Oxid uhličitý jako významný zdroj

Česká technologická platforma biosložek pro dopravu a chemický průmysl, Svaz chemického průmyslu ČR a Technologické centrum Akademie věd ČR uspořádaly významný seminář na téma CO2 jako zdroj pro chemický průmysl, dopravu, energetiku, stavebnictví či zemědělství. Na semináři byl také představen český národní projekt Demonstračního centra transformačních technolgií CO2 a P2X.

Cílem semináře bylo informovat o současných možnostech využití CO2 i jako významného zdroje a současně v této oblasti zahájit aktivní a koordinovanou spolupráci výzkumných pracovišť AV a VŠ, podniků a veřejné správy na výzkumu a aplikacích spojených s využíváním odpadního CO2 v chemickém průmyslu a energetice paliv. Tato témata jsou totiž celosvětově považována za perspektivní směr cirkulární ekonomiky.

Seminář zahájil a následně moderoval senátor prof. Ing. Jiří Drahoš. „Vítám uspořádání semináře, který zahájí aktivní a hlavně koordinovanou spolupráci výzkumných pracovišť akademie věd, vysokých škol, podniků a veřejné správy na výzkumu a aplikacích spojených s využíváním odpadního CO2 v průmyslu a energetice, včetně paliv a procesů P2X – ukládání elektrické energie do chemikálií a paliv. Jedině tak je totiž možné tento složitý problém řešit,“ řekl úvodem Jiří Drahoš.

Ing. Michal Pazour, Ph.D., z Technologického centra AV ČR pak připomněl, že podle Evropské agentury pro životní prostředí by nárůst globální teploty o dva stupně mohl globálně přinést škody spojené s klimatickými změnami ve výši až 120 miliard eur ročně. Evropská unie se však přihlásila k závazkům vyplývajícím z ratifikace Pařížské dohody snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 až o 40 % oproti stavu v roce 1990 a z toho plynou závazky i pro Českou republiku.

V prvním bloku přednášející informovali o technologiích ukládání CO2 aby neunikal do atmosféry. Ve druhém bloku se hovořilo o využívání CO2 i jako významného zdroje. Výzkum a průmysl se zaměřují například na transformaci elektrické energie, vody a CO2 do chemikálií a dalších aplikací. Tento proces se nazývá Power to chemicals, resp. Power to X (P2X), kde X představuje širší aplikační potenciál v rámci cirkulární ekonomiky.

V současnosti jsou tyto aktivity roztříštěné (nejen v ČR) a jedním z cílů semináře bylo zahájit proces propojení všech důležitých aktérů v Česku do technologické platformy. Ing. Leoš Gál z České technologické platforma biosložek pro dopravu a chemický průmysl tak na závěr semináře přestavil ideu národního projektu – Demonstračního centra transformačních technolgií CO2 a P2X. Přitom ale zdůraznil, že podmínkou úspěchu tohoto projektu a úspěchu plnění závazků Česka v oblasti redukce CO2 je široká odborná, politická i ekonomická podpora.

Red (Zdroj: Technologické centrum Akademie věd ČR, www.tc.cz)

Obrázek:

Ing. Leoš Gál informuje o projektu českého demonstračního centra transformačních technologií Co2 a P2X. Foto archiv/TC AV ČR

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *