Klimatická koalice chce diskutovat

Platforma nevládních ekologických organizací Klimatická koalice přijímá nabídku premiéra Andreje Babiše k diskusi o české klimatické politice. S premiérem a odpovědnými resortními ministry jsou její zástupkyně a zástupci připraveni jednat, cílem však musí být dostat českou ekonomiku a energetiku do souladu s Pařížskou dohodou o omezení emisí skleníkových plynů.

Premiér Andrej Babiš spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem veřejně představil, s čím Česko odjíždí na konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu v Madridu (COP25), stejně jako později na Evropskou radu do Bruselu.

Během tiskové konference mimo jiné znovu zdůvodňoval zdrženlivý přístup vlády ČR k cíli Evropské unie dosáhnout uhlíkové neutrality do poloviny 21. století. Svá tvrzení vládní představitelé opřeli o prezentaci, která Česko vyobrazuje jako takřka premianta klimatické politiky, který plní své závazky vyplývající z Pařížské dohody.

Platforma Klimatická koalice však při podrobnějším prostudování prezentovaných údajů našla znepokojivé množství zavádějících a neúplných informací. Vytvořila proto pro média a veřejnost alternativní prezentaci, která uvádí fakta o českém snižování emisí skleníkových plynů na pravou míru a představuje pravdivější obrázek skutečnosti.

– Jiří Dlouhý, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život, řekl: „Místo snahy o zachování stávajícího stavu by si tato vláda měla vzít příklad z českých vlád po sametové revoluci, které během 10 let dosáhly velmi výrazného snížení emisí většiny škodlivin, včetně 25% poklesu skleníkových plynů, a do ekologických opatření investovaly ročně 2,4 % HDP, tedy více, než předpokládá Německo či Velká Británie, že je nutné investovat do uhlíkové neutrality.”

– Michaela Pixová, koordinátorka Klimatické koalice, řekla: „Andrej Babiš svou volební kampaň postavil na slibu „lepších zítřků” a země, ve které budou i „naše děti” chtít žít. Místo dlouhodobějších vizí mu však jde jen o krátkodobé zisky. Česká vláda nejen neplní závazky z Pařížské dohody a na COP25 do Madridu jede s prázdnou, ale dokonce cíleně podkopává celoevropskou politiku usilující o udržitelnější budoucnost.”

– Petr Doubravský, student gymnázia a zakladatel Friday For Future ČR – hnutí středoškoláků stávkujících za klima, řekl: „Andreje Babiše a další politiky se snažíme už několik měsíců upozorňovat na nutnost řešení klimatické krize prostřednictvím našich akcí a veřejných prohlášení. Očividně na ně ale moc nereaguje. Jím představená opatření nám nedávají záruku snesitelné budoucnosti.”

– Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku, řekla: „Českou republiku již nyní klimatická krize stojí (v porovnání k HDP) nejvíce v Evropské unii. Naopak, přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku by nám přinesl i mnohé ekonomické benefity. Argument, že klimatická neutralita je pro nás příliš drahá, proto neříká celou pravdu.”

– Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl: „Premiér a ministři by měli přestat hledat argumenty pro co nejmenší snížení naši závislost na fosilních palivech a házet zodpovědnost na ostatní země. Jde přece o vzduch, který dýcháme a o naši energetiku, která zoufale potřebuje připravit na 21. století. To za nás opravdu USA ani Čína neudělají.”

– Edvard Sequens, energetický konzultant ve sdružení Calla, řekl: „Chceme se bavit o realistických řešeních, která může naše republika udělat v nedlouhém čase, který nám zbývá pro nutné snížení emisí, a o smysluplně zaměřených investicích do moderních technologií místo do jaderných chimér.”

– Jan Freidinger, Greenpeace, řekl: „Skvělé PR, sázení stromků, dešťovka, ukazování prstem na jiné a natažená dlaň směrem k evropským partnerům. To je česká klimatická politika v kostce. Na to, že řešíme největší problém lidstva a budoucnost našich dětí a dalších generací, je to žalostně málo.”

Red (Zdroj: Klimatická koalice, www.zmenaklimatu.cz)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *