela našeho zákona o odpadovém hospodářství. Důraz je kladen na separaci využitelných a nebezpečných složek, ale také na úpravu, využívání a odstraňování zbytkových komunálních odpadů.

Kategorie: Nezařazené

Studie vytápění obce palivem z biomasy

Náš program „obnovy vesnice“ obsahuje i plány na modernizaci vytápění budov na bázi paliv z biomasy.Vedle centrálních výtopen na biomasu v surovém stavu (dřevní štěpka, balíky slámy), známých hlavně z Dánska a Rakouska, se začíná prosazovat i systém automatických topenišť na pelety. Ten je uplatňován například ve Švédsku, sousedním Bavorsku...

Kategorie: Nezařazené

Přibyl silnější bratr

Vedle mobilních štěpkovačů Eliet se zařadila do katalogu společnosti Agrocar také značka Jensen. „Potřebovali jsme doplnit nabídku o stroje, které zvládnou zpracování hmoty i větších průměrů. Eliet si dobře poradí s drobnějšími dřevinami, ale průměry přes 15 cm již jsou pro něj problém. Proto jsme se rozhodli pro Jensen a...

Kategorie: Nezařazené

Obecní kotelně slouží nový štěpkovač

Počátkem léta se Starém Městě pod Landštejnem na jihu Čech odehrála významná regionální událost. Před areálem zdejší centrální kotelny na biomasu převzal starosta obce František Schorný od Ing. Martina Hejlíčka, ředitele divize lesnické a komunální techniky společnosti Some Jindřichův Hradec, s. r. o., moderní bubnový štěpkovač Pezzolato. ...

Kategorie: Nezařazené