Archiv pro rubriku: Sluneční energie

Filtr

Solární asociace kritizuje vyjádření ministra

Podle zástupců Solární asociace míří výroky ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka po nedávném jednání s prezidentem v Lánech o možném snížení podpory obnovitelným zdrojům hlavně na jediný cíl – solární elektrárny. Stále ještě probíhající tzv. kontroly překompenzace OZE by měly mít, podle názoru MPO, jednoznačný výsledek: „překompenzované“ jsou především...

Kategorie: Sluneční energie

Česká fotovoltaika zvýšila výkon

Během uplynulého roku se zvýšil počet instalovaných solárních elektráren o 25,14 megawattu, jde tedy o více než dvojnásobek oproti roku 2018. Ve srovnání s tempem okolních zemí ale Česko zaostává a k naplnění svého klimatického závazku potřebuje tempo výstavby mnohonásobně zintenzivnit.

Kategorie: Sluneční energie

Moje zkušenosti se střešní solární elektrárnou

Na podzim roku 2018 jsem na rodinném domě zprovoznil malou střešní fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Návrh a instalaci jsem popsal v časopise Praktik číslo 10/2018. Čtenářům jsem slíbil, že zhruba po jednom roce provedu určité zhodnocení provozu elektrárny a podělím se o poznatky a zkušenosti. To jsem učinil (Praktik 12/2019) a...

Kategorie: Sluneční energie

Ministr ocenil práci výzkumného centra

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zavítal do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, odkud vědci vypraví na cestu do Dubaje systém na výrobu vody ze vzduchu S.A.W.E.R., který se stane jádrem českého národního pavilonu na světové výstavě EXPO 2020.

Kategorie: Sluneční energie

Modifikovaná diskontovaná doba návratnosti

Slovenský trh s fotovoltickými (FV) inštaláciami je veľmi rôznorodý. Existuje mnoho typov FV panelov, striedačov a iných komponentov potrebných pre zriadenie FV elektrárne pre rodinné domy. Taktiež, aj zriaďovacie spoločnosti často vo svojich ponukách ponúkajú unifikované „sety“ a uvádzajú veľmi zjednodušené a často krát nepresné údaje o výrobe elektriny z...

Kategorie: Sluneční energie

Volba systému podle způsobu využití

V některých médiích jsou často porovnávány fotovoltaické a fototermické technologie. Přitom může dojít k manipulaci informacemi v neprospěch jednoho nebo druhého systému. Československá společnost pro sluneční energii proto na svých webových stránkách zveřejnila informace, které by měly laikovi objasnit výhody a nevýhody jednotlivých systémů, aniž by v porovnání byly zohledněny...

Kategorie: Sluneční energie

Hodnocení fotovoltaických systémů

Fotovoltaické systémy můžeme vyhodnocovat z hlediska technického, energetického, ekologického a ekonomického. Ekonomický aspekt je důležitý zejména u nově projektovaných instalací. V článku jsou popsány základní druhy zapojení střešních síťových fotovoltaických systémů, jejichž rozvoj podporuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Součástí analýzy je ekonomické vyhodnocení popisovaných řešení. ...

Kategorie: Sluneční energie

Střešní elektrárny: potenciál a rozvoj

V České republice by se měla výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v příští dekádě oproti dnešku zdvojnásobit. Jak k tomu mohou přispět střešní fotovoltaické elektrárny? Jaké jsou výhody a nevýhody různých střech a instalačních systémů? A jaká by měla být dotační podpora pro majitele elektráren?

Kategorie: Sluneční energie

Energetický systém budúcnosti

Trvalo udržateľná energia je relatívne nový pojem, ktorý zahŕňa spôsoby, akými sa v budúcnosti bude energia získavať a ako ju budeme používať. Tento pojem je v súčasnosti úzko spojený s ďalekosiahlou transformáciou celého energetického systému. V rámci transformácie energetického systému k trvalo udržateľnej energii sa očakávajú najväčšie zmeny v elektrizačnej...

Kategorie: Sluneční energie