Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

Udržitelná doprava v programu reforem

Národní program reforem ČR 2020 (NPR), obsahující opatření zaměřená na obnovu hospodářského rozvoje ČR a jeho dlouhodobou udržitelnost, byl schválen na jednání vlády v květnu 2020. Během přípravy byl aktualizován vzhledem k opatřením reagujícím na pandemii covid-19. Část NPR se věnuje udržitelnosti dopravy.

Kategorie: Legislativa

Úvěr na solární kolektory pro bytový dům

Nařízením č. 16/2020 Sb. stanovila vláda podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů (úvěr). Toto nařízení nabylo účinnost dne 1. 2. 2020. Úvěr lze využít mj. na pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží. ...

Kategorie: Legislativa

Návrh změn v kontrolách překompenzací

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nedávno předložilo vládě upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE). Navržená novela ZPOZE přináší změny zejména v kontrole překompenzací. Novinky v tomto směru shrnuje následující přehled.

Kategorie: Legislativa

Šance pro další rozvoj čisté energetiky

Vláda schválila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). Komora OZE vítá nová rámcová pravidla, která přinesou rozvoj čisté energetiky konečně i v Česku. Obává se ale dopadu nerovného přístupu k současným provozovatelům, který podkopává důvěru zájemců o budoucí projekty v čisté energetice. Novela zákona může ukončit stagnaci výroby...

Kategorie: Legislativa

Vláda diskriminuje fotovoltaické zdroje

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) nesouhlasí s vládou schváleným návrhem MPO na snížení hranice pro posuzování překompenzace pro fotovoltaické zdroje. Podle ČFA tím vláda ČR porušuje zákon a navíc diskriminuje fotovoltaické zdroje oproti větru, vodě, biomase a bioplynu. V době pandemické krize tak opět dává přednost prosazení předvolebních zájmů a znovu...

Kategorie: Legislativa

Pomoc majitelům slunečních elektráren

V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru, vyhlášením nouzového stavu a všech souvisejících opatření se i vlastníci a provozovatelé fotovoltaických elektráren (FVE) mohou ocitnout v nepříznivé situaci. Můžou se potýkat s výpovědí ze zaměstnání nebo ztrátou zisku z podnikání, které je jejich hlavní činností. Jakou podporu jim v těchto případech nabízí...

Kategorie: Legislativa

Bioodpad v novele zákona o odpadech

Návrh na změnu zákona o odpadech předložila vláda Poslanecké sněmovně dne 18. 12. 2019; jako tisk 676/0 jej lze projednávat ode dne 21. 4. 2020. Cílem novely je zejména vytvořit podmínky pro lepší dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, které stanoví rámcová směrnice, a zpřehlednit současnou komplikovanou úpravu nakládání s...

Kategorie: Legislativa

Novela zákona o hospodaření energií

Návrh zákona měnící zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, předložila vláda Poslanecké sněmovně dne 20. 2. 2019. Po zpracování pozměňovacích návrhů, schválení návrhu sněmovnou a Senátem a podpisu prezidentem byl schválený zákon dne 20. 12. 2019 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů, ve které byl...

Kategorie: Legislativa

Vláda projednává rozvoj čisté energetiky

Upravený návrh národního energeticko-klimatického plánu dnes projedná a patrně schválí vláda. Jde o zásadní dokument, který určuje, jakým tempem stát plánuje v příští dekádě rozvíjet jednotlivé obnovitelné zdroje energie a opatření vedoucí k úsporám energie. Celková ambice rozvíjet obnovitelné zdroje je podle analýz Komory obnovitelných zdrojů energie příliš nízká –...

Kategorie: Legislativa

Nástroj pro spravedlivou transformaci

Evropská komise zveřejnila návrh nového finančního nástroje (Just Transition Mechanism – Mechanismus pro spravedlivou transformaci), který bude v rámci Zelené dohody pro Evropu fungovat jako dotační program pro investiční potřeby evropských regionů během přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku.

Kategorie: Legislativa