Podmínky rozvoje solární energetiky

Pátý roční konference Solární energetika a akumulace v ČR, kterou on-line uspořádala Solární asociace, byl věnován především dalšímu rozvoji fotovoltaiky v České republice. Vystupující se shodli, že je zapotřebí nastavit rozumné podmínky pro její další rozvoj v rámci aktuálně projednávané novely zákona o podporovaných zdrojích energie a podpořili zahrnutí fotovoltaiky do nového systému aukcí. Shoda byla také ohledně zakotvení akumulace již v zákoně, o což dlouhodobě Solární asociace společně s asociací AKU-BAT usiluje.

Nutnost kompromisu v oblasti kontrol překompenzace ve svém vystoupení zdůraznil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, nicméně také vyslovil podporu navýšení solárního odvodu pro elektrárny z let 2009 až 2010 o deset procent, se kterým Solární asociace dlouhodobě nesouhlasí. „Solární průmysl je připraven zastávat klíčovou roli ve změně energetiky. Nepůjde to ale za současného nevyzpytatelného investorského prostředí, bez stability a jasného politického závazku. Místo toho, abychom plánovali budoucnost, řešíme jedenáct let staré záležitosti kolem přiměřenosti podpory starých zdrojů,“ uvedl k tomu předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.
Přes tento rozpor se ale ministr Havlíček i další vystupující zástupci hlavních sdružení, výzkumu i klíčových výrobců a distributorů shodli, že vzhledem ke stále se zvyšujícím evropským cílům na podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny bude toto desetiletí znamenat restart pro solární energetiku, tedy aspoň pokud Česká republika myslí své závazky v rámci Evropy vážně. Všechny čtyři bloky konference se pak věnovaly scénářům vývoje a úskalím, které tento přerod budou provázet.
Hlavní závěry konference:

  • Podmínky výzvy pro nové FVE budou zveřejněny 31. května. V rámci výzvy RES+ bude možno získat z Modernizačního fondu investiční dotace na výstavbu nových solárních elektráren. Přesné podmínky budou podle ředitele Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu SFŽP Jakuba Hrbka zveřejněny již poslední květnový den.
  • Zařaďte soláry do aukcí, zaznělo od expertů. Podle zúčastněných jde o nutnou podmínku, jak efektivně nastartovat solární energetiku v Česku ve velkém. Názor zazněl od Daniela Beneše (ČEZ), Radka Jirků (Sev.en Energy) a dalších.
  • Česko bude muset navýšit své cíle pro OZE. Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla na konferenci vyslovil názor, že současný český klimaticko-energetický plán, který počítá do roku 2030 s cca 1,9 GWp nových FV zdrojů, je dnes již překonaný. Jeho slova potvrdil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, který ve své prezentaci připomněl, že Česko musí reagovat na navyšování evropských cílů.
  • OZE potřebují stabilitu, nemáme řešit stále minulost. Jedním z hlavních témat, které opakovaně zaznívalo z úst vystupujících, bylo volání po potřebě stability v sektoru obnovitelných zdrojů. Člen rady ERÚ Petr Kusý ve své prezentace kritizoval, že stále řešíme minulost místo toho, abychom se soustředili na budoucnost.
  • Akumulace bez podpůrných služeb nedává smysl. „Vraťme se k věcné a technické debatě, politická debata všem pouze škodí“, vyzval k racionálnímu řešení tématu Petr Kusý.
  • Pozor na odečet spotřeby a instalovaný výkon. Státní energetická inspekce v posledních letech odhalila skoro u třetiny kontrolovaných provozovatelů FVE nedostatky. Často se přitom jedná o chyby z nedbalosti, kterým by bylo možno předejít. Uvedl to Michal Vokáč, ředitel sekce Kontroly a Správy SEI.

Red (Zdroj: Solární asociace)

Foto archiv/Agropodnik Strunkovice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *