Archiv pro rubriku: Souvislosti

Filtr

Komise zahájila konzultaci

Evropská komise navzdory koronavirové krizi oficiálně zahájila veřejnou konzultaci ohledně budoucí podoby klimatické politiky. Do 23. června se v ní zájmové skupiny a občané mohou vyjádřit k tomu, o kolik procent by měla EU do roku 2030 snížit emise oxidů uhlíku proti hodnotám z roku 1990.

Kategorie: Souvislosti

Biouhel prospívá půdě i ovzduší

Biouhel (z anglického biochar) je uměle karbonizovaná biomasa, určená pro zpětnou aplikaci do zemědělské půdy. Biouhel zlepšuje půdní vlastnosti, prospívá plodinám a představuje také způsob uložení uhlíku, zachyceného fotosyntézou z ovzduší. Zemědělci však biouhel příliš nevyužívají. Hlavním důvodem je, že se těžko ekonomicky hodnotí efekty, které jim (a půdě) přinese....

Kategorie: Souvislosti

Hodina Země: Není na co čekat

Hodina Země, největší celosvětový happening na ochranu klimatu, se koná v sobotu 28. března 2020. Ve 20.30 hodin obce na hodinu vypnou svá veřejná osvětlení a nasvětlení významných pamětihodností a lidé zhasnou světla ve svých domácnostech. Účastníci tak dají i letos symbolicky najevo svou podporu ochraně životního prostředí a připomenou...

Kategorie: Souvislosti

Návrh klimatického zákona je vnímán různě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila návrh klimatického zákona, který stanovuje závazný právní rámec pro dosažení uhlíkové neutrality Evropské unie do roku 2050. Od roku 2030 také posiluje pravomoc Evropské komise nastavovat cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Svaz moderní energetiky vidí v postupné dekarbonizaci obrovskou příležitost pro...

Kategorie: Souvislosti

Moderní technologie 4. průmyslové (r)evoluce

Technický svět se stává autonomní sférou, která má zpětnou vazbu a vliv na své tvůrce, podílí se na utváření jejich cílů, nároků, požadavků a hodnot, vyvíjí se vlastním životem a tedy má i své vlastní osudy. Výsledkem lidského snažení a poznání jsou průmyslové revoluce, které mění i stávající pracovní a...

Kategorie: Souvislosti

Nový program podpory pro startupy

České startupy v oblasti energetiky, dopravy a zdravotnictví mají nyní příležitost získat informace a přístup k finančním zdrojům, které z nich mohou udělat technologické lídry. Nově otevřený program Primer je naučí jednat s případnými investory, ukáže fungující marketing či další dovednosti potřebné pro úspěšné řízení firmy. Účast v programu je...

Kategorie: Souvislosti

Změny klimatu ovlivňují energetiku

Nedávno zveřejněná data Českého hydrometeorologického ústavu ukazují, že teploty naměřené v loňském roce na stanicích v ČR byly vloni v průměru o 2 stupně vyšší než dlouhodobé průměry z let 1961–1990. Naopak loňský úhrn srážek na území ČR dosáhl jen 94 % normálu. Vysoké teploty spojené s nedostatkem vody neovlivnily...

Kategorie: Souvislosti

Porovnání Národních akčních plánů

Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) porovnala návrhy Národních akčních plánů států V4, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska a dále Německa, Nizozemska a Litvy. Přístup vybraných států se významně liší jak ve ztotožnění se s cíli, tak v míře rozpracování a konkrétnosti opatření. Český klimatický plán počítá se zvýšením podílu...

Kategorie: Souvislosti

Elektrárna Počerady změnila majitele

Společnost ČEZ ani do konce roku 2019 nevyužila možnosti odstoupit od smlouvy na prodej největší české uhelné elektrárny Počerady společnosti Sev.en Energy, kterou vlastní finančník Pavel Tykač. Znamená to, že elektrárna přejde do rukou tohoto podnikatele, ale až 2. ledna 2024. Do té doby musí nový vlastník splnit určité další...

Kategorie: Souvislosti

Technologie 4. Průmyslové (r)evoluce

Technický svět se stává autonomní sférou, která má zpětnou vazbu a vliv na své tvůrce, podílí se na utváření jejich cílů, nároků, požadavků a hodnot, vyvíjí se vlastním životem a tedy má i své vlastní osudy. Výsledkem lidského snažení dosáhnout vyšších stupňů poznání jsou průmyslové revoluce, které mění i stávající...

Kategorie: Souvislosti