Archiv pro rubriku: Souvislosti

Filtr

Návrh Komise na čistší EU je pro nás šancí

Zvýšení klimatické ambice Evropské unie bylo hlavním a nejočekávanějším bodem včerejšího proslovu prezidentky von der Leynové (viz zpráva ze dne 17/9). Bohužel očekávané bylo rovněž jeho odmítnutí ze strany českého premiéra i ministra průmyslu a obchodu. Komentář k tomu poskytl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. ...

Kategorie: Souvislosti

Evropská komise navrhuje zvýšit klimatický cíl

Evropská komise prostřednictvím projevu své předsedkyně Ursuly von der Leyen představila návrh, aby Evropská unie do roku 2030 snížila emise skleníkových plynů o alespoň 55 % oproti roku 1990. Vyjádřila tak podporu méně ambicióznímu snižování emisí skleníkových plynů než výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, který minulý týden podpořil snížení...

Kategorie: Souvislosti

Lidé v obcích chtějí obnovitelné zdroje

Na tiskové konferenci před Poslaneckou sněmovnou oznámili zástupci Hnutí DUHA a zástupci obcí své požadavky na změny návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie, který aktuálně vstupuje do poslaneckého projednávání. Je dobře, že návrh umožní výstavbu větrných turbín, jak ekologické organizace a řada obcí žádaly, ale novela prozatím ignoruje možnosti...

Kategorie: Souvislosti

Emise je třeba snížit neprodleně

Evropská unie musí brzy rozhodnout, o kolik sníží emise skleníkových plynů do roku 2030. Německá studie přitom varuje: Snižte emise co nejdříve, odklad se nevyplatí. Stávající cíle už totiž nestačí k tomu, aby EU splnila své závazky vyplývající z Pařížské klimatické dohody. Snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do...

Kategorie: Souvislosti

Rekultivace po těžbě mění ráz krajiny

Severní Čechy v současnosti charakterizuje i devastace krajiny kvůli těžbě hnědého uhlí. Zmizely nejen celé vesnice, ale i rozsáhlé území s kvalitní zemědělskou půdou a těžbě musely ustoupit produkční ovocné sady. V současnosti je však již prakticky rozhodnuto, že těžba uhlí zde bude postupně ukončena. A zdevastovanou krajinu bude třeba...

Kategorie: Souvislosti

Strach o budoucnost kvůli klimatu

Češi se důsledků změny klimatu poměrně obávají. Ukázal to průzkum pro český energetický startup bezDodavatele. Obavu o budoucnost svoji nebo svých dětí vyslovilo 56 % mužů a téměř 76 % žen. Přitom jen necelá dvě procenta respondentů odmítají, že by na změnu klimatu měla dopad lidská činnost. Finančně přispívat na...

Kategorie: Souvislosti

Fosilním zdrojům konkurují i baterie

Podle analýzy společnosti BloombergNEF jsou pro nejméně dvě třetiny světové populace nejlevnějšími zdroji energie sluneční a větrné elektrárny nové generace. Tyto dvě třetiny populace navíc žijí v lokalitách, které tvoří 71 % hrubého globálního domácího produktu a zajišťují 85 % výroby energie. Současně roste efektivita bateriových systémů pro stabilizace distribuční...

Kategorie: Souvislosti

Návrh státní politiky životního prostředí

Veřejnost se může do 26. července 2020 vyjádřit k návrhu nové Státní politiky životního prostředí. Ta je koncipována pro roky 2020 až 2030, s výhledem do roku 2050. Přípravu návrhu ministerstvo zahájilo v roce 2019. Jde o vrcholový strategický dokument, který stanovuje směřování a hlavní cíle pro další dekádu v...

Kategorie: Souvislosti

Klimatická krize má humanitární dopady

Klimatická koalice uspořádala, společně s organizacemi Člověk v tísni, Charita ČR a České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), tiskový seminář, kterým chce upozornit na souvislosti humanitárních dopadů extrémního počasí s emisemi skleníkových plynů, na jejichž vypouštění se Česko podílí již od počátku průmyslové revoluce.

Kategorie: Souvislosti

Zemědělské dotace musí řešit i krajinu

Evropská i česká krajina čelí stále intenzivnějším dopadům klimatické změny v podobě vyšších teplot, extrémů počasí, usychání lesů nebo poklesu biodiverzity. Bez výrazné proměny hospodaření je ohrožena nejen příroda, ale i dlouhodobá ekonomická udržitelnost našeho zemědělství a lesnictví. Významnou roli zde má i naše dotační politika.

Kategorie: Souvislosti