Archiv pro rubriku: Vodní energie

Filtr

Dlouhé stráně pomohou při blackoutu

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně na Šumpersku jako obrovský akumulátor energie pomáhá stabilizovat českou elektrárenskou soustavu. Nyní díky jedenáctimilionové investici sehraje důležitou roli také v případě přerušení dodávek elektrické energie na rozsáhlém území – tzv. blackoutu. Dokonce na to získala speciální certifikaci.

Kategorie: Vodní energie

Vlnobití oceánu se mění v elektřinu

Výroba elektřiny z prakticky nevyčerpatelné energie mořských vln je zatím na počátku. Nicméně již existuje několik nadějných řešení. Jedním z nich je WaveRoller finské nadnárodní společnosti AW-Energy. Poměrně efektivně využívá energii mořských vln i v místech, kde jiné obnovitelné zdroje nemohou být uplatněny, například kvůli špatné dostupnosti. ...

Kategorie: Vodní energie

Energie z vody má u nás historii i budoucnost

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů (SPVEZ) od roku 1990 sdružuje naše provozovatele malých vodních elektráren a obhajuje jejich zájmy. Po dvouletém studiu a shromažďování podkladů vydal koncem roku 2018 publikaci, která kvalifikovaně, avšak populární formou seznamuje veřejnost s fenoménem MVE v naší zemi, historickými souvislostmi, aktuálním stavem a s...

Kategorie: Vodní energie

Mix čisté energie pod Duhovým mostem

Jihočeské město Bechyně se zhruba pěti tisíci obyvateli leží na soutoku řek Smutné a Lužnice. Vodácky a turisticky atraktivní lokalita se pyšní kromě jiného četnými historickými památkami, výrobou keramiky, lázeňstvím a národní kulturní památkou z roku 1928, unikátním obloukovým železobetonovým mostem zvaným Duha nebo také Duhový, určeným pro železniční i...

Kategorie: Vodní energie

Česká společnost staví vodní elektrárny po celém světě

Na české hydroenergetické scéně existuje několik společností, které průběžně staví vodní elektrárny po Evropě. Hydropol je jednou ze společností, jíž se navíc povedlo prorazit i v světovém měřítku. Mezi její současné aktivity patří projekty na zelené louce, rekonstrukce vodních elektráren, inženýring a development vodních elektráren.

Kategorie: Vodní energie

Elektrárna Želina spojuje technologie dvou století

Želinský meandr na řece Ohři u Kadaně ožil již na začátku 20. století stavebním ruchem, neboť právě zde nechalo město vybudovat malou vodní elektrárnu Želina. Zprovozněna byla 6. dubna 1908, přičemž v té době nikdo netušil, že její historie se bude psát i v 21. století, kdy se původní Francisovy...

Kategorie: Vodní energie

Ekonomická i ekologická akumulace

Při útlumu uhelných a jaderných elektráren s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů energie, především Slunce a větru, nastal problém s přenosem a akumulací jejich elektrického výkonu mimo špičku zatížení elektrizační sítě. Tento problém však mohou i v Česku do značné míry a levně vyřešit stávající vodní díla (přehrady, jezy a hráze...

Kategorie: Vodní energie

Migrační prostupnost vodních toků – 1

S vývojem společnosti se objevují i nové potřeby odběru povrchových vod – zejména energetika a průmysl, ale i zasněžování sjezdovek a další. Z hlediska života v korytě vodních toků se tyto faktory sčítají a v konečném důsledku znamenají velký tlak na vodní faunu i flóru. Ta se pak již...

Kategorie: Vodní energie

Evropská větrná energetika na moři

Sdružení WindEurope, dříve Evropská asociace pro větrnou energii (EWEA), sídlí v Bruselu. Má více než 600 aktivních členů (výrobci, dodavatelé komponent, provozovatelé, výzkumné instituce, finanční společnosti, pojišťovny atd.) ve více než 50 zemích. Sdružení také pravidelně poskytuje informace o vývoji evropské větrné energetiky.

Kategorie: Vodní energie

Turbínová jednotka pro nízké spády

V České republice a ve střední Evropě obecně je již poměrně málo energeticky nevyužitých lokalit, na kterých lze ekonomicky výhodně vybudovat a provozovat malé vodní elektrárny klasického typu. Proto se zájem posouvá k nižším spádům, jejichž ekonomická efektivita je kritická. Z tohoto důvodu je potřeba nalézt technicky vhodná řešení, která...

Kategorie: Vodní energie