Archiv pro rubriku: Větrná energie

Filtr

Jak se vyrábí „větrný plyn“ a proč je důležitý

Obnovitelné zdroje jsou zřejmě jedinou nadějí proti globálnímu oteplení, ale jejich produkce elektřiny a tepla je nestabilní. Proto k sobě potřebují vhodný tandem, neboli úschovnu energie pro období poklesu nebo přerušení jejich výkonu. U vodní energie to je například vodní nádrž, u fotofoltaiky bateriové úložiště, u fototermiky akumulace tepla do...

Kategorie: Větrná energie

Příčinou stagnace je nepodpora státu

Přírůstek větrných elektráren v Evropě se loni kvůli pandemii propadl o 19 % oproti očekáváním, uvedl ve své čerstvé zprávě WindEurope. V Česku se po letech téměř stagnace nové větrné elektrárny propadly na samé dno, nebyla postavena ani jedna. Důvodem ale není pandemie, ale nekoncepční a přehlíživý přístup státu. Česká...

Kategorie: Větrná energie

Inovační technologie pomůže při recyklaci

Při likvidaci větrných elektráren je hlavní problém s listy rotoru. Zatím je nelze dobře recyklovat, takže se obvykle sešrotují a odvezou na skládku. Jenže například v USA má být v příštích letech vyřazeno více než 8000 listů. Se zvyšováním počtu větrných elektráren toto číslo globálně narůstá. Firmy i vědci proto...

Kategorie: Větrná energie

Efektivita malých větrných elektráren

V souvislosti s koncepcí lokálního zásobování čistou energií a soběstačností budov se opět zvyšuje zájem o malé větrné elektrárny (VtE). Největší přínos má využití VtE na střeše budov, na menších farmách či na odlehlých lokalitách bez možnosti odběru elektřiny. A to ideálně v kombinaci se solárními zdroji. Efektivita výroby elektřiny...

Kategorie: Větrná energie

Třetina elektřiny v Česku může být z větru

Tuzemské větrné elektrárny mohou v roce 2040 reálně pokrýt téměř třetinu dnešní spotřeby elektřiny v Česku, a to i po zohlednění všech omezení a praktických těžkostí spojených s jejich výstavbou a provozem. Vyplývá to z nedávno zveřejněné studie připravené Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR pro Českou společnost pro větrnou...

Kategorie: Větrná energie

Globální atlas mapuje potenciál větru

Globální větrný atlas (Global Wind Atlas – GWA) je volně přístupná webová aplikace, vyvinutá s cílem pomoci politikům, plánovačům a investorům identifikovat oblasti s velkým větrným potenciálem pro výrobu elektřiny prakticky kdekoli na světě a provést předběžné výpočty. Globální větrný atlas současně uživatelům odpovídá na online dotazy a poskytuje datové...

Kategorie: Větrná energie

Nejvyšší elektrárna se vznáší nad Aljaškou

Stožáry větrných elektráren stále rostou, aby turbíny dosáhly na silnější vítr. Jedna malá turbína se však i bez stožáru točí vysoko nad většinou z nich. Společnost Altaeros Energies již několik let provozuje na Aljašce „vzdušnou“ větrnou elektrárnu, aby do tamní zapadlé komunity přinesla dostupnější energii. Ve své době šlo o...

Kategorie: Větrná energie

Větrné elektrárny v Evropě v roce 2019

Sdružení CEO WindEurope zveřejnilo výroční statistiku o větrné energetice v Evropě za rok 2019. Z údajů vyplývá, že v Evropě loni přibyly větrné elektrárny o výkonu 15 temelínských bloků. Pokrývají tak asi 15 % evropské spotřeby elektřiny, zatímco v ČR méně než 1 %. Česko se na úroveň využívání větrných...

Kategorie: Větrná energie

Banka a financování větrných elektráren

Komerční banka jako jedna z nejvýznamnějších bank na českém finančním trhu má podíl také na financování sektoru energetiky. Zabývá se i projekty větrných elektráren. Jejich výstavba se ale v Česku v současnosti prakticky zastavila. Jedním z důvodů může být, že jsou z hlediska přípravy a financování poměrně specifické.

Kategorie: Větrná energie

Větrná energetika je pilířem dekarbonizace

Sdružení WindEurope se sídlem v Bruselu, dříve Evropské sdružení pro větrnou energii (EWEA), podporuje využívání větrné energie (nejen) v celé Evropě. Má přes 600 členů ve více než 50 zemích. Patří k nim zejména globální výrobci větrných parků, ale i menší regionální společnosti, dodavatelé komponent, výzkumné ústavy, výrobci a distributoři...

Kategorie: Větrná energie