Modernizace velkoplošné fasády budovy

Řada logických argumentů může vést k domněnce, že modernizace či hlubší sanace fasád u starších industriálních a administrativních objektů jsou zákonitě spojeny s dlouhodobým přerušením provozu a vznikem souvisejících nákladů, nemluvě o rapidním zvýšení hluku a prašnosti v okolí. Nemusí tomu však být pravidlem, jak dokládá ukázková modernizace fasády u administrativního objektu Hans-Böckler-Haus v Düsseldorfu.

Architekt Udo Sadowski z architektonické kanceláře SADOWSKI & LEBIODA a Christian Anders, generální ředitel realizační firmy Anders Metallbau GmbH, připravili projekt, který slabé stránky značně nevyhovující fasády ze 70. let 20. století nahradil novou, vysoce tepelně izolovanou a funkční fasádou se zachováním původních architektonických prvků, a to za nepřetržitého chodu desetipodlažní budovy s 250 zaměstnanci.

 

Výzva pro logistiku i stavbu

K modernizaci fasády investor přistoupil z důvodů nevyhovujícího plnění architektonických a především také izolačních a uživatelských norem. Po odborném posouzení objektu a komplexním promyšlení procesů výstavby a logistiky se zainteresované strany na doporučení architekta shodly na použití fasádního systému Schüco ERC 50. Tento systém, speciálně určený k modernizaci fasád, vyšel z uvažovaných variant nejlépe, a to ekonomicky i časově.  

Situování desetipodlažní budovy v centru města představovalo zásadní argument pro vytvoření promyšleného a detailního konceptu ještě před zahájením sanace. Pro splnění časového harmonogramu a hladký průběh prací za provozu bylo vše předem pečlivě prozkoumáno a naplánováno (dispozice budovy, přístupové cesty nebo skladovací a pracovní prostory). Opomenuty nebyly ani logistické procesy, zahrnující především přísun nových materiálů a prefabrikovaných fasádních prvků, renovaci a likvidaci původních dílů fasády. Například značná část žulových meziokenních panelů černé barvy totiž byla z konstrukce dočasně odstraněna, repasována a očištěna přímo na místě. Většina jich pak na své místo byla vrácena v závěru modernizace.

 

Fasáda propouštěla teplo

Budova Hans-Böckler, s nosnou konstrukcí ze železobetonového skeletu a prefabrikovanými meziokenními panely, byla v Düsseldorfu postavena v roce 1968. Zatímco interiér budovy byl od té doby modernizován a nachází se v dobrém stavu, o potřebě modernizace vnější fasády, typické pro styl 70. let 20. století, bylo rozhodnuto v roce 2010. Kromě zastaralého designu budova skrývala nedostatky v ukazatelích tepelné izolace, nevyhovující byla izolace budovy v letních i zimních měsících, spotřeba energie na provoz vysoce převyšovala současné normy. Některé vnější žaluzie již neplnily svou ochrannou funkci, konstrukce budovy postrádala izolaci. Pro představu, hodnota tepelné izolace hliníkových oken (U) byla přibližně 3,0 W/m2K a součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření (g) pak přibližně 70 %. Což v důsledku významně snižuje komfort při užívání kancelářských prostor. Důsledkem toho vznikl požadavek na co možná nejrychlejší způsob nápravy.

 

Modernizace od shora dolů

Volba systému Schüco ERC 50 byla mezi konkurenčními řešeními jednoznačná. Nejenže je prioritně určený právě pro modernizaci fasád bez přerušení chodu uvnitř budovy, zároveň jde o vysoce energeticky efektivní řešení (izolační vlastnosti meziokenních prostor, rámů oken i skla, integrace stínicí techniky), jehož instalace je bezpečná a rychlá. V první fázi se z budovy odstranily přírodní kamenné desky, které se většinou, jak již bylo zmíněno, zachovaly a repasovaly. Zbývající prvky fasády byly ponechány, neboť posloužily k upevnění nové nosné konstrukce. Ta se v jednotlivých patrech kotví na úchytné konzole, osazené v definovaných vzdálenostech. Po instalaci pilastrů a nových oken byly postupně krok za krokem, patro za patrem, od shora dolů odstraněny původní okenní profily. Následovaly práce na vnitřním obložení a začištění kolem nových oken, instalovala se vnější elektronicky poháněná stínicí technika a jako poslední byly na fasádu navráceny původní opravené a očištěné žulové desky. Pro zajištění kontinuálního procesu bylo nezbytné před celou budovu postavit lešení s šesti technickými výtahy pro přesun potřebných materiálů.

Vzhledem k nepřerušenému chodu uvnitř budovy byly hlučnější úkony na fasádě prováděny mimo pracovní dobu. Výhodou systému je minimální výskyt hluku, vrtání je omezeno pouze na montáž úchytných konzolí. Ty se připevňují na původní stavbu a vytvářejí novou nosnou konstrukci pro okenní, izolační fasádní prvky i další systémové moduly. Svislé pilastry byly na konstrukci šroubovány až v závěrečné fázi procesu. Celkově tak zaměstnanci každého patra museli své pracoviště opustit pouze na 2 pracovní dny. V této době došlo k dokončení všech stavebních prací uvnitř objektu.

 

Hotovo za pět měsíců

Vzhledem k relativně napnutému rozpočtu na renovaci fasády byly veškeré aktivity předem omezeny výhradně na ty základní a nezbytné. V interiéru stavební práce směřovaly na meziokenní (parapety) a stropní úpravy včetně zhotovení potřebných příček. Až na zavedení elektřiny k venkovním žaluziím a potřebnou protipožární izolaci nebyly žádné další práce v rámci rekonstrukce realizovány. Již v roce 2011 totiž proběhla modernizace v oblasti klimatizace, v té době také byly na střechu objektu instalovány fotovoltaické panely. Minimální počet dodatečných úprav v kombinaci s prefabrikovanými stavebními dílci a výbornou koordinací projektu vedl k rekordnímu času dokončení prací, modernizace fasády o rozloze přes 5000 m2 trvala pouhých pět měsíců.

Budova získala na uživatelském komfortu i energetické efektivnosti. Původní architektonický ráz budovy byl zachován a přizpůsoben současným potřebám. Přispěly k tomu „staré“ zrekonstruované kamenné desky, umístěné před izolační prvky fasády Schüco ERC 50. V kombinaci s hliníkovými profily fasáda působí elegantním, nadčasovým dojmem s nádechem minulosti.

 

Komfortní pracovní zázemí

Zlepšené pracovní zázemí jistě ocení i samotní zaměstnanci. Ukazatel tepelné izolace (U) se díky 140mm izolační vrstvě a vysoce tepelně izolovaným profilům fasádního systému dostal na významně nižší hodnotu. Nově instalovaná stínicí technika na jižní a severní straně objektu přispěla ke snížení prostupnosti slunečního záření (g) na přibližně 30 %. Venkovní žaluzie se ovládají pohodlně elektronicky a jsou odolné vůči větru o síle až 20 m/sec. Pozitiva najdeme také u ukazatele zvukové izolace, odolnost vůči hluku se z původních 28 dB dostala na uspokojivou výši přibližně 38 dB.

Zpětné hodnocení uskutečněné modernizace je z pohledu zainteresovaných subjektů výhradně pozitivní, termíny byly dodrženy, ekonomické, technické i architektonické požadavky a cíle splněny.

 

Red (Zdroj: Schüco International KG)

 

Obrázek: Pohled na jižní stranu modernizované a fasády. Foto archiv/Schüco

 

Celý článek vyšel v časopisu Energie 21 číslo 5/2013.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *