Filtr

Biometan jako náhrada zemního plynu

Biometan nahradí v roce 2030 až 40 % zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem se tak sníží o 55 %, doprovázené až 1 milionem nových pracovních míst a roční úsporou při nákupu pohonných hmot více než 115 miliard korun...

Kategorie: Bioplyn

Solární elektrárny v Česku jsou ohroženy?

Vláda v dubnu schválila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Kromě jiného přináší úpravu pravidel kontroly tzv. překompenzace obnovitelných zdrojů, uvedených do provozu mezi lety 2006–2015. U fotovoltaických elektráren vláda ještě na poslední chvíli navrhla snížení vnitřního výnosového procenta (IRR), klíčového parametru kontroly překompenzace. To vyvolalo u provozovatelů velký...

Kategorie: Rozhovor

Niečo o automatickej regulácii kúrenia

Jedna z popredných firiem pôsobiacich na slovenskom trhu a zaoberajúcich sa automatickou reguláciou kúrenia je zároveň výrobcom mikroprocesorov pre regulácie vykurovania. Na svojich inovovaných webových stránkach predstavuje zákazníkom nielen možnosť zoznámiť sa s celým sortimentom firmy, ale aj vytvoriť si vlastné zostavy, vrátane orientačnej ceny.

Kategorie: Hospodaření

Klíč je v nastavení zemědělských dotací

Organizace dlouhodobě působící v oblasti péče o krajinu [1] v otevřeném dopise [2] vyzvaly ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby zajistil transparentní přípravu nových zemědělských dotací a zasadil se o ambiciózní reformu Společné zemědělské politiky na evropské i české úrovni. Upozorňují přitom, že klíč ke zdravé české krajině, která zadrží vodu...

Kategorie: Souvislosti

Větrné turbíny slouží k ochraně soustavy

Vědci z University of Birmingham (VB) vyvinuli inteligentní systém, který řídí ukládání a uvolňování elektrické energie z větrných turbín, což významně sníží riziko výpadků elektrické sítě (blackout) a podpoří celosvětové zvýšení využívání větrné energie. Systém využívá proměnlivou rychlost rotorů větrných turbín k regulaci dodávek do sítě. University of Birmingham Enterprise...

Kategorie: Distribuce

Agrolesnictví pomůže krajině i zemědělství

Dříve byla naše zemědělská krajina velmi rozmanitá, což bylo dáno i držbou malovlastníků. Pozemky však běžně byly ohraničeny remízky s dominantou dřevin. Výsledkem scelování zejména v období kolektivizace jsou i několikasethektarové lány. Jednou z možností, jak hospodaření v krajině zlepšit, jsou agrolesnické systémy. V nich se mohou uplatnit i rychlerostoucí...

Kategorie: Biomasa

Uhelná elektrárna využívá i energii vody

Nejen z uhlí, ale i z vody již vyrábí Elektrárna Ledvice elektrickou energii. Zatímco v prvním případě jde vyrobená elektřina hlavně do přenosové soustavy, ve druhém slouží pouze k potřebě elektrárny. Konkrétně je s její pomocí nasvícen areál čistírny odpadních vod, kde jsou v retenčních nádržích, jimiž se vrací do...

Kategorie: Vodní energie

Organizace INCIEN mění strukturu

Nezisková organizace Institut cirkulární ekonomiky oslavila v květnu páté narozeniny. Kromě oslavy nastává v INCIEN několik změn. Nejvýznamnější je ta, že se část činností přesouvá pod nově vzniklou poradenskou společnost CIRA Advisory, s. r. o. INCIEN se začne více zaměřovat na vzdělávání a výzkum v oblasti cirkulární ekonomiky na úrovni...

Kategorie: Hospodaření

Podle komise jsou OZE pro restart klíčové

Solární asociace na webináři diskutovala dopady připravované novely zákona o podporovaných zdrojích na solární elektrárny se zástupci Evropské komise. Asociace upozornila, že v dubnu vládou schválený návrh, který nyní míří do sněmovny, jde zcela proti snahám Evropské unie (EU). Pro ni hrají klíčovou roli v oživení ekonomiky po pandemii koronaviru...

Kategorie: Sluneční energie

Hlavním kritériem bude emisní náročnost

Uhelná komise přijala své první rozhodnutí: Jako kritérium pro odstavování uhelných elektráren doporučí vládě uhlíkovou emisní náročnost, tedy množství skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie. Nejdříve by tedy měly být odstaveny nejplýtvavější elektrárny. Ekologické organizace upozorňují, že kromě elektrárny Prunéřov I jde zejména o elektrárny Počerady či Chvaletice, které mají...

Kategorie: Souvislosti