Filtr

Obsah 2/2009

Rozhovor: Hospodářská krize může být příležitostí pro obnovitelné zdroje               Biomasa: Pěstování topolů pro energetické účely – 1.                                  Nedoceněný zdroj energie: balíkovaná sláma                               Bioplynové stanice: Bioplyn se vyrábí i z drůbežího trusu                                               Krmný šťovík jako surovina pro bioplyn                                           Je bioplynová stanica ekonomicky výhodná?                 Financování bioplynových stanic                                        Biopaliva: Technologie rychlé pyrolýzy                                            Geotermální...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 1/2009

Rozhovor: Pevná a kapalná biopaliva v souvislostech                                    Plynová kríza a obnoviteľné zdroje                                         Nové zákony a finančná podpora                                          Reportáž: Místo bioplynu vyrábějí pelety ze slámy Biomasa: Tuhá biopaliva z místních zdrojů                                             Energetické plodiny v zemědělské praxi                                   Rychlerostoucí dřeviny na bývalých pastvinách                          Všechno kolem odpadů                                                  Emise při spalování biomasy                                              Bioplynové stanice: Enzymatické přípravky...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 6/2008

Rozhovor: Počáteční nedůvěru vystřídala spokojenost                    Reportáž: Fotovoltaika zhodnocuje prostory skládky                                       Biomasa: Aktivity štátneho podniku Lesy SR vo využívaní biomasy Konopí seté (nejen) pro energetické účely – 2. část                             Krb s vložkou je výkonným zdrojem tepla                                           Bioplynové stanice: Bioplynová stanice v Kardašově Řečici                                     Partner pro realizaci bioplynových stanic                                ...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 5/2008

Rozhovor: Zpráva o lesu, dřevě a lidech Reportáž: Kompostárna jako technologická linka Bioplynová stanice ušitá na míru Biomasa: Co bychom měli vědět před nákupem kotle Od kusového dřeva k peletám ze sena Pěstování konopí setého (nejen) pro energetické účely – 1 Metody zkoušení fyzikálně-chemických vlastností tuhých biopaliv Konopí má budoucnost...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 4/2008

Rozhovor: Podmínkou efektivnosti jsou moderní technologie                           Reportáž: Teplofikaci města vyřešily Žlutice netradičně                            Biomasa: Palivové dříví – výroba, prodej a perspektiva                              Stanovení jakostních ukazatelů pelet z biomasy                          Využití rostlinné biomasy v energetice ČR – 2                              Bilance energie u standardně pěstované ozimé pšenice                   Bioplynové stanice: Bioplynová stanice v Lípě bude efektivním zdrojem čisté energie         ...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 3/2008

Rozhovor: Nedostatek potravin nelze svádět jen na biopaliva                                  Reportáž: Vodní elektrárna v Klecanech má styl                                         Biomasa: Využití rostlinné biomasy v energetice ČR - 1                         Pěstování biomasy v podniku Lesy ČR                               Když se na to jde od lesa …                                                 Dotace na podporu využívání biomasy                                       Moderní výkonný stroj na zpracování dřevní biomasy                  Bioplynové stanice: Co...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 2/2008

Rozhovor: Podporují využívání alternativních zdrojů        Reportáž: Ze spalovny již dávno nejde strach                              Biomasa: Biomasa je nezbytná                                     S rekordem i biomasou                                   Zkušenosti s úpravou biomasy                            Pro efektivnější třídění odpadů                       Bioplynové stanic: Metody úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu           Anaerobní reaktor není černou skříňkou                              Technologie pro 21. století                  V hlavní roli bioodpady                                                       Biopaliva:...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 1/2008

Rozhovor: Ve Žďáru tradičně netradiční cestou                              Reportáž: Pracují s nejmodernější technologií Biomasa: Biomasa jako zdroj energie                                         Možnosti energetického využití netradičních plodin             Využití krmného šťovíku pro výrobu bioplynu                      Palivo z vlastní produkce                                            Bioplynové stanice: Energie se zeleným puncem                                Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR                    Zpracování tuhého komunálního odpadu                     Výroba bioplynu moderní technologií Hodí...

Kategorie: Nezařazené

Krize jako příležitost

Hlavním cílem časopisu Energie 21 je prezentace poznatků z výzkumných pracovišť, předávání zkušeností, informace a komerční nabídka z oblasti obnovitelných zdrojů energie. Politikou, natož ideologií, se příliš nezabýváme.

Kategorie: Nezařazené

Na trhu se mohou prosadit jen funkční bioplynové stanice

Počátkem května se ve Vejprnicích na Plzeňsku uskutečnil již třetí ročník tradiční akce Den bioplynu, který pořádala firma Agri Fair, s. r. o. ze Stodu u Plzně. Tentokrát se uskutečnil u příležitosti dokončení stavby bioplynové elektrárny společnosti Š+L Drůbežárna Vejprnice, s. r. o. Významným hostem byl i majitel firmy Biogas...

Kategorie: Nezařazené