Kategorie:
Biomasa
Štítky:

Kvalita dřevěného uhlí

V současné době je populární zahradní grilování a připravování různých pokrmů na barbecue. Pro grilování se jako palivo obvykle používá buď dřevěné uhlí, nebo brikety připravované z dřevěného uhlí. Jak se v šíři těchto výrobků orientovat a vybrat ten, jenž nezkazí připravované jídlo ani neohrozí zdraví člověka?

Ke grilování se převážně používají dva výrobky: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí. Jak se vyrábí a jaký je mezi nimi rozdíl?

– Dřevěné uhlí vzniká karbonizací, tj. zahříváním dřeva na vysokou teplotu bez přístupu vzduchu. V minulosti se tato činnost prováděla v milířích, dnes se dřevěné uhlí připravuje v kovových karbonizérech (ocelových karbonizačních pecích pod speciálním dohledem) nebo řízeným procesem v retortách. Ovšem chalupáři si umí připravit dřevěné uhlí i sami.

– Brikety z dřevěného uhlí se vyrábí lisováním drceného dřevěného uhlí a spojení pojivem do standardizovaných tvarů. Pojivo má být na bázi zdraví neškodných surovin používaných v potravinářském průmyslu, např. měl by se používat potravinářský škrob, ale výjimkou nejsou ani jiná pojiva. Dalo by se říci, že se brikety v podstatě vyrábějí z odpadu při výrobě dřevěného uhlí. Od toho se také odvíjí jejich vlastnosti.

Parametry dřevěného uhlí a briket z dřevěného uhlí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1860-2 (06 1207) Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně – Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně – Požadavky a zkušební metody (2005), která popisuje nejen požadované fyzikálně-chemické vlastnosti, ale i zkušební metody těchto vlastností a požadavky na značení těchto výrobků, včetně vyžadovaných informací o používání. Tyto požadavky je nezbytné dodržovat a uvádět na obalech.

Výsledná kvalita dřevěného uhlí i briket z dřevěného uhlí se kontroluje v laboratořích a o výsledcích laboratorních rozborů jsou zákazníci informováni prostřednictvím různých dokumentů o kvalitě, např. certifikátů nebo osvědčení či atestů. Informace o kvalitě jsou pak také uváděny na obalech, nejčastěji odkazem na evropskou normu EN 1860-2. Tyto obaly musí být koncipovány tak, aby během skladování chránily výrobek před vlhkostí a před absorpcí aromatických a těkavých látek.*

Celý článek vyšel v časopise Alternativní energie č. 4/2014.

Autorka: RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech, s. r. o., Laboratoře a zkušebny Brno

Obrázek: Dřevěné uhlí by nemělo ohrožovat zdraví grilujících. Foto archiv/Rayon de culture

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *