Filtr

Agrolesnictví pomůže krajině i zemědělství

Dříve byla naše zemědělská krajina velmi rozmanitá, což bylo dáno i držbou malovlastníků. Pozemky však běžně byly ohraničeny remízky s dominantou dřevin. Výsledkem scelování zejména v období kolektivizace jsou i několikasethektarové lány. Jednou z možností, jak hospodaření v krajině zlepšit, jsou agrolesnické systémy. V nich se mohou uplatnit i rychlerostoucí...

Kategorie: Biomasa

Rok 2040: třetina elektřiny bude z větru?

Tuzemské větrné elektrárny mohou v roce 2040 reálně pokrýt 31 % dnešní spotřeby elektřiny v Česku, a to po zohlednění všech omezení a praktických těžkostí spojených s jejich realizací. Vyplývá to ze studie připravené Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR pro ČSVE a Komoru OZE.

Kategorie: Větrná energie

Uhelná elektrárna využívá i energii vody

Nejen z uhlí, ale i z vody již vyrábí Elektrárna Ledvice elektrickou energii. Zatímco v prvním případě jde vyrobená elektřina hlavně do přenosové soustavy, ve druhém slouží pouze k potřebě elektrárny. Konkrétně je s její pomocí nasvícen areál čistírny odpadních vod, kde jsou v retenčních nádržích, jimiž se vrací do...

Kategorie: Vodní energie

Organizace INCIEN mění strukturu

Nezisková organizace Institut cirkulární ekonomiky oslavila v květnu páté narozeniny. Kromě oslavy nastává v INCIEN několik změn. Nejvýznamnější je ta, že se část činností přesouvá pod nově vzniklou poradenskou společnost CIRA Advisory, s. r. o. INCIEN se začne více zaměřovat na vzdělávání a výzkum v oblasti cirkulární ekonomiky na úrovni...

Kategorie: Hospodaření

Podle komise jsou OZE pro restart klíčové

Solární asociace na webináři diskutovala dopady připravované novely zákona o podporovaných zdrojích na solární elektrárny se zástupci Evropské komise. Asociace upozornila, že v dubnu vládou schválený návrh, který nyní míří do sněmovny, jde zcela proti snahám Evropské unie (EU). Pro ni hrají klíčovou roli v oživení ekonomiky po pandemii koronaviru...

Kategorie: Sluneční energie

Hlavním kritériem bude emisní náročnost

Uhelná komise přijala své první rozhodnutí: Jako kritérium pro odstavování uhelných elektráren doporučí vládě uhlíkovou emisní náročnost, tedy množství skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie. Nejdříve by tedy měly být odstaveny nejplýtvavější elektrárny. Ekologické organizace upozorňují, že kromě elektrárny Prunéřov I jde zejména o elektrárny Počerady či Chvaletice, které mají...

Kategorie: Souvislosti

Energetické využití odpadů v Česku stagnuje

V Česku nyní fungují čtyři zařízení na energetické využití komunálních odpadů a jejich kapacita je naplněna. Nová se zatím nebudují. Buď čekají na vyjasnění legislativy, nebo narážejí na silný odpor veřejnosti. Porovnáme-li naši situaci s vyspělou Evropou, vyvstává dělicí čára mezi zeměmi s pokročilým odpadovým hospodářstvím a zeměmi ostatními, kam...

Kategorie: Alternativní zdroje

Rozhodlo se, ale přitom chybí informace

Vláda ČR se rozhodla sama si půjčit a pak úvěrovat obrovské náklady na nový reaktor v Dukovanech. Kromě toho MPO zpracovalo návrh zákona, kterým má poskytnout garantovanou výkupní cenu elektřiny z nového bloku na nejméně 30 let. Tu zaplatí české domácnosti a firmy v ceně za elektřinu. ČEZ má navíc...

Kategorie: Alternativní zdroje

Proti horku pomůže domácí chlazení

Globální oteplování je realita, které je třeba čelit. V létě bude zkrátka větší teplo, než bývávalo a interiér domu či bytu je třeba účinně chladit. Proti přehřívání interiérů samozřejmě pomohou i venkovní žaluzie, částečně účinkuje tepelná izolace stěn. Když ale udeří teploty vysoko nad 30 °C, zpravidla pomůže jen účinná...

Kategorie: Geotermální zdroje

Komoditní burza nákup energie zjednoduší

Snaha o výhodný nákup energií ve veřejné správě je dnes u většiny měst, obcí či ve státní správě samozřejmostí. Dobře zvládnutou a správně načasovanou zakázkou na elektřinu či plyn se dají ušetřit miliony. Orientovat se však na energetickém trhu, přizpůsobovat se trendům, vystihnout ten správný okamžik nákupu není snadné. Jedna...

Kategorie: Hospodaření