Filtr

Slunce může zajistit potřebu energie v Evropě

Evropa stojí před energetickou krizí. Doba, kdy fosilní a jaderná energie nebude moci pokrýt naše potřeby je blíž, než si většinou připouštíme. Již dnes proto musíme hledat další možnosti jak budoucí energetické potřeby obyvatel Evropy bezpečně zajistit. Perspektivním a prakticky nevyčerpatelným zdrojem je Slunce.

Kategorie: Nezařazené

Lodné elektrárne – novinka v energetike

Novým patentom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE), konkrétne v oblasti vodnej energie, sa môže pochváliť Ing. Vladislav Krížik. Po realizácii prvej vodnej obecnej elektrárne na Slovensku na potoku Necpálka prichádza s novým projektom, patentovo chránenými lodnými elektrárňami. I v tomto prípade sa osvedčil jeho netradičný prístup k OZE s...

Kategorie: Nezařazené

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv

Alternativní zdroje tepelné energie, energetické zdroje, obnovitelné a druhotné zdroje a jejich využití pro udržitelný růst jsou pro Evropskou unii i její jednotlivé členy stále aktuálnějšími tématy. Jednou z oblastí možného vyžití dotací z evropských fondů je výstavba, rekonstrukce či modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (briket a pelet).

Kategorie: Nezařazené

Obsah 2/2009

Rozhovor: Hospodářská krize může být příležitostí pro obnovitelné zdroje               Biomasa: Pěstování topolů pro energetické účely – 1.                                  Nedoceněný zdroj energie: balíkovaná sláma                               Bioplynové stanice: Bioplyn se vyrábí i z drůbežího trusu                                               Krmný šťovík jako surovina pro bioplyn                                           Je bioplynová stanica ekonomicky výhodná?                 Financování bioplynových stanic                                        Biopaliva: Technologie rychlé pyrolýzy                                            Geotermální...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 1/2009

Rozhovor: Pevná a kapalná biopaliva v souvislostech                                    Plynová kríza a obnoviteľné zdroje                                         Nové zákony a finančná podpora                                          Reportáž: Místo bioplynu vyrábějí pelety ze slámy Biomasa: Tuhá biopaliva z místních zdrojů                                             Energetické plodiny v zemědělské praxi                                   Rychlerostoucí dřeviny na bývalých pastvinách                          Všechno kolem odpadů                                                  Emise při spalování biomasy                                              Bioplynové stanice: Enzymatické přípravky...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 6/2008

Rozhovor: Počáteční nedůvěru vystřídala spokojenost                    Reportáž: Fotovoltaika zhodnocuje prostory skládky                                       Biomasa: Aktivity štátneho podniku Lesy SR vo využívaní biomasy Konopí seté (nejen) pro energetické účely – 2. část                             Krb s vložkou je výkonným zdrojem tepla                                           Bioplynové stanice: Bioplynová stanice v Kardašově Řečici                                     Partner pro realizaci bioplynových stanic                                ...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 5/2008

Rozhovor: Zpráva o lesu, dřevě a lidech Reportáž: Kompostárna jako technologická linka Bioplynová stanice ušitá na míru Biomasa: Co bychom měli vědět před nákupem kotle Od kusového dřeva k peletám ze sena Pěstování konopí setého (nejen) pro energetické účely – 1 Metody zkoušení fyzikálně-chemických vlastností tuhých biopaliv Konopí má budoucnost...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 4/2008

Rozhovor: Podmínkou efektivnosti jsou moderní technologie                           Reportáž: Teplofikaci města vyřešily Žlutice netradičně                            Biomasa: Palivové dříví – výroba, prodej a perspektiva                              Stanovení jakostních ukazatelů pelet z biomasy                          Využití rostlinné biomasy v energetice ČR – 2                              Bilance energie u standardně pěstované ozimé pšenice                   Bioplynové stanice: Bioplynová stanice v Lípě bude efektivním zdrojem čisté energie         ...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 3/2008

Rozhovor: Nedostatek potravin nelze svádět jen na biopaliva                                  Reportáž: Vodní elektrárna v Klecanech má styl                                         Biomasa: Využití rostlinné biomasy v energetice ČR - 1                         Pěstování biomasy v podniku Lesy ČR                               Když se na to jde od lesa …                                                 Dotace na podporu využívání biomasy                                       Moderní výkonný stroj na zpracování dřevní biomasy                  Bioplynové stanice: Co...

Kategorie: Nezařazené