Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Jaderné elektrárny – někde příliš horko, jinde moc vody

Provozovatelům jaderných elektráren v různých částech světa dělá stále větší starost proměnlivost současného klimatu. Vysoké teploty nebo sucha již několikrát omezily výkon některých atomových zdrojů ve Spojených státech a ve Francii. V Evropě mohou záplavy, eroze a zvýšení hladiny moří ohrozit několik desítek jaderných elektráren.

Kategorie: Nezařazené

V koncepci je třeba vyvážit zdroje a požadovanou spotřebu

Na základě požadavku MPO ČR zpracovala společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. odborný názor (manažerský souhrn) na návrh Státní energetické koncepce. V souladu se zadáním se těžiště připomínek věnuje oblasti nakládání s energií, takže výroba energie je komentována pouze částečně, a to hlavně v oblastech, které...

Kategorie: Nezařazené

Využití tepla z bioplynové stanice pro sušení

Oblast využití tepla přímo navazuje na provoz bioplynových stanic. Při výrobě elektrické energie v BPS vzniká také obdobné množství energie tepelné, jejíž využití je nejen logické, ale může ještě výrazně zlepšit ekonomický přínos BPS pro zemědělský podnik. Optimální je využití tepla v dalších technologických zařízeních podniku.

Kategorie: Nezařazené

Zdrojů informací o OZE je dostatek

Nedílnou součástí Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně se již stalo téma BIOMASA a její energetické využití. Zájemci tak mohou ve dnech 27. - 30. června navštívit pavilon P brněnského výstaviště, kde najdou technologie a techniku pro transformaci a využití obnovitelných zdrojů energie v expozicích téměř třiceti...

Kategorie: Nezařazené

Marný boj s větrníky

Podle dobře informovaných zdrojů se současná vládní koalice, prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu, chystá „zatočit“ s celým oborem obnovitelných zdrojů energie. Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích, na kterém se údajně již shodla pracovní komise, složená i ze zástupců dalších úřadů a institucí včetně ministerstva financí, obsahuje pět zásadních opatření.

Kategorie: Nezařazené

Seminář o využití digestátu a popela

V každé bioplynové stanici či výtopně na biomasu jsou každoročně spotřebovány tisíce tun biomasy, které obsahují živiny v hodnotách miliónů korun. Pro ekonomiku provozovatele je důležité, aby tyto živiny dál co nejlépe využil. Inspiraci v tomto směru přinese seminář Správná praxe využití digestátu a popela z biomasy, konaný v Třebíčí...

Kategorie: Nezařazené

České pelety obstojí v konkurenci

Těsně před koncem roku 2012 získal Klastr českých výrobců pelet a kotlů na jejich spalování významné právo – udělovat v Česku evropskou licenci ENplus, která garantuje vysokou kvalitu dřevních pelet. Firmy certifikaci potřebují, aby obstály na evropském trhu, exportují především do sousedního Rakouska a Německa a dále do Itálie.

Kategorie: Nezařazené

Malé vodní elektrárny v judikatuře

Malé vodní elektrárny jsou specifickými výrobnami energie z obnovitelných zdrojů, což se projevuje nejen v právní úpravě, ale také v rozhodování soudů, zejména v rámci tzv. správního soudnictví. Předmětné spory se vztahují k různým aspektům jejich provozu, souvisí např. s vlivy vodních elektráren na okolní prostředí.

Kategorie: Nezařazené

Střešní krytina vyrábí elektřinu

Budova zdravotnického zařízení Centrum hyperbarické oxygenoterapie v Ústí nad Labem má netradiční střechu. Původní střešní krytina, tvořená tvarovaným plechem, byla demontována a nahrazena fotovoltaickými panely s instalovaným výkonem 20,16 kWp.

Kategorie: Nezařazené

Získávání surovin na produkci biopaliv v EU

V rámci tripartity, tj. schvalovacího řízení mezi Evropskou komisí, radou ministrů a Evropským parlamentem, bylo počátkem roku 2009 dosaženo kompromisu v otázce zohlednění změn ve využití půdy, které souvisely s rostoucí poptávkou po surovinách pro výrobu biopaliv. Od té doby ale došlo v EU v oblasti získávání surovin na výrobu...

Kategorie: Nezařazené