Archiv pro rubriku: Sluneční energie

Filtr

Modifikovaná diskontovaná doba návratnosti

Slovenský trh s fotovoltickými (FV) inštaláciami je veľmi rôznorodý. Existuje mnoho typov FV panelov, striedačov a iných komponentov potrebných pre zriadenie FV elektrárne pre rodinné domy. Taktiež, aj zriaďovacie spoločnosti často vo svojich ponukách ponúkajú unifikované „sety“ a uvádzajú veľmi zjednodušené a často krát nepresné údaje o výrobe elektriny z...

Kategorie: Sluneční energie

Volba systému podle způsobu využití

V některých médiích jsou často porovnávány fotovoltaické a fototermické technologie. Přitom může dojít k manipulaci informacemi v neprospěch jednoho nebo druhého systému. Československá společnost pro sluneční energii proto na svých webových stránkách zveřejnila informace, které by měly laikovi objasnit výhody a nevýhody jednotlivých systémů, aniž by v porovnání byly zohledněny...

Kategorie: Sluneční energie

Hodnocení fotovoltaických systémů

Fotovoltaické systémy můžeme vyhodnocovat z hlediska technického, energetického, ekologického a ekonomického. Ekonomický aspekt je důležitý zejména u nově projektovaných instalací. V článku jsou popsány základní druhy zapojení střešních síťových fotovoltaických systémů, jejichž rozvoj podporuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Součástí analýzy je ekonomické vyhodnocení popisovaných řešení. ...

Kategorie: Sluneční energie

Střešní elektrárny: potenciál a rozvoj

V České republice by se měla výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v příští dekádě oproti dnešku zdvojnásobit. Jak k tomu mohou přispět střešní fotovoltaické elektrárny? Jaké jsou výhody a nevýhody různých střech a instalačních systémů? A jaká by měla být dotační podpora pro majitele elektráren?

Kategorie: Sluneční energie

Energetický systém budúcnosti

Trvalo udržateľná energia je relatívne nový pojem, ktorý zahŕňa spôsoby, akými sa v budúcnosti bude energia získavať a ako ju budeme používať. Tento pojem je v súčasnosti úzko spojený s ďalekosiahlou transformáciou celého energetického systému. V rámci transformácie energetického systému k trvalo udržateľnej energii sa očakávajú najväčšie zmeny v elektrizačnej...

Kategorie: Sluneční energie

Systém bude testován v poušti

Ze sídla Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Praha v Buštěhradu byl na cestu do Spojených arabských emirátů vypraven systém S.A.W.E.R. V reálných pouštních podmínkách tam zahájí zkušební výrobu vody ze vzduchu pomocí solární energie. ...

Kategorie: Sluneční energie

Rizika požáru střešních elektráren

Mohou střešní fotovoltaické elektrárny zvyšovat požární rizika domu? Vzhledem k jejich stále vyššímu počtu by mohly z pohledu požární ochrany skutečně představovat problém. Požární statistiky v Česku (a například i v Německu) však uvádějí, že situace není v tomto směru nijak dramatická. Na druhé straně není radno nebezpečí podceňovat. Pro...

Kategorie: Sluneční energie

Potenciál a budoucnost solární energetiky

Fotovoltaika má mezi obnovitelnými zdroji výlučné postavení. Je investičně přístupná – producentem elektřiny může být i malá domácnost, je škálová – smysl dávají zařízení o výkonu 4 kW i 40 MW a možnosti umístění a využitelnosti panelů jsou široké. Kromě toho dochází k neustálému zlepšování technologie a snižování ceny solárních...

Kategorie: Sluneční energie

Ostrovní systém splnil očekávání

Před dvěma lety mne na veletrhu Střechy Praha jako energetického poradce oslovil zajímavý klient. František si se svou partnerkou Evou po návratu z ciziny koupili na Sedlčansku venkovský domek na samotě a bez elektřiny. Několik let v něm topili dřevem, svítili baterkami a svíčkami a vodu nosili ze studny. Pak...

Kategorie: Sluneční energie