Návrh klimatického zákona je vnímán různě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila návrh klimatického zákona, který stanovuje závazný právní rámec pro dosažení uhlíkové neutrality Evropské unie do roku 2050. Od roku 2030 také posiluje pravomoc Evropské komise nastavovat cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Svaz moderní energetiky vidí v postupné dekarbonizaci obrovskou příležitost pro české firmy. Vedení Svazu průmyslu a dopravy to však vidí jinak.

Podle Svazu moderní energetiky přinese klimaticky zákon potřebné a předvídatelné mantinely pro evropský průmysl, které ho přivedou k uhlíkově neutrální ekonomice. Moderní energetika je pak hlavním nástrojem umožňující postupný útlum uhelných elektráren.

„Během příští dekády bude v evropské síti každá druhá kilowatthodina vyrobená pomocí obnovitelných zdrojů. To je příležitost k prosazení českých firem na trhu s technologiemi pro chytré budovy, inteligentní sítě, nabíjecí infrastrukturu pro elektromobily, výrobu baterií a jejich integraci do sítí s vyšším podílem obnovitelných zdrojů. Také v Česku si můžeme potřebnou náhradu uhlí zajistit rozvojem moderní energetiky. Jen solární a větrné elektrárny mají potenciál narůst během nového desetiletí na více než deset tisíc megawattů,“ komentuje klimatický zákon Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Podle návrhu by Evropská komise po roce 2030 fakticky mohla rozhodovat o cestě ke klimatické neutralitě i bez souhlasu členských států a Evropského parlamentu. Pokud totiž návrh schválí členské státy a Evropský parlament, dostane Evropská komise pravomoc stanovovat po roce 2030 trajektorii snižování emisí sama v přenesené působnosti. To by znamenalo, že komise může změnit cíl například v roce 2035, aniž by potřebovala souhlas ministrů členských států a Evropského parlamentu. Členské státy se také budou muset řídit doporučeními komise, jak mají upravit národní Vnitrostátní klimaticko-energetické plány, pokud nebudou podle uvážení komise dělat dost pro dosažení klimatické neutrality.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR je však tato varianta nepřijatelná. „Členské státy musí mít možnost rozhodovat o výši i načasování příspěvku ke společnému cíli EU. Evropská komise může cíle členským státům pouze doporučit,“ říká Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Chceme, aby si česká vláda udělala vlastní analýzu dopadů jednotlivých cílů Zelené dohody pro Evropu na Českou republiku a českou ekonomiku. Stejnou analýzu by měla vláda požadovat i od Evropské komise,“ dodává Daniel Beneš.

Aktuální návrh komise také počítá s revizí stávajícího cíle pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Nový cíl pro rok 2030 komise oznámí v září 2020 na základě analýzy dopadů. Nyní platí, že státy musí snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU vůči roku 1990 o 40 procent. Komise už dříve oznámila, že by tento cíl chtěla navýšit na 50 až 55 procent. Do června 2021 upraví příslušnou legislativu. Svaz průmyslu a dopravy ČR však revizi cíle 2030 odmítá, neboť podle vedení svazu ke klimatické neutralitě vede již stávající trajektorie.*

Red (Zdroje: SME a SPČR)

Obrázek:

Evropská komise navrhuje, aby EU do roku 2050 snížila emise škodlivých skleníkových plynů prakticky na nulu. Podle klimatické aktivistky Grety Thunbergové je to málo. Foto archiv/EK

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *