Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

Restart obnovitelných zdrojů v Česku

Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Druhé čtení novely by mělo proběhnout během března. Změna zákona má přinést nastavení aukcí pro nové projekty obnovitelných zdrojů, z podpory jsou však vyloučeny solární elektrárny. Novela také zasahuje do podpory v minulosti realizovaných výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. To...

Kategorie: Legislativa

Vláda o ukončení spalování nerozhodla

Vláda ČR zatím neschválila termín konce spalování uhlí podle loňského usnesení Uhelné komise, která doporučila rok 2038. Ministři a ministryně se dohodli, že návrh komise musí nejdřív projít meziresortním připomínkovým řízením. Část členů vlády se již v předchozích dnech vyjádřila pro dřívější termín, tedy rok 2033. Podle ekologických organizací je...

Kategorie: Legislativa

Podpora komunitní energetiky nedostačuje

Vláda ČR aktuálně rozhoduje o nastavení podmínek pro čerpání Modernizačního fondu. Hnutí DUHA společně s dalšími ekologickými organizacemi a s asociacemi obcí a měst opakovaně upozorňovalo Ministerstvo životního prostředí, že program určený na rozvoj komunitní energetiky je podfinancovaný. Aktuální hodnocení Modernizačního fondu od Evropské federace pro komunitní energetiku REScoop.eu [1]...

Kategorie: Legislativa

První krok (zdarma) k získání nové dotace

Přeměně české energetiky směrem k většímu využívání obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky má pomoci Modernizační fond. Aby zájemci o dotaci v dosud nejžádanějším programu č. 2, Nové obnovitelné zdroje (RES+), mohli žádost o finance podat, musí se během ledna 2021 přihlásit do tzv. předregistračních výzev. Možnost přihlášení mají nejpozději 1....

Kategorie: Legislativa

Dřeviny a ochrana distribučních soustav

Energetické, plynárenské a teplárenské soustavy a jejich ochranná pásma ovlivňují možnosti výsadby a růstu dřevin. Tyto soustavy i ochranná pásma podrobně definuje energetický zákon. V určitých případech tento zákon zakazuje dřeviny vysazovat, v jiných to umožňuje s určitým omezením či pod podmínkou získání souhlasu, a vlastníkům dřevin ukládá povinnosti k...

Kategorie: Legislativa

Udržitelná doprava v programu reforem

Národní program reforem ČR 2020 (NPR), obsahující opatření zaměřená na obnovu hospodářského rozvoje ČR a jeho dlouhodobou udržitelnost, byl schválen na jednání vlády v květnu 2020. Během přípravy byl aktualizován vzhledem k opatřením reagujícím na pandemii covid-19. Část NPR se věnuje udržitelnosti dopravy.

Kategorie: Legislativa

Úvěr na solární kolektory pro bytový dům

Nařízením č. 16/2020 Sb. stanovila vláda podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů (úvěr). Toto nařízení nabylo účinnost dne 1. 2. 2020. Úvěr lze využít mj. na pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží. ...

Kategorie: Legislativa

Návrh změn v kontrolách překompenzací

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nedávno předložilo vládě upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE). Navržená novela ZPOZE přináší změny zejména v kontrole překompenzací. Novinky v tomto směru shrnuje následující přehled.

Kategorie: Legislativa

Šance pro další rozvoj čisté energetiky

Vláda schválila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). Komora OZE vítá nová rámcová pravidla, která přinesou rozvoj čisté energetiky konečně i v Česku. Obává se ale dopadu nerovného přístupu k současným provozovatelům, který podkopává důvěru zájemců o budoucí projekty v čisté energetice. Novela zákona může ukončit stagnaci výroby...

Kategorie: Legislativa

Vláda diskriminuje fotovoltaické zdroje

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) nesouhlasí s vládou schváleným návrhem MPO na snížení hranice pro posuzování překompenzace pro fotovoltaické zdroje. Podle ČFA tím vláda ČR porušuje zákon a navíc diskriminuje fotovoltaické zdroje oproti větru, vodě, biomase a bioplynu. V době pandemické krize tak opět dává přednost prosazení předvolebních zájmů a znovu...

Kategorie: Legislativa