Filtr

Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla

Výchozí situace České republiky v oblasti využití a rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) je poměrně dobrá. Zdroje KVET a centralizované zásobování teplem mají v ČR dlouholetou tradici, jsou dostupné technologie a existuje dostatek provozních zkušeností i know-how pro přípravu a realizaci nových projektů.

Kategorie: Nezařazené

Pěstování topolů pro energetické účely – 3

Topol patří mezi perspektivní dřeviny pro energetické účely. Cílem pěstování na plantážích je produkce co největšího množství biomasy z co nejmenší plochy. V prvních dvou pokračováních článku se autor zabýval založení plantáže a výsadbou topolů a popsal ochranu a ošetřování porostu. V poslední části popisuje sklizeň a navazující zpracování.

Kategorie: Nezařazené

Elektřina s vůní dřeva (1): Znovuobjevený dřevní plyn

V dějinách techniky se nejednou stalo, že se konstruktéři vrátili k principům a technologiím, které již odvál čas. Nové materiály, konstrukční postupy, možnosti regulace a počítačového řízení však mohou zdánlivě překonané technické principy opět vrátit do hry. Příběh dřevoplynu toho může být příkladem. ...

Kategorie: Nezařazené

Za obnovitelnými zdroji do Horního Rakouska

V rámci projektu Challenge Europe na ochranu klimatu, vyhlášeného organizací British Council, proběhla před časem zajímavá exkurze v Horního Rakouska. Byla určena mladým lidem z České republiky, Slovenska, Slovinska, Polska, Maďarska a Ukrajiny, kteří ve skupinách pracují na projektech s cílem snížit produkci emisí oxidu uhličitého.

Kategorie: Nezařazené

Rentabilní mohou být i malé bioplynové stanice

V současné době se u odborné veřejnosti často setkáváme s názorem, že v našich podmínkách může být celkově rentabilní jen velká bioplynová stanice, nejlépe s výkonem alespoň 1 MW. Údajně jen taková velikost zajistí provozovateli návratnost vstupní investice plus její dostatečné zhodnocení.

Kategorie: Nezařazené

Kogenerační jednotka s mikroturbínou

Sídliště Jahodiště v Českém Brodu se může pyšnit jednou zvláštností: Zdejší kotelna centrálního zásobování teplem je vybavena kogenerační jednotkou se spalovací plynovou mikroturbínou. Tato technologie je České republice zatím poměrně ojedinělá.

Kategorie: Nezařazené