Archiv pro rubriku: Vodní energie

Filtr

Meliorace a závlahy v souvislostech

V přírodě se střídají suché roky s mokrými. V předešlých pěti letech jsme si zvykli na sucho, ale poslední rok překvapil nezvykle vysokým množstvím srážek. Zemědělci tedy musejí brát v úvahu obě možnosti. Při nedostatku vláhy je třeba zavlažovat a v případě nadbytku zase odvodňovat. Meliorace a závlahy se ale...

Kategorie: Vodní energie

Sucho z pohledu terénního hydrogeologa

Rozhodně nezpochybňuji celosvětové klimatické jevy, jako například vzestup teploty, tání ledovců a podobně. Rád bych se ale zaměřil na způsob prezentace sucha v České republice. Podle mne jsou informace o suchu mnohdy nadhodnocené, málo akceptují přirozený chod klimatu a uvádějí zkreslená data o podzemních vodách. Projevy „sucha“ přitom často způsobují...

Kategorie: Vodní energie

Projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

V posledních dvou letech se opět rozvířila debata ohledně dokončení více než stoletého projektu vodní cesty Dunaj-Odra-Labe spojující tři moře – Baltské, Severní a Černé. Názor odborníků na smysl projektu se různí, ale základní otázka zní: Bude koridor jako celek přínosem pro udržitelný rozvoj České republiky? Zastánci projektu jsou přesvědčeni,...

Kategorie: Vodní energie

Uhelná elektrárna využívá i energii vody

Nejen z uhlí, ale i z vody již vyrábí Elektrárna Ledvice elektrickou energii. Zatímco v prvním případě jde vyrobená elektřina hlavně do přenosové soustavy, ve druhém slouží pouze k potřebě elektrárny. Konkrétně je s její pomocí nasvícen areál čistírny odpadních vod, kde jsou v retenčních nádržích, jimiž se vrací do...

Kategorie: Vodní energie

Kdo to v poušti zmizel – a co ztratil

Před šesti tisíci lety byla poušť Sahara savanou. Rozkládala se tu jezera a hospodařil člověk, který vyryl svědectví do skal. Možná právě on poprvé ochočil krávu. Proč se travnatá oblast postupně změnila v poušť? Důvodem byla především globální změna podnebí vyvolaná výkyvem zemské oběžné dráhy. Území bylo vystaveno silnějšímu slunečnímu...

Kategorie: Vodní energie

Situace je kritická, musíme zadržet vodu

Ministr životního prostředí Richard Brabec na tiskové konferenci koncem dubna informoval, že sucho se v Česku stále prohlubuje a po další mírné zimě je situace téměř kritická. Podle ministra je do budoucna důležitý hlavně proces adaptace. Součástí adaptace je nejen udržení srážkové vody v krajině, ale i výstavba nových vodovodů...

Kategorie: Vodní energie

Se suchem v krajině musíme počítat

Využití energie vody k výrobě elektřiny je logicky podmíněno dostatečným průtokem v korytech řek. Průtok je do značné míry závislý na celkových hydrogeologických poměrech v krajině. A zde zase záleží hlavně na stavu lesů a zemědělské půdy. Nejen vodohospodáři a ekologové však varují, že zejména naše zemědělská půda na tom...

Kategorie: Vodní energie

Malé vodné elektrárne na území Slovenska

Slovensko je od 60. rokov 20. storočia prakticky plne elektrifikované. Inštalovaný výkon Slovenskej republiky v roku 2018 bol 7728 MW. Využívaná kapacita však bola približne 3500 MW. Celková výroba elektriny na Slovensku v roku 2018 dosiahla 27,15 TWh a ďalších 3,8 TWh pokrýval čistý import. Keďže Slovensko nemá dostatočné domáce...

Kategorie: Vodní energie

Dlouhé stráně pomohou při blackoutu

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně na Šumpersku jako obrovský akumulátor energie pomáhá stabilizovat českou elektrárenskou soustavu. Nyní díky jedenáctimilionové investici sehraje důležitou roli také v případě přerušení dodávek elektrické energie na rozsáhlém území – tzv. blackoutu. Dokonce na to získala speciální certifikaci.

Kategorie: Vodní energie

Vlnobití oceánu se mění v elektřinu

Výroba elektřiny z prakticky nevyčerpatelné energie mořských vln je zatím na počátku. Nicméně již existuje několik nadějných řešení. Jedním z nich je WaveRoller finské nadnárodní společnosti AW-Energy. Poměrně efektivně využívá energii mořských vln i v místech, kde jiné obnovitelné zdroje nemohou být uplatněny, například kvůli špatné dostupnosti. ...

Kategorie: Vodní energie