Lidé v obcích chtějí obnovitelné zdroje

Na tiskové konferenci před Poslaneckou sněmovnou oznámili zástupci Hnutí DUHA a zástupci obcí své požadavky na změny návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie, který aktuálně vstupuje do poslaneckého projednávání. Je dobře, že návrh umožní výstavbu větrných turbín, jak ekologické organizace a řada obcí žádaly, ale novela prozatím ignoruje možnosti fotovoltaických elektráren.

Podle průzkumu agentury Focus, Marketing & Social Research pro Hnutí DUHA tři ze čtyř Čechů fandí ze zdrojů elektřiny nejvíce fotovoltaickým a větrným elektrárnám. Nejpreferovanější model provozování těchto zdrojů je (podle 74 % dotázaných) vlastnictví ze strany obcí. A každý třetí Čech by rád měl i svůj vlastní obnovitelný zdroj energie, zatím však vidí překážky. Téměř 80 % lidí si myslí, že by se měly zvýšit investice do obnovitelných zdrojů.

Česká republika má významný potenciál obnovitelných zdrojů. Za deset let mohou solární, větrné, vodní či biomasové a bioplynové zdroje pokrýt čtvrtinu naší spotřeby, v roce 2040 již polovinu a stále dále růst, neboť svůj potenciál nevyčerpají. Navíc náklady na výrobu z obnovitelných zdrojů neustále klesají, takže také potřebná podpora státu bude nadále klesat.

Elektrizační soustava může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez uhelných elektráren a s dvojnásobným množstvím obnovitelných zdrojů. Doložilo to podrobné modelování soustavy od renomované konzultační společnosti Energynautics. Model zkoumal fungování sítě v 15minutových intervalech po celý rok, takže postihl například denní špičky spotřeby či propady výroby z fotovoltaiky v noci či v zimě.

Pokud poslanci a poslankyně opravdu chtějí obcím v čisté energetice pomoci, tak by měli schválit možnost získat podporu pro fotovoltaické elektrárny, schválit možnost podpory pro větrné elektrárny (jak navrhuje vláda) a upravit pravidla podpory tak, aby obce od realizace obecních projektů neodrazovaly.

– Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek a místopředseda Svazu města a obcí ČR, na tiskové konferenci k tomu řekl: „Svaz měst a obcí ČR podporuje komunitní energetiky v zájmu zajištění racionální soběstačnosti obyvatel, měst a obcí, a to nejen z důvodů ekologických, ale i ekonomických a i z důvodu technických, tj. aby nebyla nadměrně zatěžována distribuční soustava pro přenos elektřiny. Česká republika má stále nedostatečně využitý potenciál zejména ve střešních instalacích na výrobu elektrické energie ze slunce. A investiční a provozní dotační podpora či pobídky (např. nízkoúročené úvěry) mohou napomoci rozvoji komunitní energetiky spíše, než jen administrativní nařízení a příkazy.“

– Milan Kazda, starosta obce Kněžice a zástupce Sdružení místních samospráv ČR, zde řekl: „Obec Kněžice již více než 14 let provozuje vlastní bioplynovou stanici a biomasovou výtopnu. Úspěch našich energetických projektů slouží jako inspirace pro další obce a města nejen v Česku a řada mých tuzemských kolegů by chtěla jít stejnou cestou. Avšak pravidla hry se změnila a za současných legislativních podmínek to již bohužel není možné. Vítám proto, že je nyní na stole zákon, který by obcím jejich projekty opět umožnil realizovat. Nerozumím ale tomu, proč má být nejperspektivnější a mezi starosty nejoblíbenější obnovitelný zdroj – slunce – ze zákona odstraněn. To vnímám jako vážnou chybu a snahu o pokračování stagnace komunitních obnovitelných zdrojů“

– Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl: “Češi fandí obnovitelným zdrojům energie a souhlasí s tím, aby se jejich novými elektrárnami staly obce a města. Třetina z nás by si ráda vyráběla elektřinu přímo doma. Obrovská zásoba čisté elektřiny zatím leží ladem. Přitom mohou nahradit uhelné doly a kouřící elektrárny. Poslanci a poslankyně nyní mají jedinečnou příležitost vyjít vstříc obcím a lidem a změnit novelu zákona o podporovaných zdrojích energie tak, aby pomáhala ke vzniku obecních a občanských projektů fotovoltaických a větrných elektráren.”

Red (Zdroj:Hnuti DUHA)

Obrázek:

Milan Kazda, starosta obce Kněžice a zástupce Sdružení místních samospráv ČR. Foto archiv/Hnutí DUHA

Lidé preferují model obecního vlastnictví zdrojů. Foto archiv/Hnutí DUHA*

Komentáře ke článku 1

  • Richard Malý

    Taky bych to tak viděl, zvýšit investice do obnovitelných zdrojů, ani sám už nechci posílat svoje vydělaný peníze uhelnám, když za to samé i levněji můžu mít čistě zelnou energii přes bezDodavatele. Poslední dobou o to zájem stoupá, tak proč ti co to zvláště můžou ovlivnit neposlouchají lidi, ale jedou jen to svoje, vždyť to ve výsledku pro ně bude jen kontraproduktivní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *