Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

Konec spalování uhlí se nejspíš urychlí

Vláda ČR na svém zasedání nakonec neschválila rok 2038 jako termín konce spalování uhlí, který se původně snažil prosadit ministr průmyslu Karel Havlíček. Podklady vrátila Uhelné komisi s úkolem zpracovat rychlejší scénáře konce uhlí. Nové podklady má však na stůl dostat až příští vláda po volbách. Tím je původně schválený...

Kategorie: Legislativa

Podpora bioplynu – blýskání na lepší časy?

Projednávaná novela zákona o podporovaných zdrojích (POZE) je pro rozvoj obnovitelných zdrojů zásadním milníkem. Zákon o POZE vlastně od roku 2013 omezoval další rozvoj, a to se má nyní změnit spolu s dalšími důležitými úpravami. Novela zavádí nová schémata podpory vyhlašovaná na základě nařízení vlády, která budou reflektovat potřebu a...

Kategorie: Legislativa

Národní plán obnovy nabírá zpoždění

Koncem dubna měly členské státy EU do Bruselu oficiálně odeslat národní plány obnovy. Plán by Česku umožnil čerpat do roku 2026 až 192 mld. korun. K dokumentu ještě dobíhá připomínkové řízení, do kterého se zapojily desítky organizací a institucí. Jeho aktuální verze však má vážné nedostatky – především nenaplňuje základní...

Kategorie: Legislativa

Novelu čeká ve sněmovně druhé čtení

Důležitá novela zákona o podporovaných obnovitelných zdrojích energie (POZE) čeká v Poslanecké sněmovně na druhé čtení. Novelu by mělo plénum sněmovny projednat ve 2. a 3. čtení v rámci 98. schůze. Průběh legislativního procesu pečlivě monitorují zejména provozovatelé solárních instalací. Významný dopad ale bude mít také na teplárenství, průmysl a...

Kategorie: Legislativa

Výměnu mohou ovlivnit sociální důvody

Zpráva o životním prostředí v ČR v posledních letech uvádí, že jedním z největších problémů je znečištění ovzduší z lokálních topenišť a že ho řeší kotlíkové dotace. Podle zákona o ochraně ovzduší nebude možné koncem příštího roku používat nevyhovující kotle. Stále však zůstává v provozu mnoho nevyhovujících topenišť a s...

Kategorie: Legislativa

Restart obnovitelných zdrojů v Česku

Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Druhé čtení novely by mělo proběhnout během března. Změna zákona má přinést nastavení aukcí pro nové projekty obnovitelných zdrojů, z podpory jsou však vyloučeny solární elektrárny. Novela také zasahuje do podpory v minulosti realizovaných výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. To...

Kategorie: Legislativa

Vláda o ukončení spalování nerozhodla

Vláda ČR zatím neschválila termín konce spalování uhlí podle loňského usnesení Uhelné komise, která doporučila rok 2038. Ministři a ministryně se dohodli, že návrh komise musí nejdřív projít meziresortním připomínkovým řízením. Část členů vlády se již v předchozích dnech vyjádřila pro dřívější termín, tedy rok 2033. Podle ekologických organizací je...

Kategorie: Legislativa

Podpora komunitní energetiky nedostačuje

Vláda ČR aktuálně rozhoduje o nastavení podmínek pro čerpání Modernizačního fondu. Hnutí DUHA společně s dalšími ekologickými organizacemi a s asociacemi obcí a měst opakovaně upozorňovalo Ministerstvo životního prostředí, že program určený na rozvoj komunitní energetiky je podfinancovaný. Aktuální hodnocení Modernizačního fondu od Evropské federace pro komunitní energetiku REScoop.eu [1]...

Kategorie: Legislativa

První krok (zdarma) k získání nové dotace

Přeměně české energetiky směrem k většímu využívání obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky má pomoci Modernizační fond. Aby zájemci o dotaci v dosud nejžádanějším programu č. 2, Nové obnovitelné zdroje (RES+), mohli žádost o finance podat, musí se během ledna 2021 přihlásit do tzv. předregistračních výzev. Možnost přihlášení mají nejpozději 1....

Kategorie: Legislativa

Dřeviny a ochrana distribučních soustav

Energetické, plynárenské a teplárenské soustavy a jejich ochranná pásma ovlivňují možnosti výsadby a růstu dřevin. Tyto soustavy i ochranná pásma podrobně definuje energetický zákon. V určitých případech tento zákon zakazuje dřeviny vysazovat, v jiných to umožňuje s určitým omezením či pod podmínkou získání souhlasu, a vlastníkům dřevin ukládá povinnosti k...

Kategorie: Legislativa