Lodné elektrárne – novinka v energetike

Novým patentom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE), konkrétne v oblasti vodnej energie, sa môže pochváliť Ing. Vladislav Krížik. Po realizácii prvej vodnej obecnej elektrárne na Slovensku na potoku Necpálka prichádza s novým projektom, patentovo chránenými lodnými elektrárňami. I v tomto prípade sa osvedčil jeho netradičný prístup k OZE s možnosťou využitia doposiaľ nevyužiteľnej energie vody.

Lodná elektráreň (LE) je špeciálna loď určená pre rieky, ktorá má pod palubou inštalovanú technológiu hydraulicky spriahnutých vodných rotorov. Vyviazaná je k brehu tak ako bežné pontóny v prístavoch.

 

Technológia elektrárne odoberá energiu vode tečúcej v celej šírke a hĺbke toku a vyrába z nej elektrickú energiu. Vyrobený výkon je vyvedený v prístupovom moste na breh, do bežnej elektrickej prípojky. Týmto spôsobom využíva energiu riek, inak nevyužiteľnú, alebo využiteľnú len s obrovskými investíciami a katastrofálnymi dopadmi na životné prostredie.

 

Lokalita pre realizáciu pilotného projektu sústavy lodných elektrární je vytypovaná a odporúčaná odborníkmi zo schvaľujúcich orgánov Štátna plavebná správa (ŠPS) a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Úsek bývalej plavebnej dráhy a prístavného brehu zabezpečuje dostatočnú hĺbku a prietokové rýchlosti aj pri zaručených minimálnych prietokoch.

 

Sústava je technicky tvorená 13-timi samostatnými LE so spoločnou elektrickou prípojkou a tvorí tak jeden prevádzkový a ekonomický celok. LE sú vyviazané k brehu bezprostredne za sebou, s odstupom 15 m. Prvé plavidlo v smere toku je vybavené šikmým hladinovým hradením, ktoré odsúva plávajúce predmety bokom smerom od brehu a bráni ich vniknutiu pod trup plavidiel. Každé plavidlo je vyviazané samostatne a nezávisle na ostatných

 

Sústava ako aj jednotlivé LE môžu okrem energetického prínosu prispieť aj k rozvoju turistického ruchu v ramenných sústavách Dunaja na slovenskej aj maďarskej strane. Ponúkajú sa netušené dobrodružstvá divokej a nespútanej suchozemskej aj vodnej prírody kúsok od Bratislavy v CHKO Dunajské Luhy – organizované rybárčenie, cykloturistika, poľovníctvo, foto-safari, potápanie, rafting, vodáctvo, jachting, windsurfing a mnohé iné aktivity.

 

Celý článek je otištěn v čísle 1/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Martin Gálik

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *