Nechte pracovat Slunce

Společnosti Kverneland Group Czech s.r.o. a Topagri s.r.o. znají hlavně naši zemědělci jako dovozce a prodejce kvalitní zemědělské techniky z Norska, Finska a států západní Evropy. Vzhledem k propracované prodejní síti v České a Slovenské republice podložené nepřetržitým servisem se obě firmy rozhodly oslovit své zákazníky s novým projektem fotovoltaických elektráren.

Z důvodu  současné situace likvidačních výkupních cen zemědělských výrobků je možné si výrobou elektrické energie vylepšit hospodářský výsledek zemědělských firem a vykompenzovat ztráty z výkupu. Právě zemědělci mají vhodné velké střechy hospodářských budov a pozemky, které jsou vhodné k instalaci elektráren. Proto v minulém roce vznikla nová divize výstavby fotovoltaických elektráren, kterou řídí Bc. Jiří Kazda. Ten nám odpověděl na několik otázek.

 

Co bylo prvním impulsem k zahájení projektu fotovoltaických elektráren?

Celý projekt je založen na dlouholeté důvěře a spolupráci mezi firmami Kverneland, Topagri, jejich síti smluvních prodejců a jejich zákazníků. Naše marketingová strategie spočívá ve využití našich prodejních partnerů z celé České republiky a ze Slovenska k získávání nových klientů, kteří mají vhodné střechy hospodářských budov i pozemky. V rámci dosavadního podnikání se koncentrujeme stále na úzce cílený segment zákazníků z řad zemědělců a podnikajících subjektů v tomto oboru. Vzhledem k tomuto specifickému velmi omezenému okruhu zákazníků jsme museli takzvaně „ušít na míru“ naši nabídku a nabízet kompletní balíček služeb takzvaně na klíč. Jak je známo, zemědělec nemá mnoho volného času, aby obíhal úřady a vyřizoval si povolení příkonu elektrické energie, licenci výrobce elektrické energie, nebo financování, když nemá právě žně, tak se musí postarat o živočišnou výrobu a mnoho dalších potřebných prací. Naši zákazníci nám zase oplácejí poskytované služby svoji důvěrou, protože je doposud společnosti Kverneland a Topagri nikdy nezklamaly ani nepodvedly.

 

Můžete seznámit případné zájemce o provozování fotovoltaických elektráren s používanou technologií?

Prvním úkolem bylo nalezení nových strategických partnerů na dovoz kvalitních fotovoltaických panelů. Tak byla navázána spolupráce s norskou firmou REC Solar. Druhým důležitým komponentem, takzvaným srdcem elektrárny, je měnič, neboli invertor, střídač. Na tyto komponenty používáme vysoce kvalitní měniče Refusol od výrobce ze SRN. Ostatní komponenty a služby zajišťujeme subdodavateli z České republiky.

 

Zajištění spolehlivých dodavatelů je určitě důležité, nicméně prosadit, byť kvalitní projekt, bývá většinou těžké. Jaký byl další postup v případě fotovoltaiky?

Po vytvoření  nových smluv a nezbytných legislativních kroků jsem musel absolvovat celou kampaň komunikačního a marketingového mixu, aby se o našem novém podnikání dozvěděla nejenom široká veřejnost, ale hlavně naše cílová skupina zákazníků a to jsou právě zemědělci. Nejprve jsme vytvořili naše rozšířené webové stránky zaměřené na fotovoltaiku a zhotovili reklamní leták, který používáme na našich prezentacích a reklamních akcích. První prezentace fotovoltaických elektráren proběhla na loňské výstavě Dnů Kverneland a Topagri v Bečvárech. Dále jsme se prezentovali v rámci stánku Kverneland na loňské výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Pak následovalo několik akcí jako mistrovství Evropy a České republiky v orbě v Zábřehu, Dny otevřených dveří Kverneland v Berouně a spousta dalších.

 Co se týče přímých kontaktů se zákazníky, tak v případě větších potencionálních instalací navštěvujeme zájemce osobně, když přímo na místě posoudíme vhodnost objektu k instalaci elektrárny, co se týče geografické polohy, orientace plochy pro panely, sklonu střech, možného výkonu a hlavně možnosti připojitelnosti budoucího výkonu elektrárny. Nutno konstatovat, že v této fázi vyřadíme spousty objektů především pro opačnou orientaci střech východ – západ.

 

A pokud se vytipovaný objekt ukáže jako vhodný, je možné začít s vlastní realizací. Ale důležité jistě bude  financování projektu…

Po získání souhlasného stanoviska obce a provozovatele distribuční sítě následuje fáze vyřizování úvěru. Pro většinu poskytovatelů úvěrů jsou zajímavější co největší projekty v řádech desítek milionů, protože mají na projekt fotovoltaiky omezené finanční prostředky, které chtějí rozdělit mezi co největší projekty. Myslím, že je to velká škoda, protože i malý zákazník přináší do banky své peníze, které jí postupně odevzdá v podobě splácení úvěru  a je potřeba najít vhodné financování i pro tento okruh klientů.  Projekt je možné profinancovat klasickým hypotéčním úvěrem, pokud je objekt užíván k bydlení a o úvěr žádá fyzická osoba, nebo pokud se jedná o hospodářskou budovu, je možné poskytnout úvěr podnikající právnické osobě, která poskytne zajištění úvěru nemovitostí, nebo zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Když je vyřízeno financování projektu, sepsána smlouva o dílo, probíhá fáze stavebního povolení u instalací na volných plochách a vypracování projektové dokumentace. Po schválení projektu se objednají všechny komponenty a nastává fáze instalace celé elektrárny včetně zkušebního provozu. Celý projekt je ukončen připojením a sepsáním smlouvy o odběru s distributorem elektrické sítě.

Tímto však náš smluvní vztah nekončí, protože běží fáze záručního provozu a v rámci dobrých vztahů i další spolupráce v podobě pravidelného servisu, konzultací a podobně. Jde o zdlouhavou trnitou cestu se spoustou záludností v podobě různých překážek pramenících z byrokracie, někdy neochoty, ale i místní neznalosti dané problematiky.  Na konci však klient získá mimořádně výhodný projekt zhodnocení svých investic, který se již v budoucnu nebude nikdy opakovat.

 

Můžete nás seznámit s některými již realizovanými projekty?

Začátky nejsou nikdy jednoduché, protože pro nové klienty a banky jsou důležité mimo dobrého ratingu a bonity dodavatele také referenční dokončené projekty a ty začínající firmy nemohou mít. Proto se naše firma spojila s firmou, která již realizovala několik instalací a v této fázi Kverneland zaštítila. Můžeme se pochlubit spoluprácí na projektech v Českých Budějovicích, Jičíně, Hostětíně, Zábřehu, Ústí nad Orlicí. V současné době máme rozpracované projekty po téměř celé republice a začínáme s výstavbou 0,25 MW v Týně nad Vltavou, 50 kWp v Novém Strašecí a několika elektráren ve Středočeském kraji.

 

Co bych měl tedy jako potencionální zájemce o provoz fotovoltaické elektrárny udělat?

 Především si pospíšit. Veřejností proběhly zprávy, že ERU společně s Českou vládou připravuje razantní snížení výkupních cen vyrobené elektrické energie z fotovoltaických elektráren, protože jsou zvýhodněny oproti ostatním obnovitelným zdrojům. K tomuto kroku dojde od 1. 1. 2011, a proto všichni zájemci chtějí stihnout instalaci a připojení ještě v letošním roce za výhodných podmínek. Ta samá situace nastane i v sousedním Německu a Itálii, takže v důsledku plánovaného snížení je zahlcen celý německý a italský trh poptávkou na kvalitní solární panely a měniče. Na český trh bohužel zbývá velice málo a tak dovozci měničů potvrzují termíny dodávek na květen 2010 a na solární panely na duben 2010. Pokud chceme dostát svým požadavkům a udržet si dobré jméno a vysoký standard kvality, musíme na již slíbené zakázky dělat rámcové objednávky již dnes.

Chtěl bych případné zájemce o fotovoltaickou elektrárnu  touto cestou vyzvat, pokud  o tomto projektu vážně uvažují, ať neotálejí a jednají co nejdříve, neboť se určitě bude opakovat situace z loňského konce roku, kdy v posledním kvartálu byl nedostatek měničů, panelů, nebo byly spekulanty předraženy a hlavně přetížené instituce jako distributoři elektrické sítě, ERU a ani banky nebyly schopny uspokojit všechny požadavky včas.   

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/10 časopisu Energie 21.

Autor: Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *