Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

Novela zákona o hospodaření energií

Návrh zákona měnící zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, předložila vláda Poslanecké sněmovně dne 20. 2. 2019. Po zpracování pozměňovacích návrhů, schválení návrhu sněmovnou a Senátem a podpisu prezidentem byl schválený zákon dne 20. 12. 2019 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů, ve které byl...

Kategorie: Legislativa

Vláda projednává rozvoj čisté energetiky

Upravený návrh národního energeticko-klimatického plánu dnes projedná a patrně schválí vláda. Jde o zásadní dokument, který určuje, jakým tempem stát plánuje v příští dekádě rozvíjet jednotlivé obnovitelné zdroje energie a opatření vedoucí k úsporám energie. Celková ambice rozvíjet obnovitelné zdroje je podle analýz Komory obnovitelných zdrojů energie příliš nízká –...

Kategorie: Legislativa

Nástroj pro spravedlivou transformaci

Evropská komise zveřejnila návrh nového finančního nástroje (Just Transition Mechanism – Mechanismus pro spravedlivou transformaci), který bude v rámci Zelené dohody pro Evropu fungovat jako dotační program pro investiční potřeby evropských regionů během přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku.

Kategorie: Legislativa

Zájem o kotlíkové dotace je mimořádný

Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu třetí vlny kotlíkových dotací. Zájem o dotace dalece převýšil tři miliardy korun vyhrazených na kotlíkové dotace pro letošní rok z operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ministerstvo životního prostředí vyšlo vstříc poptávce občanů...

Kategorie: Legislativa

Podpora uhelných regionů při transformaci

Potřeby evropských uhelných regionů související s transformací energetiky EU byly na prvním místě programu jednání na schůzi Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů (VR), která se konala dne 9. července v Bruselu. Členové komise požadují přezkum pravidel pro poskytování státní podpory a dodatečné finanční prostředky pro dotčené regiony...

Kategorie: Legislativa

Plánovaný termín novely je nereálný

Až na konci června 2019 zahájilo Ministerstvo průmyslu a obchodu proces vypořádání připomínek k novele zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), která řeší i dvě klíčové oblasti pro sektor fotovoltaiky – podobu tzv. kontrol překompenzace u příjemců podpory a nové aukce pro obnovitelné zdroje po roce 2020. Původně plánovaná účinnost...

Kategorie: Legislativa

Moratorium na poplatky musí skončit

Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno změnilo návrh novely horního zákona a vypustilo přechodné ustanovení, které bránilo zvýšit těžební poplatky až do roku 2022. Vyplývá to z podkladů vložených do veřejné databáze připravované legislativy. Vláda ve svém programovém prohlášení jasně slíbila zvýšení příliš nízkých těžebních poplatků a musí tedy napřed prosadit...

Kategorie: Legislativa

Desatero obrany před „šmejdy“ v energetice

Deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice, zveřejnil Energetický regulační úřad. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli. ERÚ v boji s nepoctivými obchodníky spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou obchodní inspekcí.

Kategorie: Legislativa

Důsledky rozhodnutí o státní podpoře

Na základě rozhodnutí Evropské komise, které obsahovalo konstatování, že Česká republika nemá zaveden mechanismus kontroly možné kumulace státní podpory, se ČR zavázala zavést přezkumný systém. Na počátku tohoto roku Ministerstvo průmyslu a obchodu započalo s rozesíláním dotazníků vlastníkům fotovoltaických elektráren, aby zjistilo jejich příjmy a výši státní podpory.

Kategorie: Legislativa

Podpora energie z biomasy v přepracované směrnici

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů byla během uplynulých let natolik změněna, že se snížila její srozumitelnost a přehlednost. Z tohoto důvodu se připravuje její přepracované znění, které by mělo jednak odstranit tyto následky provedených změn, a také zohlednit potřebu reakce na problémy,...

Kategorie: Legislativa