Obnovitelné zdroje a energetická účinnost

Investice do nízkouhlíkových technologií na bázi obnovitelných zdrojů a do energetické účinnosti může, podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) a Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA), snížit emise oxidu uhličitého z energetického sektoru do roku 2050 až o 70 procent. Růst zelené energetiky by pak do roku 2060 vytěsnil fosilní zdroje, a to s kladnou ekonomickou bilancí.

Agentury IEA a IRENA publikovaly návod na zajištění energetiky bez fosilních paliv nedávno v Berlíně. Společná studie navazuje na mezinárodní klimatickou konferenci v Paříži, na které se státy světa dohodly na postupném snížen í emisí skleníkových plynů. Klíč spočívá právě ve zbavení závislosti světové energetiky na fosilních paliech. Ty jsou totiž zodpovědná za dvě třetiny globálních emisí.

Až 90 % všech emisí z energetického sektoru mohou být do roku 2050 vytěsněny obnovitelnými zdroji a energetickou účinností. Obnovitelné zdroje již dnes vyrábějí 24 % veškeré elektrické energie ve světě. Do poloviny století by to mělo být 80 % podílu výroby elektrické energie a 65 % veškerých energetických dodávek.

Podle Mezinárodní energetické agentury bude k dosažení potřebné nezávislosti na spalování uhlí, zemního plynu nebo ropy zapotřebí velice ambiciózní přístup zahrnující rychlé odstranění dotací pro fosilní paliva, navýšení uhlíkové daně na 190 USD za tunu oxidu uhličitého, reforma energetiky směrem k decentralizovaným čistým zdrojům a velké investice do nízkouhlíkových technologií. V roce 2050 pak bude solární energetika tvořit necelých 30 % veškeré energie, větrná energie 15 % a vodní energie 7 %.

„Důvěra renomovaných světových energetických agentur v energetiku postavenou na využití možností obnovitelných zdrojů a potenciálu energetických úspor by měla inspirovat také českou energetiku. Sázka na decentrální, šetrné zdroje v naší energetické politice stále chybí a stále cenově dostupnější solární nebo větrné elektrárny hrají stále druhé housle. Přitom mají obnovitelné zdroje i energetická účinnost jasné benefity v podobě nových pracovních míst, a především čistého ovzduší bez dusícího znečištění,” komentuje závěry IEA a IRENA z českého pohledu Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost (ALiES).

„Technologie, které jsou klíčem ke snížení emisí, jsou podle IEA a IRENA především energetická účinnost a obnovitelné zdroje. Až po nich přichází ukládání uhlíku nebo jaderná energetika. Fakt, že poměrně konzervativní energetické instituce důvěřují využití zelené energetiky, potvrzuje obrovské perspektivy solárních panelů, větrných turbín nebo pasivních budov. Právě taková energetika nás může zbavit závislosti na spalování uhlí,“ dodává Ondřej Šumavský, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost.

Red (Zdroj: Časopis Energie 21 č.2/2017)

Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *