Filtr

Nenápadná inovace přináší zajímavý efekt

Také u větrných elektráren probíhá vývoj s cílem zvýšit výkon za přiměřenou cenu. Zlepšení se zkrátka musí ekonomicky vyplatit. Změna přitom nemusí být příliš nápadná, v minulosti tomu například při zmenšení gondoly s automatickou regulací kmitočtu oproti gondole s automatickou převodovkou. Konstrukční změna popsaná v článku rovněž není ze země...

Kategorie: Větrná energie

Výhoda pro budovy se zelenou střechou

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravuje změnu vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která zvýhodní budovy se zelenými střechami. Nově veřejné a komerční budovy ušetří přibližně 20 tisíc Kč ročně za srážkovné. Stát tak zvýhodní jejich šetrný přístup k hospodaření s vodou. Změnu vyhlášky iniciovala aliance Šance pro budovy. Dosud totiž...

Kategorie: Hospodaření

Agrofotovoltaika z pohledu legislativy

Agrofotovoltaikou, popř. agro-fotovoltaikou, agrovoltaikou, agri-fotovoltaikou, AgriPV nebo APV se rozumí „využití půdy pro zemědělskou činnost a zároveň k instalaci fotovoltaických modulů na vysokých či svislých konstrukcích bez omezení zemědělské produkce, příp. za účelem pozitivního vlivu na zemědělskou produkci (za předpokladu vydání souhlasného stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF“). Podmínky pro agrofotovoltaiku...

Kategorie: Legislativa

Víkendové propojování v projektu Bio Troja

V pátek 25. 6. a v sobotu 26. 6. ožily prostory Galerie hlavního města Prahy pestrým programem věnovaným tématu klimatické krize. Akci, která vypukla v pátek večer v Colloredo-Mansfeldském paláci projekcí filmu Žal žen a po celou sobotu pokračovala v areálu Zámku Troja, pořádala česká odnož hnutí Extinction Rebellion ve...

Kategorie: Souvislosti

Prosazují se systémy spojené s kogenerací

Výroba elektřiny ze slunce ve světě roste a v Evropě se prioritou stává fotovoltaika na střechách. Instalace nezastavila ani pandemie, ale Česko porovnání s evropským trendem stále zaostává. Naději na změnu by u nás mohla přinést novela zákona o podporovaných zdrojích. Nakonec rozhodne ekonomika a ta se bude zlepšovat především...

Kategorie: Sluneční energie

Budou lesy obětovány loveckým zájmům?

Poslanci a poslankyně KSČM, SPD, ANO a ČSSD hlasovali o odložení schválení novely zákona o myslivosti jejím vrácením do 2. čtení a tím znemožnění jejího přijetí až do konce funkčního období současné vlády. Maří tak vytvoření podmínek k obnově odolnějších lesů, posílení práv vlastníků pozemků a tím i šanci na...

Kategorie: Souvislosti

Len a konopí také pro vytápění a stavbu

Pěstování lnu i konopí má na našem území dlouhou tradici. V porovnání s minulostí se ale výměra těchto plodin na našich polích podstatně zmenšila, což je škoda. Obě technické plodiny totiž mají mnohostranné využití v různých oblastech, například pro vytápění tvarovanými biopalivy a jako stavební materiál v ekologicky udržitelném stavebnictví....

Kategorie: Energie biomasy

Teplárny získávají významnou podporu

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny na svém červnovém zasedání doporučil dolní komoře Parlamentu České republiky schválit pozměňovací návrh poslance Pustějovského (ANO), který zavádí přechodnou transformační podporu výroby tepla. Pro české teplárny jde o velmi důležitý bod pro získání podpory jejich činnosti v rámci projednávání novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE).

Kategorie: Alternativní zdroje

Příprava energeticky úsporných projektů

V uplynulých letech se očekávalo, že pro následující roky bude mnohem méně evropských dotací na realizaci různých projektů a předpokládalo se, že bude nutné ve větší míře využívat různé finanční instrumenty. Nyní je zřejmé, že prostředků by mělo přijít z různých evropských programů o dost více, ale jde opět především...

Kategorie: Hospodaření

Investice do OZE musí být násobně větší

Výzkumný tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT představil výsledky mezinárodního projektu, jehož cílem bylo vypočítat výši potřebných investic, zmapovat jejich současný stav a připravit investiční plány pro dosažení klimaticko-energetických cílů k roku 2030. Výzkum probíhal ve spolupráci s Technickou univerzitou v Rize (Lotyšsko) a Institutem pro ochranu klimatu, energetiku a mobilitu...

Kategorie: Souvislosti