Koho volit?

Noví krajští zastupitelé již zahájili vyjednávání o povolebních koalicích. Ty pak budou čtyři roky rozhodovat o regionálních záležitostech, včetně energetiky. A když nenaplní očekávání voličů? Pak se opět objeví tradiční otázka: koho příště zvolit?

Volby do krajských a místních zastupitelství jsou v jistém směru důležitější, než

do parlamentu či senátu. Na celostátní úrovni se sice schvalují zákony a státní koncepce, ale rozpracování do generelů a regionálních studií je záležitostí krajů. Týká se to samozřejmě i obnovitelných zdrojů energie. Někde jim politici a úředníci fandí více, jinde méně. Téměř v klatbě se tak v některých krajích ocitli zájemci o stavbu větrných elektráren, zatímco k investorům do solárních parků na zemědělské půdě byli krajští plánovači vstřícní až příliš.

Zásadní diskuze se nyní vede o konečných verzích státní energetické koncepce a státní surovinové politiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu v obou dokumentech prosazuje až příliš velkou úlohu jaderné a uhelné energetice. Před úřadem vlády proti tomu v polovině září protestovalo téměř dvě stovky občanů z ekologických organizací a obcí ohrožených plány ministra průmyslu Kuby. Nesouhlasí s bouráním obcí v Podkrušnohoří, otevřením nových uranových dolů či státními dotacemi pro elektřinu z nových jaderných elektráren.

Ekologické organizace žádají vládu, aby uložila ministru Kubovi přepracování návrhu obou koncepcí, a požadují, aby energetická koncepce byla přizpůsobena udržitelnému scénáři rozvoje české energetiky, rozpracované například ve studiích Chytrá energie a Energetická [r]evoluce.

Za dva roky však budou volby celostátní, a kdo nechce být případně zase zklamán, měl by už nyní sledovat počínání nových zástupců politických stran i opozice na radnicích. Kraje by totiž měly podporovat snižování spotřeby, energeticky efektivní technologie či využívání obnovitelných zdrojů energie a mít i podpůrné programy na způsob Zelené úsporám. A jak ukazují příklady z Rakouska, Německa i dalších zemí, energetickou bezpečnost lze nejlépe zajistit zejména proměnou obcí i celých oblastí v energeticky soběstačné regiony. To je příležitost i pro naše krajské reprezentace. Takže – mají něco takového politické strany v programu? Plní své předvolební sliby? Nebo vycházejí více vstříc jaderné a uhelné lobby? Podle toho je třeba se v příštích volbách orientovat.

Jiří Trnavský 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *