Filtr

Nejlepší EPC projekty v roce 2019

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) letos již po deváté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC. První místo si odnáší ČVUT, druhé připadlo Ústeckému kraji a třetí příčku obsadila Městská část Praha 14. Čestné uznání bylo přiznáno Vězeňské službě České republiky za energetickou modernizaci v...

Kategorie: Hospodaření

Skutečný vliv emisí z tepláren a spaloven

Hlavním argumentem odpůrců spaloven komunálních odpadů (resp. zařízení pro energetické využití odpadů – ZEVO) je, že jsou zdrojem škodlivých emisí. Jako problém to bývá vnímáno také u velkých tepláren na uhlí a biomasu. Jaký je skutečný vliv těchto zařízení na kvalitu ovzduší? Má tlak státu na další snižování emisí ještě...

Kategorie: Alternativní zdroje

Porovnání Národních akčních plánů

Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) porovnala návrhy Národních akčních plánů států V4, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska a dále Německa, Nizozemska a Litvy. Přístup vybraných států se významně liší jak ve ztotožnění se s cíli, tak v míře rozpracování a konkrétnosti opatření. Český klimatický plán počítá se zvýšením podílu...

Kategorie: Souvislosti

Vláda projednává rozvoj čisté energetiky

Upravený návrh národního energeticko-klimatického plánu dnes projedná a patrně schválí vláda. Jde o zásadní dokument, který určuje, jakým tempem stát plánuje v příští dekádě rozvíjet jednotlivé obnovitelné zdroje energie a opatření vedoucí k úsporám energie. Celková ambice rozvíjet obnovitelné zdroje je podle analýz Komory obnovitelných zdrojů energie příliš nízká –...

Kategorie: Legislativa

Nástroj pro spravedlivou transformaci

Evropská komise zveřejnila návrh nového finančního nástroje (Just Transition Mechanism – Mechanismus pro spravedlivou transformaci), který bude v rámci Zelené dohody pro Evropu fungovat jako dotační program pro investiční potřeby evropských regionů během přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku.

Kategorie: Legislativa

Cena dřevních pelet v dohlednu neporoste

Zatímco ceny veškerých konvenčních zdrojů vytápění jako elektřina, plyn, uhlí a olej v uplynulém roce rostly, ceny dřevních paliv, tedy kusového dřeva, pelet a briket, klesaly nebo maximálně stagnovaly. Tento trend by měl pokračovat i v následujících letech, upozorňuje Klastr Česká peleta.

Kategorie: Energie biomasy

Teplárny investovaly do snížení emisí

V loňském roce investovali provozovatelé tepláren do ekologizace provozů snižující emise další více než 2 miliardy korun. Od roku 2013 si modernizační investice v teplárenství vyžádaly již přes 23 miliard korun a budou pokračovat. Emise oxidu siřičitého a prachu z tepláren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2018 o...

Kategorie: Alternativní zdroje

Ovzduší můžeme zlepšit i palivem z LPG

Vozidla na alternativní paliva mají zásadní význam pro snížení emisí škodlivých plynů a prachových částic v silniční dopravě. Automobily s nulovými emisemi se však prosazují jen pomalu a podíl elektromobilů dosáhne v evropském měřítku do roku 2030 maximálně 15 procent. I tak je v krátkodobém a střednědobém horizontu možné emise...

Kategorie: Alternativní zdroje

Elektrárna Počerady změnila majitele

Společnost ČEZ ani do konce roku 2019 nevyužila možnosti odstoupit od smlouvy na prodej největší české uhelné elektrárny Počerady společnosti Sev.en Energy, kterou vlastní finančník Pavel Tykač. Znamená to, že elektrárna přejde do rukou tohoto podnikatele, ale až 2. ledna 2024. Do té doby musí nový vlastník splnit určité další...

Kategorie: Souvislosti