Nemocnice odebírá teplo z bioplynové stanice

Bioplynová stanice v areálu zemědělského podniku na okraji Žamberka od letošního října posílá teplo i do místního zdravotnického zařízení Albertinum. Jde zřejmě o první projekt v Česku, ve kterém je hlavním dodavatelem tepla pro nemocnici kogenerační jednotka bioplynová stanice. Dodávka je možná i díky teplovodu o délce téměř dva kilometry.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 6/2018.

Slavnostního otevření teplovodu z bioplynové stanice do nemocnice se počátkem října zúčastnili lidé, díky kterým projekt vznikl, ale i další hosté, kteří jim přišli poděkovat za realizaci projektu a popřát mnoho let úspěšného provozu.

Prvním bodem programu byla návštěva bioplynové stanice (BPS) v areálu společnosti Vemas, a. s., Žamberk pro výkrm prasat. Jiří Marek, jednatel společnosti Kavema, s. r. o., která BPS provozuje, přítomné seznámil s funkcí stanice, která z vepřové a hovězí kejdy, hnoje, cukrovarnických řízků, senáže a siláže produkuje bioplyn. Ten je následně spalován kogeneračními jednotkami k výrobě elektrické a tepelné energie. Elektrická energie je využívána v rámci BPS a celého areálu chovu prasat a také pro malý pivovar. Přebytky pak odchází do rozvodné sítě. V areálu je využíváno i teplo s tím rozdílem, že oproti minulosti jsou přebytky tepla nyní posílány teplovodem do odborného léčebného ústavu Albertinum, kde v tepelném hospodářství z velké části nahrazují zemní plyn.

Hosté se pak odebrali k prohlídce jak samotné technologie BPS, tak i místa, kde dochází k předávání tepelné energie do teplovodu. Návštěvníci si se zájmem prohlédli přístupnou technologii a diskutovali o pozitivním přínosu bioplynových stanic jak pro zemědělství, tak pro energetiku a své okolí. Velká diskuze byla nad vstupními materiály a vlivu pěstování cíleně pěstovaných plodin, určených jako vstupní substrát.

Po prohlídce BPS bylo organizátory zaveleno k přesunu do Albertina, kde slavnostní otevření pokračovalo prohlídkou tepelného hospodářství v přímo v objektu plynové kotelny. Zde se ke skupině návštěvníků přidal i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Slova se pak ujal zástupce dodavatele díla David Vencl ze společnosti VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., který popsal technickou stránku projektu. V kinosále pak Tomáš Voříšek ze společnosti SEVEn Energy, o. p. s., doplnil technické podrobnosti a přidal informace o průběhu a projektu. Ve své řeči také neopomněl připomenout, že tepelné hospodářství v Albertinu již prošlo modernizací přibližně před deseti lety. Pro realizaci úspor byla zvolena metoda financování EPC a kromě modernizace tepelného hospodářství byly zatepleny budovy. Nemocnice tedy z pohledu energetického řízení již byla na dobré úrovni a napojení na BPS ji posunulo ještě výš.

Slovo si vzal i hejtman Martin Netolický, který zdravotnímu ústavu a všem, kteří se na projektu podíleli, poděkoval za úsilí. Dále také řekl: „Pardubický kraj je historicky lídrem v použití financování úspor metodou EPC, a to se týká jak samotných počátků zavedení metody u nás, tak co do počtu realizovaných projektů. Stejně tak je na tom kraj dobře i z pohledu počtu bioplynových stanic. A nyní, když vidím jak je spolupráce bioplynek přínosná, musíme se na ně více zaměřit. Další možnosti pro dodávku tepla jsou i ve městě a je-li k dispozici ještě nějaký potenciál, tak je třeba jej využít. Nabízí se například dodávka do zdejšího vyhlášeného koupaliště.“ Této myšlenky se chopil ve svém příspěvku i tehdejší starosta Žamberku Jiří Dytrt: „Město zvažovalo i tuto možnost, jak teplo dále využít. Výhodou je, že koupaliště je na stejné straně řeky s řešitelným způsobem připojení. Je tedy možné, že jsme nyní položili nový základní kámen pro další rozvoj.“

Závěrem dostal slovo i Adam Moravec z CZ Biom – České sdružení pro biomasu, který řekl: „Jsem rád, že bioplynová stanice zde píše další zajímavý příběh a je svému okolí prospěšná. Podobných příběhů máme v České republice již pěknou řádku. V CZ Biom již dlouho zdůrazňujeme, že bioplynky jsou motorem rozvoje hlavně venkovských oblastí. V Česku je více než 400 zemědělských bioplynových stanic a podobný příběh, jako v Žamberku, se může odehrát na každé z nich.“

Adam Moravec, CZ Biom

Obrázky:

Bioplynová stanice stojí v areálu zemědělského podniku pro výkrm prasat

Hlavním dodavatelem tepla pro nemocnici je kogenerační jednotka

Hejtman Martin Netolický a další hosté se seznámili s technologií předávací stanice tepla

Odborný léčebný ústav Albertinum díky dodávce tepla z bioplynky významně ušetří

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *