Filtr

Pokročilé technologie úpravy digestátu

Ročně se v Evropě ve zhruba 13 tis. zemědělských bioplynových stanicích (BPS) vyprodukuje 128 milionů tun digestátu, který obsahuje značné množství živin a zdrojů strukturálního uhlíku. Je proto důležité, aby se cyklus živin a uhlíku po anaerobní digesci v procesu BPS uzavřel. Efektivní cestou, jak tyto živiny navrátit do půdního...

Kategorie: Energie biomasy

Česko dnes slaví Den bioenergetiky

Česká republika slaví 29. října 2020 Den bioenergetiky. Od tohoto dne až do konce roku je spotřeba energie celého Česka symbolicky pokryta energií z biomasy, jako je dřevní štěpka, palivové dříví, bioplyn nebo bioetanol. Bioenergetika by do roku 2030 měla vytvořit přes osm a půl tisíce nových pracovních míst, především...

Kategorie: Energie biomasy

Požadavek na úpravu zemědělské politiky

Návrh rozdělení evropských zemědělských dotací, který schválil Evropský parlament, vzbudil rozhořčení u desítek tisíc lidí v celé Evropské unii. Vědci i ekologické organizace varují, že návrh zhorší pestrost v naší krajině a nepomůže zpomalení klimatické změny. Spolu s nimi vyzývá přes 45 000 převážně mladých lidí Evropskou komisi, aby návrh...

Kategorie: Souvislosti

Tepelné čerpadlo plus střešní fotovoltaika

Článek představuje výsledky monitorování a vyhodnocení provozu experimentálního energetického systému pro téměř nulové budovy realizovaného v rodinném domě v Hamrech u Hlinska, který byl v časopisu Energie 21 detailně představen v roce 2018. Vyhodnocení je zaměřeno zejména na nabíjení a vybíjení sezónního zásobníku tepla vybudovaného v podzákladí domu a na...

Kategorie: Geotermální zdroje

Na železnici více „solárů“, baterií i vodíku

Evropská komise ve své Zelené dohodě pro Evropu vyzdvihuje i roli železniční dopravy při dosahování cíle snížit emise skleníkových plynů z dopravy o 90 % do roku 2050. Komise také oznámila, že rok 2021 se stane „rokem železnice“. O snížení emisí v železniční dopravě ale snaží i v jiných částech...

Kategorie: Ekomobilita

Uhelná komise zatím odložila rozhodnutí

Členové Uhelné komise za ekologické organizace zveřejnili pořadí uhelných elektráren tak, jak by se měly odstavovat podle kritérií schválených Uhelnou komisí. Uvítali také oznámení ministra životního prostředí Richarda Brabce, že Uhelná komise nebude zatím rozhodovat o termínu „konce uhlí v Česku“. Původní záměr ministra průmyslu Havlíčka, schválit rok 2038, totiž...

Kategorie: Souvislosti

Evropská unie plánuje zrychlení renovací

Evropská komise zveřejnila balíček opatření pro zrychlení a zkvalitnění renovace budov, tzv. renovační vlnu. Tento návrh je v souladu s doporučeními Šance pro budovy. Potřebné investice ve výši 600 mld. Kč do roku 2030 by měl z jedné třetiny pokrýt stát ve svých programech. Důležité bude zjednodušit administrativní pravidla čerpání...

Kategorie: Hospodaření

Navržená podpora OZE je nedostatečná

Vláda bude schvalovat rozdělení nejméně 182 miliard, které Česko může získat na post-covidovou obnovu ekonomiku z mimořádných fondů EU. Páteří těchto fondů mají být klimatická opatření, shodla se v létě Unie: nejméně 37 % výdajů musí podporovat klimatickou tranzici. Největším klimatickým problémem Česka je energetické využívání uhlí. Stát by proto...

Kategorie: Souvislosti

Ještě více investovat do moderní energetiky

Vláda se tento týden chystá schválit návrh Národního plánu obnovy, který má předurčit alokaci 182 miliard korun z mimořádného fondu obnovy EU. Tyto peníze mají směřovat na pomoc ekonomikám po koronavirové pandemii. Příprava dokumentu, kterou koordinuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), má však zásadní nedostatky, a to zejména v investicích...

Kategorie: Souvislosti

Německo i Česko mohou fungovat bez uhlí

Masarykova demokratická akademie v Praze uspořádala ve spolupráci s německou nadací Friedrich-Ebert-Stiftung webinář pod názvem „Konec uhlí, ne proudu“. Experti obou zemí se na webináři shodli, že Německo i Česko mohou fungovat i bez uhlí, resp. bez uhelných elektráren.

Kategorie: Souvislosti