Obnovitelné zdroje: indikativní cíl splněn

Závazek zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 8 % do roku 2010 vyjednali zástupci České republiky v rámci jednání o našem vstupu do Evropské unie. V pravidelných ročních Zprávách o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo až do konce roku 2009 uváděno, že splnění cíle není reálné. Cíl byl v roce 2010 překonán o 0,3 %.

Zástupci České republiky vyjednali v rámci vstupu do EU závazek zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na konečné spotřebě elektřiny na 8 % do roku 2010. Jedná se o jeden z nejnižších cílů hluboko pod průměrem celé EU. Při jeho stanovení byly vzaty v úvahu nejen klimatické podmínky, ale i technické a zejména ekonomické možnosti České republiky.

 

Výroba elektřiny v roce 2010

Podle informací Energetického regulačního úřadu vyrobily v roce 2010 elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie celkem 5854,5 MWh elektřiny. Podíl jednotlivých OZE je uveden v tabulce. Ke splnění indikativního cíle přispěla ve srovnání s rokem 2009 významně vyšší výroba ve vodních a fotovoltaických elektrárnách. Přesto v roce 2010 poprvé v historii poklesl podíl vodních elektráren na výrobě elektřiny z OZE pod 50 %.

Zatímco u vodních elektráren se projevil vliv aktuálních klimatických podmínek, u fotovoltaických elektráren je hlavním důvodem výrazné zvýšení instalovaného výkonu. Vzrostl relativní podíl elektřiny z bioplynu, naopak klesl podíl větrných elektráren a biomasy, přestože v absolutních hodnotách rostla výroba elektřiny ze všech OZE.

Je zajímavé, že indikativní cíl podílu OZE mohl být v roce 2010 splněn i při celkovém instalovaném výkonu fotovoltaických elektráren kolem 800 MWp. Většina nových fotovoltaických elektráren byla instalována v posledních měsících roku 2010, takže výroba se na výsledku 2010 podílí zanedbatelně.

Výsledek mohl být naopak lepší, pokud by se rozvoj větrných elektráren vyvíjel podle původních předpokladů. Větrné elektrárny, u nichž jsou v současnosti náklady na podporu nejnižší ze všech OZE, však v očích veřejnosti poškodila negativní mediální kampaň již v době schvalování zákona o podpoře obnovitelných zdrojů v letech 2004 a 2005.

Obdobná mediální kampaň proběhla v nedávné době proti fotovoltaice a v současnosti se přenáší i na biomasu a ostatní OZE. Brzdou rozvoje OZE v České republice jsou pravděpodobně více tyto mediální kampaně, které časově korelují se schvalováním odpovídající legislativy, než technické nebo ekonomické důvody.

 

Tab. – Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

Obnovitelný zdroj

Výroba v roce 2010

(MWh)

Podíl na elektřině z OZE

(%)

Podíl na konečné spotřebě

(%)

Vodní elektrárny

2792,7

47,7

3,9

Větrné elektrárny

335,5

5,7

0,5

Spalování biomasy

1513,5

25,9

2,1

Bioplynové stanice 1

597,1

10,2

0,8

Fotovoltaické elektrárny

615,7

10,5

0,9

Celkem

5854,5

100

8,3

1 včetně spalování skládkového plynu

 

Závazný cíl pro rok 2020

Pro následující období do roku 2020 byly v rámci EU dojednány cíle nové. Na rozdíl od indikativních cílů pro rok 2010 jsou nové cíle závazné. Kromě toho jsou tentokrát zahrnuty všechny druhy energie, vedle elektřiny i teplo a motorová paliva. Česká republika se v pořadí zemí posunula na jedno z posledních míst. Řada zemí, jejichž podíl OZE je v současnosti výrazně nižší než v ČR, se totiž nyní zavázala k cílům vyšším. Již v současnosti dva státy – Norsko a Island – pokrývají veškerou spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů, Norsko dokonce část elektřiny exportuje.

 

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 2/2011 časopisu Energie 21.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *