Filtr

Vláda o ukončení spalování nerozhodla

Vláda ČR zatím neschválila termín konce spalování uhlí podle loňského usnesení Uhelné komise, která doporučila rok 2038. Ministři a ministryně se dohodli, že návrh komise musí nejdřív projít meziresortním připomínkovým řízením. Část členů vlády se již v předchozích dnech vyjádřila pro dřívější termín, tedy rok 2033. Podle ekologických organizací je...

Kategorie: Legislativa

Spotřebu elektřiny ovlivnilo také počasí

Uplynulý rok přinesl nečekané zvraty i na poli energetiky. Spotřeba elektřiny je vždy výrazným indikátorem ekonomické aktivity. Proto je s podivem, že zejména v druhé polovině roku hodnoty spotřeby nekorespondují s předpokládaným dopadem pandemie na výši HDP. Ukazuje to analýza společnosti Amper Meteo. A hlavně vinou počasí konec roku nepřál...

Kategorie: Hospodaření

Obnovitelné zdroje v Evropě překonaly uhlí

Podle nové studie think tanků Ember a Agora Energiewende s názvem The European Power Sector in 2020 (Evropský energetický sektor v roce 2020) Evropa v roce 2020 zaznamenala svůj nejzelenější rok v oblasti elektřiny. Obnovitelné zdroje poprvé předstihly fosilní paliva v roli hlavního zdroje elektřiny. ...

Kategorie: Souvislosti

Solární komín zvyšuje účinnost větrání

Na střeše buštěhradských laboratoří Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT běží v plném provozu solární komín. Toto zařízení využívá akumulovaného tepla ze slunečního záření pro přirozené větrání budov. Díky tomu je možné větrat delší dobu bez potřeby elektrické energie. Realizace funkčního vzorku a zkoumání jeho účinku bylo podpořeno Technologickou agenturou...

Kategorie: Sluneční energie

Podpora komunitní energetiky nedostačuje

Vláda ČR aktuálně rozhoduje o nastavení podmínek pro čerpání Modernizačního fondu. Hnutí DUHA společně s dalšími ekologickými organizacemi a s asociacemi obcí a měst opakovaně upozorňovalo Ministerstvo životního prostředí, že program určený na rozvoj komunitní energetiky je podfinancovaný. Aktuální hodnocení Modernizačního fondu od Evropské federace pro komunitní energetiku REScoop.eu [1]...

Kategorie: Legislativa

Technologie využití kalamitního dřeva

V rámci Grantové služby Lesy České republiky, s. p., odborníci na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze řeší projekt „Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby“. Tedy současný problém, jak efektivně naložit s dřevní hmotou kůrovcem napadených stromů, které jsou svou kvalitou potenciálně...

Kategorie: Energie biomasy

Na křižovatce energetické transformace

Jedna nová vodní elektrárna. Žádné větrné elektrárny, ani biomasové či geotermální zdroje. Minus dvě bioplynové stanice. Stagnace či mírný růst tepelných čerpadel. Ale také opět zdvojnásobení trhu s fotovoltaikou. Takový byl rok 2020 v obnovitelných zdrojích podle předběžných výsledků, které od svých členů sebrala Komora obnovitelných zdrojů energie. V právě...

Kategorie: Souvislosti

Uzákonit akumulaci a vyřešit energošmejdy

Velkokapacitní baterie vznikají jako důležitá část moderní energetiky všude po světě. Opačná je situace v České republice, kde o akumulaci energie není v energetickém zákoně ani zmínka. Změnit to má novela zákona a pozměňovací návrh poslanců, který s bateriemi počítá a řeší také tzv. energošmejdy, čímž výrazně posílí práva spotřebitelů....

Kategorie: Distribuce

Geotermální zdroje čekají na lepší využití

V porovnání se všemi okolními státy Česko ve využívání geotermální energie stále zaostává. Do roku 2030 přitom lze realisticky očekávat vznik nejméně prvních pěti tepláren a deseti výtopen, což předpokládá střední scénář Komory obnovitelných zdrojů energie. Je ale potřeba dokončit identifikace nejvhodnějších lokalit, testování použitelných technologií a především vytvořit vhodné,...

Kategorie: Geotermální zdroje

První krok (zdarma) k získání nové dotace

Přeměně české energetiky směrem k většímu využívání obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky má pomoci Modernizační fond. Aby zájemci o dotaci v dosud nejžádanějším programu č. 2, Nové obnovitelné zdroje (RES+), mohli žádost o finance podat, musí se během ledna 2021 přihlásit do tzv. předregistračních výzev. Možnost přihlášení mají nejpozději 1....

Kategorie: Legislativa