Filtr

Výroba energie z OZE je zajištěna

Komora obnovitelných zdrojů energie vítá udělení výjimky pro přeshraniční pohyb osob pro zabezpečení chodu energetické infrastruktury i v období mimořádné situace v souvislosti s virovou pandemií. Zároveň oceňuje rychlou reakci ministra Havlíčka a vlády. Až odezní krize, dovolujeme si upozornit na ekonomickou příležitost s vysokou přidanou hodnotou, o kterou Česko...

Kategorie: Hospodaření

Hodina Země: Není na co čekat

Hodina Země, největší celosvětový happening na ochranu klimatu, se koná v sobotu 28. března 2020. Ve 20.30 hodin obce na hodinu vypnou svá veřejná osvětlení a nasvětlení významných pamětihodností a lidé zhasnou světla ve svých domácnostech. Účastníci tak dají i letos symbolicky najevo svou podporu ochraně životního prostředí a připomenou...

Kategorie: Souvislosti

Česká peleta na Aquathermu 2020

Na začátku března proběhl na výstavišti PVA EXPO Praha jeden z tradičních veletrhů topenářské techniky – Aquatherm Praha. Klastr Česká peleta a jeho členové zde vystavovali v několika halách a k vidění bylo několik horkých novinek, které mohli návštěvníci spatřit naživo vůbec poprvé. Trendem je zmenšování a kompaktnost.

Kategorie: Energie biomasy

Bioodpad v novele zákona o odpadech

Návrh na změnu zákona o odpadech předložila vláda Poslanecké sněmovně dne 18. 12. 2019; jako tisk 676/0 jej lze projednávat ode dne 21. 4. 2020. Cílem novely je zejména vytvořit podmínky pro lepší dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, které stanoví rámcová směrnice, a zpřehlednit současnou komplikovanou úpravu nakládání s...

Kategorie: Legislativa

Spalovny v EU podporu (asi) nedostanou

V aktuálně zveřejněné Technické zprávě EU Taxonomy byly spalovny odpadů zařazeny do seznamu neudržitelných aktivit vedle jaderných a uhelných projektů. Podle tohoto zásadního dokumentu Evropské komise mají být z evropských fondů podporovány obnovitelné zdroje a úspory energie, recyklace odpadů a zejména pak předcházení jejich vzniku a opětovné používání výrobků. Zpráva...

Kategorie: Alternativní zdroje

Veletrh Biomasa bude v dubnu 2021

Veletrhy Brno po dohodě s partnerskými oborovými svazy rozhodly o přesunu letošního komplexu mezinárodních veletrhů zemědělské techniky Techagro na rok 2021. To se týká i veletrhu Biomasa, jehož hlavní náplní je biomasa jako obnovitelný zdroj energie. Nový termín komplexu veletrhů Techagro je stanoven na 11. až 15. dubna 2021.

Kategorie: Biomasa

Ovzduší pomůže ekologizace plynu

V souvislosti s krizí kolem pandemie koronaviru bývá často uváděno zlepšení kvality ovzduší vlivem nižší dopravy. Podle odborných studií se na lepší kvalitě ovzduší ve městech a obcích podílí také větší využívání zemního plynu a LPG ve formě propan-butanu i samotného propanu. Jde sice o fosilní paliva, která nejsou uhlíkově...

Kategorie: Ekomobilita

Tepelné čerpadlo do chytré domácnosti

Společnost DZ Dražice (člen skupiny NIBE), největší český výrobce ohřívačů vody a výhradní dodavatel švédských tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko, sleduje ve svých novinkách pro letošní rok trendy tzv. chytré domácnosti. Těmi je inspirovaná i nová řada environmentálně šetrných systémů NIBE „S“.

Kategorie: Geotermální zdroje

Návrh klimatického zákona je vnímán různě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila návrh klimatického zákona, který stanovuje závazný právní rámec pro dosažení uhlíkové neutrality Evropské unie do roku 2050. Od roku 2030 také posiluje pravomoc Evropské komise nastavovat cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Svaz moderní energetiky vidí v postupné dekarbonizaci obrovskou příležitost pro...

Kategorie: Souvislosti

Úspory energie ve veřejných budovách

Energeticky náročné a provozně náročné budovy měst a obcí mohou být úspornější. Ministerstvo životního prostředí uvolňuje z operačního programu Životní prostředí v tomto programovém období poslední dvě miliardy korun, které pomohou samosprávám zmodernizovat objekty škol, nemocnic, úřadů, domovů pro seniory či kulturních a sportovních center. MŽP podpoří i výstavbu nových...

Kategorie: Hospodaření