Archiv pro rubriku: Souvislosti

Filtr

Porovnání Národních akčních plánů

Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) porovnala návrhy Národních akčních plánů států V4, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska a dále Německa, Nizozemska a Litvy. Přístup vybraných států se významně liší jak ve ztotožnění se s cíli, tak v míře rozpracování a konkrétnosti opatření. Český klimatický plán počítá se zvýšením podílu...

Kategorie: Souvislosti

Elektrárna Počerady změnila majitele

Společnost ČEZ ani do konce roku 2019 nevyužila možnosti odstoupit od smlouvy na prodej největší české uhelné elektrárny Počerady společnosti Sev.en Energy, kterou vlastní finančník Pavel Tykač. Znamená to, že elektrárna přejde do rukou tohoto podnikatele, ale až 2. ledna 2024. Do té doby musí nový vlastník splnit určité další...

Kategorie: Souvislosti

4. Průmyslová (r)evoluce – 1

Technický svět se stává autonomní sférou, která má zpětnou vazbu a vliv na své tvůrce, podílí se na utváření jejich cílů, nároků, požadavků a hodnot, vyvíjí se vlastním životem a tedy má i své vlastní osudy. Výsledkem lidského snažení dosáhnout vyšších stupňů poznání jsou průmyslové revoluce, které mění i stávající...

Kategorie: Souvislosti

Evropská unie bude uhlíkově neutrální

Náročné jednání Evropské rady skončilo dohodou 27 členských států EU na cíli dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Dohodu na tomto cíli podpořilo i Česko, které ji dosud blokovalo. Předseda vlády Andrej Babiš však tento postoj nakonec změnil. Jedinou členskou zemí, která se zatím k cíli nepřihlásila, je Polsko. To...

Kategorie: Souvislosti

Pokrytí spotřeby vyžaduje nové zdroje

Velkých zdrojů elektrické energie v ČR ubývá. Aby bylo zajištěno pokrytí spotřeby elektrické energie, musí se postavit nové. Podle nejnovější studie, kterou zpracovala společnost ČEPS, by totiž spotřebu nepokryl ani dovoz elektřiny ze zahraničí. Jaké jsou další souvislosti a s jakými scénáři se uvažuje? ...

Kategorie: Souvislosti

Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě

Radek Beneš je nezávislý IT (ICT) specialista na volné noze, konzultant, softwarový inženýr, soudní znalec v oborech Kriminalistika (bezpečnost a ochrana dat, počítačová kriminalita), Kybernetika (technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů a ochrana dat). O tom, jak nahlíží bezpečnost dat veřejné správy se dozvíte z rozhovoru s Kateřinou Krajňák...

Kategorie: Souvislosti

Obnovitelné zdroje naši ekonomiku nezatíží

Navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v ČR na více než 23 % v roce 2030 lze dosáhnout bez dodatečného zatížení veřejných zdrojů. Navíc to pomůže modernizaci energetického sektoru a podpoří českou ekonomiku. Vyplývá to ze studie Deloitte Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030, kterou zástupci Deloitte společně se Svazem moderní...

Kategorie: Souvislosti

Plán snižování emisí je nekonkrétní

Návrh aktualizace Národního programu snižování emisí, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí a předložilo k připomínkování, je podle organizace Hnutí Duha málo konkrétní. Neobsahuje například popis pokračování kotlíkových dotací, zvýšení energetické daně z uhlí, omezení výjimek z emisních limitů pro uhelné elektrárny ani další řešení. Dokument se, vedle podrobné analýzy výchozího...

Kategorie: Souvislosti

Mysleme i na konkurenceschopnost

Podle vyjádření Evropské komise musí Česko do roku 2030 navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2030 minimálně na 23 procent. Česko doposud počítalo pouze s nárůstem 20,8 procenta. Svaz průmyslu a dopravy ČR však upozorňuje, že je třeba postupovat v tomto případě maximálně racionálně a myslet při navyšování...

Kategorie: Souvislosti

Ekologická soutěž spěje do finále

Ekologická soutěž E.ON Energy Globe každý rok sbírá a oceňuje zajímavé projekty, které přispívají k ochraně přírody. Například v kategorii Firma letos porota nominovala do užšího finále dva projekty. Prvním je unikátní technologie úpravy bioplynu z čistírenských kalů na biometan, jenž následně slouží jako palivo pro vozidla městské hromadné dopravy....

Kategorie: Souvislosti