Nejlepší komunální projekty roku

20. listopadu se rezidenci primátora hlavního města Prahy konalo slavnostní vyhlášení výsledků již 5. ročníku soutěže Komunální projekt roku. Cílem soutěže je zviditelnit a ocenit inspirativní projekty realizované obcemi, městy, městskými částmi a obvody všech velikostí v České republice. Soutěžilo se v devíti kategoriích a o celkového vítěze.

Soutěž Komunální projekt roku pořádá vydavatelství Profi Press s. r. o., letos pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny PČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.
Mezi 74 přihlášenými projekty bylo i mnoho těch, které nějak souvisí s komunální energetikou a vodním či odpadovým hospodářstvím. Například v kategorii Chytrá obec vyhrál projekt Odkanalizování obce Starkoč soustavou domovních čistíren odpadních vod.
Obec Starkoč je odkanalizována originálním decentralizovaným systémem domovních čistíren. Čističky splňují přísné požadavky na kvalitu přečištěné vody a jsou připojeny na dálkový monitoring, který vykonává obec a v případě poruchy také zajistí opravu.
Výhodou v porovnání s běžnou kanalizací a centrální čističkou jsou zejména nižší investiční a provozní náklady a navíc se v obci průběžně vytváří zásoba přečištěné vody, kterou lze použít jako užitkovou třeba na zálivku a šetřit tím nedostatkovou pitnou vodu.
Kromě tohoto projektu byly vyhlášeny vítězné projekty v dalších osmi soutěžních kategoriích a celkový vítěz, projekt Nová městská knihovna v Hrádku nad Nisou (cenu převzal starosta města Josef Horinka) Více na https://www.moderniobec.cz/vitezne-projekty-5-rocniku-souteze-komunalni-projekt-roku-jsou-jiz-znamy/.
/ev/
Obrázky:
Vítězové soutěže Komunální projekt roku 2019 se zástupci ministerstev, partnerů soutěže a pořadatele. Foto archiv/Moderní obec
Starosta obce Starkoč Jan Jiskra (uprostřed) převzal cenu pro vítěze v kategorii Chytrá obec za projekt Odkanalizování obce soustavou domovních čistíren. Cenu mu předal místopředseda sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Martin Kupka (vpravo), šek na 20 tis. Kč Roman Hlaváč ze společnosti Microsoft CZ, partnera této kategorie. Foto archiv/Moderní obec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *