Mysleme i na konkurenceschopnost

Podle vyjádření Evropské komise musí Česko do roku 2030 navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2030 minimálně na 23 procent. Česko doposud počítalo pouze s nárůstem 20,8 procenta. Svaz průmyslu a dopravy ČR však upozorňuje, že je třeba postupovat v tomto případě maximálně racionálně a myslet při navyšování cíle na dopady do cen energií pro konečné spotřebitele.

Informace vyšla v časopise Energie 21 č. 4/2019.

Evropská komise zveřejnila v červnu oficiální doporučení členským státům v otázkách Vnitrostátních klimaticko-energetických plánů (tzv. klimatické plány), které řeší mimo jiné distribuci schváleného celounijního cíle pro podíl výroby energií z OZE na konečné spotřebě do roku 2030. České republice Komise doporučila vyšší cíl na úrovni 23 procent obnovitelných zdrojů energií. Původní český návrh stanovoval cíl 20,8 % a sází v plnění cílů především na odvětví dopravy a vytápění. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR ale opomíjel potenciál a realitu zlevnění technologií v elektroenergetice.

„V původním návrhu klimatického plánu jsme postrádali údaje o předpokládaných nákladech na obnovitelné energie pro jednotlivé druhy v sektorech dopravy, tepla a elektroenergetiky. S MPO v tomto spolupracujeme a jsme dohodnuti, že před přijetím jakéhokoliv závěru budeme možnosti ČR společně konzultovat,“ říká prezident Svazu Jaroslav Hanák. „Musíme však myslet také na konkurenceschopnost českých podniků. Nesmí se opakovat situace, kterou jsme tu zažili před několika lety. Pro plnění českého cíle je třeba vybrat takové obnovitelné zdroje, které budou mít co nejmenší dopad na cenu energií pro firmy i občany,“ dodává Hanák.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie sice počítá se zaváděním mechanismu aukcí na obnovitelné zdroje, které se ukázaly být velice účinné například v Německu, Francii nebo v Polsku. Z aukcí, ve kterých by měly mezi sebou o nejnižší cenu soutěžit různé zdroje energie, chce ale ministerstvo vyloučit solární elektrárny, což podle Svazu není správné. Právě fotovoltaika v aukcích v mnoha státech EU vychází jako nejlevnější nový zdroj zelené elektřiny – například ceny v německých aukcích se pohybují kolem ceny tržní a v některých aukcích byly i nižší.

Potenciál pro rozvoj fotovoltaiky však Svaz spatřuje zejména na brownfieldech či výsypkách dolů, tedy plochách, které nemají alternativní zemědělské využití. Elektrárny na zemědělské půdě lze navíc ze soutěže vyloučit v tzv. technických podmínkách aukce. O tomto Svaz a MPO nadále společně jednají.

„Stát by měl stanovit reálný technický potenciál jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů. Z této analýzy by pak měl vyplynout nákladově nejefektivnější způsob dosažení klimatických cílů. Aukce by proto měly být technologicky neutrální,“ říká ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek a dodává: „Pokud musí Česká republika svůj evropský závazek naplnit, musí postupovat racionálně. Nejhorší by bylo, kdybychom se nepoučili z minulosti a udělali stejnou chybu dvakrát, tedy nastavili příliš štědrou podporu příliš drahým zdrojům.“

Red (Zdroj: SPD ČR)

Obrázek:

Potenciál pro rozvoj fotovoltaiky je podle Svazu průmyslu a dopravy zejména na brownfieldech a výsypkách dolů. Foto archiv/Earth Techling

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *