Archiv pro rubriku: Souvislosti

Filtr

USA chtějí snížit emise, ale stačit to nebude

Americký prezident Joe Biden oznámil na dubnovém virtuálním klimatickém summitu záměr snížit emise skleníkových plynů USA do roku 2030 o 50 až 52 % oproti roku 2005. Podle ekologů jde o pozitivní obrat oproti administrativě Donalda Trumpa, ale k zabránění globálního oteplení o více než 1,5 °C to pravděpodobně stačit...

Kategorie: Souvislosti

Část klientů bude používat zastaralé kotle?

Topenářská firma Kačírek – topení, s. r. o., provedla v roce 2020 unikátní průzkum. Topenáři vybrali 150 klientů, kteří objektivně splňovali podmínky pro čerpání kotlíkové dotace. Jen 22 % klientů by nakonec dotaci využilo a kotel skutečně vyměnili. Více než čtvrtina pochybovala o tom, že zákaz kotlů 1. a 2....

Kategorie: Souvislosti

Nanotechnologie pro akumulaci i stavbu

Nanotechnologie využívá materiály, které mají alespoň v jednom rozměru velikosti přibližně 1–100 nanometru (nm), což je tisícina tloušťky lidského vlasu. Nanotechnologie jsou také oborem vysoce multidisciplinárním – zahrnují oblasti chemie, fyziky pevných látek, molekulární biologie a další. Nanotechnologiemi se (kromě jiného) zabývá i Jan Procházka, vědec a podnikatel, veřejnosti známý...

Kategorie: Souvislosti

Elektrárna Počerady má mít stále výjimku

Elektrárna Počerady vlastníka Pavla Tykače má mít podle nejnovějšího rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje výjimku z nového celoevropského limitu na ochranu zdraví před nebezpečnou rtutí. Ať do poloviny roku 2025 by mohla vypouštět čtyřikrát více této látky, než limit stanovuje. Krajští úředníci zamítli i připomínky České inspekce životního prostředí, které...

Kategorie: Souvislosti

Příklady dobré praxe nám ukazují cestu

Energetická společenství jsou definována jednak v evropské směrnici o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001, která stanoví rámec pro "společenství v oblasti energie z obnovitelných zdrojů" a dále v revidované směrnici o vnitřním trhu s elektřinou (EU) 2019/944, která zavádí nové úlohy a povinnosti pro "občanská energetická společenství". V Česku zatím...

Kategorie: Souvislosti

Strategie pro přizpůsobení změně klimatu

Evropská komise koncem letošního února přijala novou strategii EU pro přizpůsobení změně klimatu, ve které vytyčuje postup přípravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Podstatou strategie je předpoklad, že i když EU dělá maximum pro to, aby v Evropě i zbytku světa změnu klimatu zmírnila, musí se připravit, aby nevyhnutelným následkům...

Kategorie: Souvislosti

Rakousko chce vyrábět elektřinu jen z OZE

Rakouská vláda schválila návrh zákona o obnovitelných zdrojích energie, který vytvoří právní a finanční impuls pro přechod na 100% elektřinu pouze ze slunce, větru, vody a biomasy. Do rozšíření obnovitelných zdrojů bude každý rok investována jedna miliarda EUR. Nyní bude návrh zákona schvalovat parlament. ...

Kategorie: Souvislosti

Studenti demonstrují online za klima

Studentky a studenti ani po dvou letech od první středoškolské stávky za klima neustávají ve svém boji za rychlé a spravedlivé řešení klimatické krize. V pátek 19. 3. hnutí Fridays for Future pořádalo v rámci stávky dvanáctihodinový stream. Připojili se tak k vrstevníkům protestujícím po celém světě pod heslem #NoMoreEmptyPromises,...

Kategorie: Souvislosti

Společenství pro levnou a čistou energii

O snaze modernizovat českou energetiku se v poslední době mluví čím dál tím více, aktuálně například ve spojitosti s Modernizačním fondem, který na projekty z obnovitelných zdrojů a transformaci energetiky postupně do roku 2030 přinese přibližně 180 miliard korun. Jedním z jeho programů je i Komunitní energetika. Podle většiny odborníků...

Kategorie: Souvislosti

Situace a rozvoj komunitní energetiky

Uplatnění komunitní energie v Česku postupně roste. Až donedávna to bylo zejména díky využití příkladů dobré praxe v zemích západní Evropy a důrazu Evropské komise na aktivní zapojení spotřebitelů energie do výroby či akumulace čisté energie. S narůstajícím počtem tuzemských projektů však získává komunitní energetika své místo i v rámci...

Kategorie: Souvislosti