Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

Návrh změn v kontrolách překompenzací

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nedávno předložilo vládě upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE). Navržená novela ZPOZE přináší změny zejména v kontrole překompenzací. Novinky v tomto směru shrnuje následující přehled.

Kategorie: Legislativa

Šance pro další rozvoj čisté energetiky

Vláda schválila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). Komora OZE vítá nová rámcová pravidla, která přinesou rozvoj čisté energetiky konečně i v Česku. Obává se ale dopadu nerovného přístupu k současným provozovatelům, který podkopává důvěru zájemců o budoucí projekty v čisté energetice. Novela zákona může ukončit stagnaci výroby...

Kategorie: Legislativa

Vláda diskriminuje fotovoltaické zdroje

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) nesouhlasí s vládou schváleným návrhem MPO na snížení hranice pro posuzování překompenzace pro fotovoltaické zdroje. Podle ČFA tím vláda ČR porušuje zákon a navíc diskriminuje fotovoltaické zdroje oproti větru, vodě, biomase a bioplynu. V době pandemické krize tak opět dává přednost prosazení předvolebních zájmů a znovu...

Kategorie: Legislativa

Pomoc majitelům slunečních elektráren

V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru, vyhlášením nouzového stavu a všech souvisejících opatření se i vlastníci a provozovatelé fotovoltaických elektráren (FVE) mohou ocitnout v nepříznivé situaci. Můžou se potýkat s výpovědí ze zaměstnání nebo ztrátou zisku z podnikání, které je jejich hlavní činností. Jakou podporu jim v těchto případech nabízí...

Kategorie: Legislativa

Bioodpad v novele zákona o odpadech

Návrh na změnu zákona o odpadech předložila vláda Poslanecké sněmovně dne 18. 12. 2019; jako tisk 676/0 jej lze projednávat ode dne 21. 4. 2020. Cílem novely je zejména vytvořit podmínky pro lepší dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, které stanoví rámcová směrnice, a zpřehlednit současnou komplikovanou úpravu nakládání s...

Kategorie: Legislativa

Novela zákona o hospodaření energií

Návrh zákona měnící zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, předložila vláda Poslanecké sněmovně dne 20. 2. 2019. Po zpracování pozměňovacích návrhů, schválení návrhu sněmovnou a Senátem a podpisu prezidentem byl schválený zákon dne 20. 12. 2019 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů, ve které byl...

Kategorie: Legislativa

Vláda projednává rozvoj čisté energetiky

Upravený návrh národního energeticko-klimatického plánu dnes projedná a patrně schválí vláda. Jde o zásadní dokument, který určuje, jakým tempem stát plánuje v příští dekádě rozvíjet jednotlivé obnovitelné zdroje energie a opatření vedoucí k úsporám energie. Celková ambice rozvíjet obnovitelné zdroje je podle analýz Komory obnovitelných zdrojů energie příliš nízká –...

Kategorie: Legislativa

Nástroj pro spravedlivou transformaci

Evropská komise zveřejnila návrh nového finančního nástroje (Just Transition Mechanism – Mechanismus pro spravedlivou transformaci), který bude v rámci Zelené dohody pro Evropu fungovat jako dotační program pro investiční potřeby evropských regionů během přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku.

Kategorie: Legislativa

Zájem o kotlíkové dotace je mimořádný

Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu třetí vlny kotlíkových dotací. Zájem o dotace dalece převýšil tři miliardy korun vyhrazených na kotlíkové dotace pro letošní rok z operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ministerstvo životního prostředí vyšlo vstříc poptávce občanů...

Kategorie: Legislativa

Podpora uhelných regionů při transformaci

Potřeby evropských uhelných regionů související s transformací energetiky EU byly na prvním místě programu jednání na schůzi Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů (VR), která se konala dne 9. července v Bruselu. Členové komise požadují přezkum pravidel pro poskytování státní podpory a dodatečné finanční prostředky pro dotčené regiony...

Kategorie: Legislativa