Nejlepší exponáty na výstavě Biomasa 2018

Nedílnou součástí jarního veletrhu Biomasa 2018 v Brně byla soutěž o nejlepší exponát Grand Prix. Trochu zklamáním bylo, že letos se této prestižní soutěže přihlásili jen dva vystavovatelé. V rámci slavnostního vyhlášení Grand Prix byla předána i zvláštní cena časopisu Energie 21 za exponát s významným přínosem pro obnovitelné zdroje energie.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2018.

Soutěže Grand Prix Biomasa 2018 se zúčastnila společnost Petrojet Trade, s. r. o., s teplovodním kotlem MultiBio 30 ES a společnost Dřevo – Produkt SV, spol. s r. o., která přihlásila mobilní řezací štípačku SpaltFix K-650 Vario od výrobce Posch Gesellschaft m.b.H. Cenu Grand Prix získal kotel MultiBio 30 ES.

MultiBio 30 ES je automatický teplovodní kotel se speciálním hořákem na spalování více druhů pelet. Je opatřen unikátním hořákem MultiBio s otočným roštem, eliminujícím spékavost popela z rostlinného paliva. Vnitřní teplota v hořáku je až 1200 °C, což ve spalinách zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin.

Při provozu jen na dřevní pelety kotel splňuje nejvyšší emisní třídu 5 a evropskou směrnici Ekodesign. A podle výrobce má dokonce jako jediný v EU i certifikaci v emisní třídě 4 pro spalování směsi rostlinných a dřevních pelet. Díky možné regulaci výkonu 9 až 30 kW je kotel vhodný i pro nízkoenergetické stavby a starší budovy s vyšší energetickou náročností.

Hodnotitelská komise vzala v úvahu zejména univerzálnost technologie a udělila exponátu cenu Grand Prix Biomasa 2018.

Mobilní řezací štípačka Posch SpaltFix K-650 Vario mobil slouží pro profesionální výrobu palivového dříví a třísek. Stroj pracuje automaticky a má nízkou spotřebu energie i při vysokém výkonu. Celé kmeny jsou dopravovány k řezacímu zařízení a rozřezány a rozděleny podle zadání v řídicí jednotce. Řetězová pila s lištou 90 cm a hydraulickým dvojitým podavačem zaručuje správný řez i u nejsilnějších kmenů (minimální průměr je 15 cm). Štípání se spouští pomocí optického čidla na ukládacím pásu a při chybějících výřezech se zastaví, což zvyšuje bezpečnost provozu. Štípací nůž ve tvaru X pak rozdělí kmen silou až 16 t na požadovanou velikost polena s délkou hrany 5–15 cm.

Mobilní automatická řezací štípačka s traktorovým nebo automobilovým podvozkem je připravena k použití ihned, kdekoli a mohou ji využívat například i půjčovny strojů. Pohon zajišťuje traktor nebo přídavný naftový motor.

Zvláštní cenu časopisu Energie 21 za exponát s významným přínosem pro obnovitelné zdroje energie získal traktor s duálním palivovým systémem, který na brněnském výstavišti představil Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha. Upravený vznětový motor traktoru Zetor 10540 (FM) Duál může pracovat na naftu, bionaftu a jejich směsi, na stlačený zemní plyn i biometan z bioplynové stanice.

Duální palivový systém je jedním z výstupů výzkumného projektu, zaměřeného na využití bioplynu pro pohon motorových vozidel v zemědělském podniku, který Výzkumný ústav zemědělské techniky řeší ve spolupráci s družstvem Pooslaví Nová Ves. Realizace funkčního vzorku traktoru zde probíhala současně s návrhem a výstavbou pilotního zařízení pro lokální distribuci a plnění CNG. Jako vstup bude sloužit i upravený bioplyn z místní bioplynové stanice.

Redakce časopisu Energie 21 při udělení ceny přihlédla zejména k tomu, že úprava bioplynu na biometan je dnes považována za šanci pro další efektivní existenci stávajících i nových zemědělských bioplynových stanic. Biometan se pak může vtláčet do sítě pro zemní plyn, nebo využít jako palivo či pohonná hmota, a to přednostně v zemědělském podniku, který bioplynovou stanici provozuje.

Text a foto Jiří Trnavský

Obrázky:

Kotel MultiBio 30 ES se speciálním hořákem

Mobilní automatická řezací štípačka SpaltFix K-650 Vario

Traktor Zetor 10540 (FM) Duál

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *