Trh se štěpkou má certifikaci kvality

Náš trh s dřevní štěpkou se řídí i mezinárodní certifikací kvality GoodChips. Tento certifikační systém vyvinulo Evropské sdružení pro biomasu (Bioenergy Europe), u nás ho spravuje Klastr Česká peletaOčekává se, že standardům GoodChips se přizpůsobí většina prodejců dřevní štěpky a kvalita tohoto paliva se tak plošně zvýší, stejně jako se to stalo u dřevních pelet s certifikací ENplus.

Informace vyšla v časopise Energie 21 č. 4/2019.

Dřevní štěpka patří v Evropě k nejoblíbenějším palivům – tvoří asi polovinu veškeré pevné biomasy, která se každoročně využije pro energetické účely. Přestože se celosvětově obchoduje se štěpkou už řadu desetiletí, až dosud nevznikl systém pro kontrolu její kvality.

Na dlouhodobou poptávku v tomto směru odpovídá právě GoodChips. Přichází s jasnými standardy kvality, které se brzy stanou společným rámcem pro všechny hráče na trhu s dřevními palivy. Prodejci i obchodníci nyní budou hovořit stejným jazykem, což prospěje mezinárodnímu obchodu se štěpkou a otevře nové možnosti pro export.

Certifikační systém GoodChips je výsledkem spolupráce se všemi stranami v daném odvětví, od producentů a obchodníků s dřevní štěpkou, přes výrobce kotlů až po koncové zákazníky. Systém tak garantuje, že celé schéma a jeho požadavky přesně odrážejí to, co si trh jako celek žádá. Bylo zpracováno komplexní schéma o dvanácti bodech (osm pro dřevní štěpku a čtyři pro drcené dřevo), které odpovídá potřebám domácích kotelen i průmyslových podniků.

Výrobcům a obchodníkům certifikace však přinese více než jen navýšení prodejů. Na rozdíl od reklamních hesel totiž nabízí objektivní garanci a má tedy nesrovnatelně větší efekt při získávání nových klientů i udržování dobrého vztahu se stávajícími zákazníky.

Zavedení certifikace je dobrou zprávou i z pohledu koncového spotřebitele. Kdo bude spalovat jen certifikovanou štěpku, udrží svůj kotel v dobré kondici bez nutnosti velké údržby po mnohem delší dobu, než u necertifikované štěpky. Bioenergetika se již řadu let zabývá tématem emisí. Očekává se přijetí legislativy týkající se kvality paliv z biomasy a budou nastaveny limitní hodnoty parametrů. Až k tomuto dojde, držitelé certifikace budou mít zjevně velký náskok před konkurencí.

Systém GoodChips řídí tým, který stojí rovněž za úspěchem celosvětově nejrozšířenější certifikace dřevních pelet ENplus, v České republice je to Klastr Česká peleta. „Zkušenosti, které jsme posbírali za posledních sedm let v odvětví pelet, byly nedocenitelné při vývoji nového certifikačního systému,“ říká předseda Klastru Ing. Vladimír Stupavský.

Synergie mezi oběma schématy jde ovšem ještě dál. Nabízí konkrétní finanční výhody společnostem, které se stanou držiteli obou certifikací, například zásadní úspory při kontrolách a testech, které lze provádět souběžně.

Red (Zdroj: Klastr Česká peleta)

Obrázky:

Certifikace odpovídá podmínkám domácích kotelen i velkých výrobců energie. Foto archiv/KČP

Systém GoodChips navazuje na certifikace dřevních pelet ENplus. Foto archiv/KČP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *