Modernizační fond se otevřel fotovoltaice

Zájemcům o výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů se otevírá nová příležitost. Ministerstvo životního prostředí spustilo dotace na výstavbu nových fotovoltaických elektráren. Z Modernizačního fondu na ně vyčlenilo v prvních výzvách 4,5 miliardy korun, peníze ale plánuje postupně přidávat.

Modernizační fond přinese do Česka v následujících deseti letech nejméně 150 miliard korun. Rostoucí ceny emisních povolenek přitom naznačují, že částka by mohla být až dvojnásobná. Na rozvoj obnovitelných zdrojů půjde téměř 40 % prostředků a z toho se nyní asi 90 % projektových záměrů týká fotovoltaiky.

Energetika se promění

Těžiště české energetiky se postupně přesune z uhelné na nízkouhlíkovou. Změna přispěje k decentralizaci zdrojů, miliardové investice rozhýbou covidem utlumenou ekonomiku a pomohou restrukturalizovat pracovní trh. Zatímco nyní tvoří zelená energie přibližně 15 % celkové spotřeby energie v ČR, v roce 2030 už by to mělo být nejméně 22 %, což je národní cíl stanovený ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu a Modernizační fond tento cíl dokáže bezpochyby překonat.

„Jsme na prahu revoluce ve využívání obnovitelných zdrojů, které urychlí modernizaci našeho hospodářství a významně přispějí ke snížení škodlivých emisí. To je také důvod, proč do nich v následujících letech půjde rekordní množství peněz. Podpora bude čistě investiční, proto na rozdíl od solárního boomu v roce 2009 podpořené instalace žádným způsobem nezatíží státní rozpočet provozní podporou,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nastavené podmínky

Na konci dubna ministerstvo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily první ostré výzvy z Modernizačního fondu pro teplárny, nyní navazují dotacemi na výstavbu fotovoltaických elektráren pro stávající i nové výrobce elektřiny a společenství pro obnovitelné zdroje energie. Dotační výzvy spouští dvě, jednu miliardu rozdělí v průběžné (nárokové) výzvě pro projekty s instalovaným výkonem elektrické energie do 1 megawattu (MWp), dalších 3,5 miliardy je připraveno pro větší elektrárny s výkonem nad 1 MWp, které se mohou hlásit do jednokolové (soutěžní) výzvy. V závislosti na velikosti podniku a typu instalace elektrárny mohou zájemci dosáhnout na dotaci ve výši až 50 % celkových výdajů na projekt.
„K tomuto rozdělení jsme přistoupili, abychom nastavili rovnocenné podmínky a malé projekty nemusely soupeřit s velkými. Nyní podpoříme pouze fotovoltaické elektrárny. S ostatními obnovitelnými zdroji počítáme v dalších letech, až skončí jejich podpora z dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.
Ze stejného důvodu nebudou v aktuálních výzvách podporovány střešní instalace fotovoltaiky u podnikatelských subjektů, veřejných budov a FVE na obytných budovách v případech, kdy se jedná o projekty pouze s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. „Pro tyto menší zdroje totiž existuje již řada dotačních programů jako je např. OPPIK, navazující OPTAK nebo program Nová zelená úsporám. Jakmile se peníze v těchto programech vyčerpají, zařadíme i tyto projekty pod Modernizační fond,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad má administraci dotací z Modernizačního fondu na starosti. Hodnocení žádostí bude odlišné i podle velikosti elektrárny.

Spolupráce s komorou

Na přípravě obecných podmínek programu RES+, ze kterých vychází samotné nastavení výzev, se podílela i Komora obnovitelných zdrojů energie, která je řádným členem Platformy Modernizačního fondu a její zástupci tak měli možnost se průběžně vyjadřovat k připravovaným návrhům dokumentů a poskytovali cennou zpětnou vazbu.
„Modernizační fond a jeho RES+ je základní nástroj státu pro akceleraci rozvoje nových obnovitelných zdrojů a odchodu od uhlí. Vítáme a podporujeme důraz na rozvoj malých a středních lokálních fotovoltaik pro všechny zájemce, je to nezbytný nástroj pro decentralizaci, dekarbonizaci a demokratizaci energetiky,“ dodává Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
Elektronický příjem žádostí byl v obou výzvách zahájen 12. července 2021 ve 12:00 prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR. Žádosti mohou podávat všichni zájemci, kteří se již dříve zapojili do předregistrační výzvy. V případě průběžné výzvy pro malé projekty bude možné žádosti podávat do 15. listopadu letošního roku, soutěžní výzva pro velké projekty bude uzavřena 29. října 2021.*

(Ohlasy a názory na způsob hodnocení žadatelů a další parametry fondu průběžně přineseme na stránkách www.energie21.cz).

Red (Zdroj: MŽP a Komora OZE)

1 Foto archiv/S-Power

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *