Marný boj s větrníky

Podle dobře informovaných zdrojů se současná vládní koalice, prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu, chystá „zatočit“ s celým oborem obnovitelných zdrojů energie. Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích, na kterém se údajně již shodla pracovní komise, složená i ze zástupců dalších úřadů a institucí včetně ministerstva financí, obsahuje pět zásadních opatření.

Prvním má být zastavení provozní podpory (tj. garantovaných výkupních cen elektřiny) pro nové instalace od roku 2014. Týká se to biomasy, kapalných biopaliv, biometanu, slunečních, větrných i vodních elektráren i bioplynových stanic.

Dalším opatřením budou kontroly ze strany státu, zda návratnost investic do již instalovaných zdrojů není kratší než zákonem stanovených patnáct let. Automatické proplácení podpory má být omezeno na deset let od připojení zdroje. Pro prodloužení práva na podporu bude provozovatel muset předložit doklady o přijatých podporách a ekonomice provozu výrobny.

Za třetí – příspěvek, který platí lidé a podniky v cenách elektřiny na podporu obnovitelných zdrojů, bude možné zafixovat na určité úrovni. To znamená, že další růst nákladů bude nutné hradit ze státního rozpočtu. A růst je celkem pravděpodobný, protože současné zdroje mohou v budoucnu produkovat více elektřiny.

Současně se uleví se větším podnikům, které spotřebovávají více než deset gigawatthodin elektřiny za rok, při platbách na podporu obnovitelných zdrojů. Za spotřebu nad tuto hranici bude možné účtovat nižší poplatek. Ministerstvo tím chce reagovat na situaci, že se české firmy kvůli vysokým platbám za elektřinu dostávají do konkurenční nevýhody na globálním trhu.

A k tomu všemu mají být zveřejněny majetkové struktury podniků, které pobírají státní podporu. Toto opatření má umožnit kontrolu příjemců veřejné podpory a případné vyšetřování okolností přípravy jejich projektu i vývoje vlastnických vztahů.

Šéfredaktor časopisu o obnovitelných zdrojích se pochopitelně musí zeptat: Nenastává snad konec OZE v Čechách? Ale hned si také odpoví – nikoliv. Pokud je totiž motivací předkladatelů návrhu vytvoření spravedlivých podmínek a postupné zrušení podpory pro všechny zdroje, tedy i fosilní a jaderné, není se čeho bát. Obnovitelné zdroje se prosadí právě proto. Ale co když motivací předkladatelů je vytvořit podmínky pro ovládnutí trhu jediným polostátním výrobcem elektřiny? Ani to se nemůže podařit. Hlavní konkurenční výhodou OZE totiž je, že jsou všudypřítomné a současně lokální. A chtít zničit toto podhoubí se rovná historicky marné snaze porazit větrné mlýny. Nebo to snad byly větrné elektrárny?

 

Jiří Trnavský

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *