Nově v programu Nová zelená úsporám

Rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi. Tak by se daly shrnout stěžejní novinky nové etapy programu Nová zelená úsporám, kterou vyhlásil ministr životního prostředí Richard Brabec při příležitosti zahájení stavebního veletrhu FOR ARCH. Příjem žádostí je od 12. října a plynule tak naváže na program stávající, kde příjem žádostí skončí den před tím.

Nově vyhlášené výzvy nabídnou celkem 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Ministerstvo životního prostředí jako vyhlašovatel programu však počítá do roku 2030 se zapojením i dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu EU. Celkem tak bude program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 miliard korun.
Snahou ministerstva bylo program Nová zelená úsporám nejen zpestřit, ale především ho postavit tak, aby celou škálu podporovaných opatření bylo možné de facto libovolně kombinovat. Po dotacích navíc mohou zcela nově sáhnout vedle domácností i majitelé bytových domů z celé ČR.
Zájemci o dotace budou moci nově vybírat z daleko širší nabídky dotací. Vedle již zmiňované podpory hospodaření s dešťovou vodou se program rozrostl i o dotace na pořízení nabíjecích stanic pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na výsadbu stromů na pozemcích bytových domů. Dotace se zcela nově vztahují také na trvale obývané rekreační objekty. Větší výběr budou mít žadatelé i v případě výměny starých neekologických kotlů, kde se program bude doplňovat s kotlíkovými dotacemi a bude nabízet 50% dotaci bez ohledu na výši příjmů. Výhodnější podmínky čekají i zájemce o solární systémy, které každým rokem stoupají na popularitě.

Realizací více úsporných opatření domácnosti uspoří hned dvakrát. Za každou kombinaci totiž získají bonus 10 tisíc korun, u bytových domů až 20 tisíc korun. Čím více opatření majitelé domů zrealizují, tím více peněz ke standardní dotaci získají navíc.
Další novinkou je bonus za environmentálně šetrné řešení projektu, který lze uplatnit v případě podpory zateplení či výstavby rodinných a bytových domů, ten zohledňuje principy cirkulární ekonomiky a klade důraz na demontovatelnost a recyklovatelnost použitých materiálů a vede k preferenci výrobků vyrobených z recyklátů. Výše bonusu pro rodinné domy je až 30 tisíc korun a v případě bytových domů pak až 60 tisíc korun.
Automaticky budou 10 % zvýhodněni žadatelé ze strukturálně znevýhodněných regionů – z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
Novou zelenou úsporám administruje SFŽP ČR a příjem žádostí bude spuštěn 12. října. Podání žádosti i všech potřebných dokumentů bude probíhat zcela online přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Elektronicky poběží i následná komunikace se SFŽP ČR, žadatelé se tak nemusí bát složitého papírování.

Red (Zdroj: MŽP a SFŽP ČR)

Obrázek:

Dotace z NZÚ se nově vztahují i na trvale obývané rekreační objekty. Foto archiv/CH+CH

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *