Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

Senátní podpora moderní energetice

Senát České republiky na svém zasedání navrhl významné úpravy nedávno schválené sněmovní novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), které po případném schválení Poslaneckou sněmovnou umožní po mnoha letech stagnace restart OZE v Česku. Novela zákona POZE je pro jejich restart zásadní, neboť do roku 2030 lze očekávat zdvojnásobení spotřeby...

Kategorie: Legislativa

Začnou platit nové emisní limity

Od 18. srpna 2021 se na uhelné elektrárny po celé EU začnou vztahovat nové evropské emisní limity. Skončí tak čtyřleté přechodné období, během kterého měly krajské úřady zavést přísnější limity do povolení jednotlivých elektráren. Již nyní je ale zřejmé, že u některých z nich úřady změnu povolení nestihnou provést včas,...

Kategorie: Legislativa

Historie dotačního programu pokračuje

Dotační program Nová zelená úsporám, který v roce 2014 navázal na úspěšný program Zelená úsporám, podpořil již více než 65 000 žadatelů o renovace, ekologické zdroje a výstavbu pasivních domů. Zájem o program roste každým rokem – v případě renovací rodinných domů je meziroční nárůst 45 %. Tento program byl...

Kategorie: Legislativa

Poslanci stanovili základní pravidla

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE).. Novela je zásadní pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, stanovuje totiž nová pravidla rozvoje, bez kterých OZE nemohou růst takovým tempem, které je pro úspěšnou modernizaci energetiky potřebné. Sdružení a profesní svazy z oboru OZE přijaly poslaneckou sněmovnou schválenou verzi většinou...

Kategorie: Legislativa

Rakousko přijalo nový energetický zákon

Rakouský parlament aktuálně schválil dvoutřetinovou většinou zákon o obnovitelných zdrojích energie, který vytvoří právní a finanční nástroje pro přechod země na 100 % elektřiny ze slunce, větru, vody a biomasy do roku 2030. Do rozšíření obnovitelných zdrojů bude každý rok investována jedna miliarda EUR. Rakouská vláda tak plní svůj plán...

Kategorie: Legislativa

Agrofotovoltaika z pohledu legislativy

Agrofotovoltaikou, popř. agro-fotovoltaikou, agrovoltaikou, agri-fotovoltaikou, AgriPV nebo APV se rozumí „využití půdy pro zemědělskou činnost a zároveň k instalaci fotovoltaických modulů na vysokých či svislých konstrukcích bez omezení zemědělské produkce, příp. za účelem pozitivního vlivu na zemědělskou produkci (za předpokladu vydání souhlasného stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF“). Podmínky pro agrofotovoltaiku...

Kategorie: Legislativa

Výbor podpořil novelu jen částečně

Hospodářský výboru Poslanecké sněmovny na své schůzi odhlasoval kladné stanovisko k pozměňovacím návrhům, zavádějících do novely zákona o podporovaných zdrojích možnost podporovat kromě větrných i fotovoltaické elektrárny efektivním a levným systémem zelených bonusů nebo aukcí. Některé návrhy další dalších profesních sdružení však výbor dostatečně nepodpořil.

Kategorie: Legislativa

Budou energošmejdi konečně ze hry?

Příští týden se rozhodne o tom, zda dají poslanci řádění energošmejdů poslední ránu, nebo naopak nechají spotřebitele na energetickém trhu vystaveny jejich útokům další dva roky. Pravděpodobně poslední možnost, jak schválit novelu energetického zákona při dodržení standardních procedur ještě před podzimními volbami, připadá na nejbližší poslaneckou schůzi. Tedy v případě,...

Kategorie: Legislativa

Modernizační fond se otevřel fotovoltaice

Zájemcům o výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů se otevírá nová příležitost. Ministerstvo životního prostředí spustilo dotace na výstavbu nových fotovoltaických elektráren. Z Modernizačního fondu na ně vyčlenilo v prvních výzvách 4,5 miliardy korun, peníze ale plánuje postupně přidávat.

Kategorie: Legislativa

Konec spalování uhlí se nejspíš urychlí

Vláda ČR na svém zasedání nakonec neschválila rok 2038 jako termín konce spalování uhlí, který se původně snažil prosadit ministr průmyslu Karel Havlíček. Podklady vrátila Uhelné komisi s úkolem zpracovat rychlejší scénáře konce uhlí. Nové podklady má však na stůl dostat až příští vláda po volbách. Tím je původně schválený...

Kategorie: Legislativa