Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

Poslanci stanovili základní pravidla

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE).. Novela je zásadní pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, stanovuje totiž nová pravidla rozvoje, bez kterých OZE nemohou růst takovým tempem, které je pro úspěšnou modernizaci energetiky potřebné. Sdružení a profesní svazy z oboru OZE přijaly poslaneckou sněmovnou schválenou verzi většinou...

Kategorie: Legislativa

Rakousko přijalo nový energetický zákon

Rakouský parlament aktuálně schválil dvoutřetinovou většinou zákon o obnovitelných zdrojích energie, který vytvoří právní a finanční nástroje pro přechod země na 100 % elektřiny ze slunce, větru, vody a biomasy do roku 2030. Do rozšíření obnovitelných zdrojů bude každý rok investována jedna miliarda EUR. Rakouská vláda tak plní svůj plán...

Kategorie: Legislativa

Agrofotovoltaika z pohledu legislativy

Agrofotovoltaikou, popř. agro-fotovoltaikou, agrovoltaikou, agri-fotovoltaikou, AgriPV nebo APV se rozumí „využití půdy pro zemědělskou činnost a zároveň k instalaci fotovoltaických modulů na vysokých či svislých konstrukcích bez omezení zemědělské produkce, příp. za účelem pozitivního vlivu na zemědělskou produkci (za předpokladu vydání souhlasného stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF“). Podmínky pro agrofotovoltaiku...

Kategorie: Legislativa

Výbor podpořil novelu jen částečně

Hospodářský výboru Poslanecké sněmovny na své schůzi odhlasoval kladné stanovisko k pozměňovacím návrhům, zavádějících do novely zákona o podporovaných zdrojích možnost podporovat kromě větrných i fotovoltaické elektrárny efektivním a levným systémem zelených bonusů nebo aukcí. Některé návrhy další dalších profesních sdružení však výbor dostatečně nepodpořil.

Kategorie: Legislativa

Budou energošmejdi konečně ze hry?

Příští týden se rozhodne o tom, zda dají poslanci řádění energošmejdů poslední ránu, nebo naopak nechají spotřebitele na energetickém trhu vystaveny jejich útokům další dva roky. Pravděpodobně poslední možnost, jak schválit novelu energetického zákona při dodržení standardních procedur ještě před podzimními volbami, připadá na nejbližší poslaneckou schůzi. Tedy v případě,...

Kategorie: Legislativa

Modernizační fond se otevřel fotovoltaice

Zájemcům o výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů se otevírá nová příležitost. Ministerstvo životního prostředí spustilo dotace na výstavbu nových fotovoltaických elektráren. Z Modernizačního fondu na ně vyčlenilo v prvních výzvách 4,5 miliardy korun, peníze ale plánuje postupně přidávat.

Kategorie: Legislativa

Konec spalování uhlí se nejspíš urychlí

Vláda ČR na svém zasedání nakonec neschválila rok 2038 jako termín konce spalování uhlí, který se původně snažil prosadit ministr průmyslu Karel Havlíček. Podklady vrátila Uhelné komisi s úkolem zpracovat rychlejší scénáře konce uhlí. Nové podklady má však na stůl dostat až příští vláda po volbách. Tím je původně schválený...

Kategorie: Legislativa

Podpora bioplynu – blýskání na lepší časy?

Projednávaná novela zákona o podporovaných zdrojích (POZE) je pro rozvoj obnovitelných zdrojů zásadním milníkem. Zákon o POZE vlastně od roku 2013 omezoval další rozvoj, a to se má nyní změnit spolu s dalšími důležitými úpravami. Novela zavádí nová schémata podpory vyhlašovaná na základě nařízení vlády, která budou reflektovat potřebu a...

Kategorie: Legislativa

Národní plán obnovy nabírá zpoždění

Koncem dubna měly členské státy EU do Bruselu oficiálně odeslat národní plány obnovy. Plán by Česku umožnil čerpat do roku 2026 až 192 mld. korun. K dokumentu ještě dobíhá připomínkové řízení, do kterého se zapojily desítky organizací a institucí. Jeho aktuální verze však má vážné nedostatky – především nenaplňuje základní...

Kategorie: Legislativa

Novelu čeká ve sněmovně druhé čtení

Důležitá novela zákona o podporovaných obnovitelných zdrojích energie (POZE) čeká v Poslanecké sněmovně na druhé čtení. Novelu by mělo plénum sněmovny projednat ve 2. a 3. čtení v rámci 98. schůze. Průběh legislativního procesu pečlivě monitorují zejména provozovatelé solárních instalací. Významný dopad ale bude mít také na teplárenství, průmysl a...

Kategorie: Legislativa