Filtr

Je bioplynová stanica ekonomicky výhodná?

Výstavba bioplynovej stanice si vyžaduje dôkladnú prípravu nie len z hľadiska výberu technológie ale aj dôkladnú ekonomickú analýzu. Vďaka zvýhodnenej výkupnej cene elektrickej energie vyrobenej z bioplynu záujem o výstavbu bioplynových staníc rastie. Bohužiaľ vzhľadom na neskúsenosť potenciálnych záujemcov o využívanie tejto technológie sú ich očakávania často výrazne nadnesené a...

Kategorie: Nezařazené

Financování zemědělských bioplynových stanic

GE Money Bank vnímá bioplynové stanice jako perspektivní oblast rozvoje a diverzifikace zemědělské výroby. S financováním výstavby zemědělských bioplynových stanic (BPS) začala již v létě 2007 a od té doby schválila 16 úvěrů tohoto typu. Jejich průměrná výše dosahuje 45 milionů Kč a splatnost se pohybuje nejčastěji kolem desti let....

Kategorie: Nezařazené

Technologie rychlé pyrolýzy

V současné době je diverzifikace energetických zdrojů a energetická nezávislost diskutovaným tématem. Perspektivním obnovitelným zdrojem energie v České republice je zejména biomasa: dostupný potenciál k roku 2010 je udáván ve výši asi 110 PJ. Využívání biomasy pro energetické účely má kladný vliv na životní prostředí, vykazuje nulový emisní faktor a...

Kategorie: Nezařazené

Správný výběr tepelného čerpadla

Koncem loňského roku bylo u nás instalováno asi 20 tisíc tepelných čerpadel různých systémů i značek. Kvalitní tepelné čerpadlo ušetří asi 45 až 55 % celkových ná¬kladů na provoz rodinného domu. Při výběru tepelného čerpadla se vždy poradíme s odborníky. Důležitá je nejen značka a cena, ale hlavně vhodnost zvoleného...

Kategorie: Nezařazené

Solární ohřev venkovních bazénů

Vyhřívané venkovní bazény jsou v rozvinutých zemích Evropské unie významnými spotřebiteli energie. Nebýt finanční krize, možná by ceny fosilních paliv a tím i náklady na ohřev vody nadále rostly. Solární systémy sice mají vyšší investiční náklady, jejich výhodou však je, že Slunce provozovateli nikdy nevystaví fakturu za dodanou energii. Solárním...

Kategorie: Nezařazené

Větrná energie: Svět, Evropa a my

Prosazování projektů na výstavbu větrných elektráren (VtE) v České republice má mnohá úskalí. Již několik let se investoři u nás setkávají s různými argumenty. Patří mezi ně i ten, že VtE se ve světě již nestaví a v zahraničí se prý od výstavby upustilo po zjištění, že jsou VtE k...

Kategorie: Nezařazené

Větrné elektrárny z pohledu obyvatel dotčených obcí

Otázka výstavby větrných elektráren (VtE) nadále názorově rozděluje českou laickou i odbornou veřejnost. V politických i odborných diskuzích se polemizuje o negativních dopadech jejich provozu na zdraví člověka, životní prostředí a krajinu, přičemž nad věcnými argumenty a objektivními fakty stále převažují spíše mýty, spekulace a často přehnané obavy. Článek prezentuje...

Kategorie: Nezařazené

Elektrárna u Kladna je v souladu s krajinou

Koncem ledna loňského roku se u obce Pchery nedaleko Kladna odehrálo velkolepé divadlo: Obří jeřáb pomalu vyzvedl do výše téměř devadesáti metrů gondolu větrné elektrárny těžkou sto dvacet tun a přesně ji usadil na tubus. Pak stejným způsobem umístil i rotor o průměru sto metrů. Byla instalována zatím největší větrná...

Kategorie: Nezařazené

Potenciál vodní energie v České republice

V České republice je z logických důvodů možné využít pouze mechanické energie řek a potoků. Dle aktuálních statistik ERÚ a MPO je v provozu si 1400 vodních elektráren. Celkový instalovaný výkon těchto zdrojů představuje 1,02 GW. To je sice v porovnání například s jedinou nově postavenou vodní elektrárnou v Číně...

Kategorie: Nezařazené

Malé vodní elektrárny versus ryby

Malé vodní elektrárny (MVE) vyrábějí "ekologicky" čistou či „zelenou“ energii, ale každá má také nepříznivý vliv na své okolí a na prostředí vodního toku, jehož energii využívá. Zejména to platí o potocích a malých říčkách, kde průtok vody kolísá často i okolo minimální hltnosti použitých turbin. Takových vod je u...

Kategorie: Nezařazené