Kategorie:
Biopaliva
Štítky:

Odvětví biopaliv získá stabilitu

Vláda schválila dokument Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015–2020. Cílem programu je zajistit do roku 2020 alespoň 10% podíl obnovitelné energie v dopravě a 6% snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Dokument představuje důležitý rámec pro zachování stability odvětví výroby biopaliv a jeho další rozvoj.

Tak jako v předchozích letech má Program zajistit kromě přimíchávání bionafty a bioetanolu do motorové nafty a benzínu také nabídku standardizovaných vysokoprocentních směsí biopaliv, resp. čistých biopaliv. Podporu si tak uchovávají v Česku již zdomácnělá paliva s vyšším obsahem biosložky, jako je například směsná motorová nafta SMN 30, čistá bionafta B100 nebo populární palivo pro benzínové motory E85.

Program navazuje na současný model podpory formou daňového zvýhodnění, tj. nulová nebo minimální spotřební daň na čistá standardizovaná biopaliva (B100, čistý rostlinný olej, bioplyn) a úleva na spotřební dani u vysokoprocentních směsí ve výši odpovídající množství biosložky ve směsi. Předpokládá mírný rostoucí trend spotřeby již v současnosti používaných čistých a vysokoprocentních biopaliv – B100, SMN 30 a E85, a od roku 2016 také uplatnění novějších produktů, jako jsou etanol E95, čistý rostlinný olej nebo bioplyn. Samozřejmostí je podpora pouze pro ta biopaliva, která splňují tzv. kritéria udržitelnosti.

Program rovněž počítá s rozvojem moderních biopaliv 2. a 3. generace, která jsou vyráběna z nepotravinářských surovin. Pro zvýšení konkurenceschopnosti se i u těchto biopaliv navrhuje plné osvobození od spotřební daně z minerálních olejů.

Podle odhadů uvedených v Programu by za období 2015–2020 měla celková výše finanční podpory biopaliv dosáhnout 11 436 mil. Kč. S ohledem na počty pracovníků v celém sektoru výroby biopaliv a jejich přínos do státního rozpočtu by měl být konečný přínos pro státní rozpočet ve výši 4133–5853 mil. Kč.

Jiří Trnka, vedoucí informační kampaně Biopaliva frčí z CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu, k tomu řekl: „Zvýhodnění biopaliv na dalších pět let je příznivou zprávou pro producenty biopaliv, navazující průmysl a celé odvětví, které v současnosti zaměstnává více než 6000 lidí. Program navíc dále rozšíří řady firem a automobilistů, kteří chtějí ušetřit a zároveň vyzkoušet alternativu k dováženým fosilním palivům.“*

 

Informace je převzata z časopisu Energie 21 č. 4/2014.

 

Autor: Red (Zdroj: CZ Biom)

 

Foto archiv/CZ Biom

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *